SozialMarie 2024

Határidő
Érvényes
Kiíró
SozialMarie
Pályázhat
Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra. Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovènia és Horvátország egész területéről lehet pályázni

SozialMarie 2024


Pályázati felhívás 2024
Aktuális társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló projektet valósít meg?
A SozialMarie - Prize for Social Innovation - idén 20. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából.
A 15 legjobb társadalmi innováció 2024. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat. Az első három nyertes 15 000 euró, 10 000 euró és 5000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2000 euró elismerést kap.

Ki pályázhat?
Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.
Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovenia és Horvátország egész területéről lehet pályázni.

Mivel lehet pályázni?
A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja. A benyújtott projekteknek értékelhető eredményeket kell tudni felmutatni, ugyanakkor még futniuk kell. A lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő projekteket nem fogadjuk el.
A projekt innovációs szempontból feleljen meg a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumrendszerének.
A pályázatoknak eleget kell tennie a pályázati feltételeknek.

Hogyan lehet pályázni?
A pályázatot a pályázati űrlapon kell benyújtani.
A teljes pályázati anyagot két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol nyelven.

A pályázatokat 2024. január 16-án 23:55 percig lehet benyújtani. A sikeres pályázati benyújtást e-mailben igazoljuk vissza.

A Társadalmi Innováció Kritériumai
Újszerűség
A projektötlet innovatív jellege - újszerűség: téma és helyszín tekintetében
Új társadalmi kihívásokkal foglalkozik a projekt?
Új megoldásokat nyújt a projekt társadalmi kérdésekben?
Korábban csekély figyelemben részesült témákkal vagy célcsoportokkal foglalkozik a projekt?
A pályázó szervezet a társadalmi innováció területén aktívan részt vesz?

Részvétel
Innováció a célcsoport elérésében - bevonódás: passzív, aktív vagy önálló
Hogyan valósul meg a célcsoport bevonása a projektbe, vagy az érintettek maguk fejlesztették a projektet?
Milyen konkrét és fenntartható haszonnal jár a projekt a célcsoport számára?
Bővíti a projekt a célcsoport lehetőségeit?
Hozzájárul a projekt a célcsoport társadalmi megbecsüléséhez?

Hatás
Innováció a megvalósításban - hatás: mennyiségi, minőségi
Ötletes, találékony, kreatív, merész a projekt megvalósítása?
Milyen hatást gyakorol a társadalmi innováció, mely célcsoportokra?
Reagál a projekt a változó körülményekre is, például a célcsoport, a probléma vagy a projektkörnyezet esetén?
Van együttműködés a különböző kompetenciákkal vagy tudományos szakértelemmel rendelkező (szakmai) csoportok között?

Példaértékűség
Innováció közvélemény formálásban - példamutatás: közvetlen vagy közvetett
Hálózatban van a projekt más szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel?
Mennyire integrálódott a projekt a lokális és regionális környezetbe?
Felkelti a projekt más szervezetek, vállalkozások, adományozók, illetve a média és a szakpolitika kíváncsiságát?
Átvihető a már kipróbált megoldás más kontextusba is?

Elbírálás
Ellenőrzés
A pályázati anyagot először a Pályázati feltételek szempontjából ellenőrizzük.
Értékelés
Minden országból - Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia - két-két projekt előértékelő készít a beérkezett pályázatokból egy előválogatást a SozialMarie szakértői zsűrije számára.

A zsűri döntése
Erre az előválogatásra alapozva a zsűri három lépésben hoz döntést:
1. Legfeljebb 35 Jelölt meghatározása
2. A 15 Nyertes projekt kiválasztása
3. A három fődíjas kiválasztása
Igény szerint helyszíni projektlátogatásokra kerül sor.
https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem