Sportból a legtöbbet! 2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
Magyarország területén működő általános iskolák és/vagy hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumok

Pályázati felhívás
"Sportból a legtöbbet! 2023" tornaterem
és kültéri sportpálya felújítás

A pályázat kiírója
Tízpróba Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross utca 146.

A pályázat alapja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által bevezetett mindennapos testnevelés megvalósítása sok általános iskolában a mai napig nehézséget okoz a szűkösen rendelkezésre álló infrastrukturális lehetőségek miatt. A Tízpróba Magyarország Kft. a “Sportból a legtöbbet" felújítási támogatás nyújtásával ehhez kíván segítséget nyújtani.

A pályázat célja
A pályázat alapvető célja, hogy a felújítási összeg szakszerű és hatékony felhasználásával az általános iskolák és/vagy hat / nyolc évfolyamos gimnáziumok rendelkezésére álló infrastrukturális lehetőségei (tornaterem, futófolyosó, tornaszoba stb., ide nem értve a tornatermi öltözőt, kültéri fitneszparkot és mászófalat) szélesedjenek, ezáltal még több gyermek sportolhasson megfelelő környezetben.

A pályázók köre
Magyarország területén működő általános iskolák és/vagy hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumok. A pályázatot az iskola nyújtja be, és az intézmény képviseletére jogosult személyek írják alá.
A pályázaton nem vehet részt a korábbi években meghirdetett "Sportból a legtöbbet" pályázaton támogatást elnyerő oktatási intézmény.

A pályázati anyag tartalma:
- kitöltött pályázati adatlap, mely az általános adatokon kívül tartalmazza a felújítási tervet, a jelenlegi sportoktatás bemutatását és az iskola jelenlegi sportolási lehetőségeit bemutató színes fotókat.
- legalább kettő árajánlat, mely az általános ajánlati pontokon kívül tartalmazza
- az árajánlatot adó nyilatkozatát az általa elvégzendő munkára vállalt jótállás/szavatosság feltételeinek és határidejének tekintetében, továbbá
- a kialakítandó burkolat rétegrendjét.
A benyújtott pályázati anyagot a pályázó a benyújtást követően nem módosíthatja.

A pályázati támogatás
A benyújtott pályázatokat a Tízpróba Magyarország Kft. értékeli.
A Tízpróba Magyarország Kft a nyertesekkel a támogatás feltételeit rögzítő támogatási megállapodást köt.
A nyertes pályázatok maximális támogatási összege: 8 500 000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot 2023. január 23-tól 2023. március 13-ig lehet benyújtani a jelen kiírásban foglaltak szerint.
A 2023. március 13-án 24:00-ig elküldött pályázat még határidőben benyújtottnak tekintendő.
A támogatás feltételei
A nyertes pályázó akkor részesíthető támogatásban, ha vállalja a támogatási megállapodásban foglalt feltételek teljesítését. A megállapodás értelmében jelentéstételre, beszámolásra kötelezett az iskola a támogatás felhasználásáról és annak hatásáról. A megítélt összeget előlegként kapja meg az iskola, mely támogatássá a támogatási megállapodásban foglalt feltételek teljesítése után válik. Amennyiben az iskola nem teljesíti a szerződéses kötelezettségét, a támogatás teljes összegének visszatérítésére kötelezhető.
A jelenlegi és a felújítás következtében szélesedő sportolási lehetőségek: Jelenleg tartanak-e az iskolában tanítás utáni sportfoglalkozást? Bevezet-e az iskola új sportot/sportokat a testnevelés órákon túl és indul-e délutáni sportfoglalkozás? Kialakításra kerül-e olyan közösségi tér, ahol a tanítási időn kívül az iskolákkal kapcsolatban álló egyesületek tagjai számára biztosítanak ezáltal jobb sportolási lehetőségeket?
Minél több sportolási lehetőség lesz az intézményben a felújítás hatására, annál magasabb pontszám érhető el ebben a kategóriában.
Oktatók szakmai háttere: Hány testnevelés szakos tanár vagy testnevelést oktató más szakos tanár dolgozik az intézményben?
Minél jobb az intézménynek a testneveléshez kapcsolódó szakmai háttere (testnevelés szakos tanárok/gyógypedagógusok száma a tanulók összlétszámára vetítve), annál magasabb pontszám elérhető.

Az elbírálás határideje: 2023. április 24.

Az eredmény kihirdetése
Legkésőbb 2023. április 25.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázati dokumentációt tartalmazó e- mailre küldött válasz e-mail-ben tájékoztatja a pályázót.

A pályázat nyomonkövetése
A 2023/2024-es tanév során 2 írásos riportot kell a sportbolalgetobbet@decathlon.com e-mailcímre szolgáltatni (2023. december 31. és 2024. június 30. határidővel), melyben bemutatásra kerül, hogy a pályázat gyakorlati megvalósítása eltér-e az előzetesen megfogalmazottaktól, ha igen, miben; a felújításnak köszönhetően indult-e a pályázatból megvalósuló fejlesztés nyomán kiegészítő sportfoglalkozás, mekkora az érdeklődés ezekre (létszám pontos megjelölésével).
Ezen felül pedig a pályázat kiírójának megbízott képviselője a megvalósítás során helyszíni szemlét tart az iskolával előre egyeztetett időpontban.

A pályázatok benyújtása
A pályázatot elektronikus úton a jelentkezési űrlap kitöltésével, az abban foglalt dokumentumok, fotók és az intézmény által hivatalosan aláírt nyilatkozatok csatolásával lehet benyújtani.
https://www.decathlon.hu/sportbol-a-legtobbet-palyazat_lp-70NAZ9

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem