Rövid futamidejű mobilitási projektek a felnőtt tanulási szektorban / KA122-ADU

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
kizárólag intézmények jogosultak: - bármely, a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet; - bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény

Rövid futamidejű mobilitási projektek a felnőtt tanulási szektorban (KA122-ADU)


A rövid futamidejű mobilitási projektek célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

1. A pályázattípus célja
​A rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípus célja a pályázó intézményben dolgozók és tanulók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. Ebben a pályázattípusban korlátozott a megvalósítható mobilitások száma, egyfajta belépő szintet jelentenek az Erasmus+ programba bekapcsolódni vágyók számára.
A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a felnőtt tanulás területén működő intézmények/szervezetek fejlesztési igényeikre építve, a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. Ezáltal elősegítik az adott intézményben/szervezetben folyó felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, megújulását.​

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:
- bármely, a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
Például:
Formális, informális és nemformális felnőttoktatást nyújtó szervezetek (felnőttek általános iskolái és gimnáziumai, egyéb készégfejlesztést végző szakképző intézmények, egyetemek nyílt vagy senior akadémiái, közgyűjtemények, közösségi központok, népfőiskolák, cégek, színházak, civil szervezetek, egyházak, börtönök és más büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek, más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat (pl. nyelvi, digitális vagy más kulcskompetenciák és alapkészségek fejlesztése terén).
Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek (települési és megyei önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, kormányhivatalok, munkaügyi hivatalok, szakképzési centrumok, egyetemek, szakmai szövetségek, szociális intézmények, egyéb felnőtt tanulást támogató szervezetek).

3. Megvalósítható tevékenységek és résztvevők
Munkatársak mobilitása
Résztvevői azok a felnőttkori tanulásban dolgozó oktatók, trénerek, szakemberek, munkatársak, vezetők, önkéntesek, tanácsadók, etc., akik a pályázó intézménnyel/szervezettel valamely szerződéses viszonyban állnak.
- szakmai látogatás (job-shadowing) (2-60 nap)
- oktatási tevékenység (2-365 nap)
- kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

Tanulók mobilitása
Résztvevői azok az alulképzett vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező, hátrányos helyzetű felnőtt tanulók, akik a pályázó intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában részt vesznek.
- csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap) (min.2 diák/csoport) (biztosítani kell kísérőt)
- egyéni tanulási mobilitási tevékenység (2-30 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek
Szakértők fogadása esetén a résztvevő, programországból érkezhet. Gyakorló tanárok esetén a résztvevő, egy programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás oktató lehet.
- szakértők fogadása (2-60 nap)
- gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
- előkészítő látogatások (kizárólag mobilitási tevékenységhez - kivéve kurzus/tréning - kapcsolódóan lehet megvalósítani, indokolt esetben)

Alacsony képzettségű felnőtt tanulók:
Azon alacsony iskolai végzettséggel és alacsony alapkészségekkel rendelkező 15 és 64 év közötti felnőttek, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, valamint a társadalmi beilleszkedésükhöz, a munkaerőpiaci részvételükhöz, valamint az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódásukhoz szükséges szintű írás-olvasási, számolási és digitális készségekkel. Kiemelten magas arányban jelennek meg az ebbe a csoportba tartozó felnőttek a közfoglalkoztatott, a megváltozott munkaképességű, a fogyatékkal élő, a fogvatartott, valamint a roma kisebbséghez tartozó személyek körében.

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek
- A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény/szervezet megléte szükséges.
- A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet.
- Egy intézmény egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, évente pedig egy támogatott pályázatuk lehet. Egymást követő 5 év alatt pedig max. 3 db rövid futamidejű mobilitási projekt lehet támogatott intézményenként.
- Ebben a pályázattípusban csak önálló pályázatot lehet benyújtani, a konzorciumi pályázás nem lehetséges.
- A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.
- A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani.
- Felnőtt tanulási Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmény nem pályázhat ebben a pályázattípusban.

6. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
- Utazási támogatás: utazási távolság alapján, sávos bontásban, résztvevőként számolva; környezetileg fenntartható utazás esetén magasabb rátákkal
- Egyéni (megélhetési) költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján, résztvevőnként számolva
- Szervezési támogatás: 100 euró/fő (kurzuson és tréningen való részvétel, szakértők fogadása, gyakorló tanár fogadása, csoportos tanulói mobilitás); 350 euró/fő (egyéni tanulói mobilitás, szakmai látogatás, oktatási tevékenység)
- Előkészítő látogatások: 575 euró/fő (max. 3 fő/látogatás)
- Kurzusdíj hozzájárulás: 80 euró/nap, maximum 800 euró/fő/projekt
- Esélyegyenlőségi támogatás hátrányos helyzetű résztvevők esetén: az egységköltségekhez való hozzájárulás: 100 euró/fő, további költségek kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetén a tényleges költség alapján számolva
- Nyelvi támogatás: 150 euró/fő (megkötésekkel)
- Rendkívüli költség: a valós költségek alapján
- Pénzügyi garancia: a felmerülő költségek 80%-a
- Magas utazási költségek esetén: a felmerülő költségek 80%-a (indoklás szükséges)

7. A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot; csak intézmények pályázhatnak.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:​
- EU login fiók létrehozása (útmutató EU Login fiók létrehozásához)
- Előzetes regisztráció az Európai Bizottság(ORS) portálján (ORS regisztráció és útmutató angol és Organisation Registration System magyar nyelven)
- Részvételi kritériumok ellenőrzése
- Űrlap kitöltése és online benyújtása

8. Pályázati határidő
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 4. déli 12:00 óra
A projekt lehetséges kezdete: 2023. január 1. és május 31. között.

9. Pályázati információs rendezvény
A Tempus Közalapítvány pályázati információs rendezvényeket szervez az Erasmus+ Rövid futamidejű mobilitási projekteket tervezők számára a köznevelés és felnőtt tanulás területén az alábbi időpontokban:
- 2022. augusztus 24. Pályázatíró webinárium Erasmus+ rövid futamidejű mobilitási projektekhez (KA122) köznevelési és felnőtt tanulási szektorokban
- 2022. szeptember 8. Online konzultáció Erasmus+ rövid futamidejű mobilitási projektekhez (KA122) köznevelési és felnőtt tanulási szektorokban

10. További információ és dokumentumok
További tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők a pályázati dokumentumok oldalon.

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
vagy érdeklődjön az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_a_felnott_tanulasi_szektorban/rovid-futamideju-mobilitasi-projektek-a-felnott-tanulasi-szektorban-ka122-adu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem