START Pro program / NTP-START-M-23-0001

Határidő
Érvényes
Pályázhat
18-27 éves tehetséges fiatalok

START Pro program / NTP-START-M-23-0001


ELHÍVÁS
JELENTKEZÉS START ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA
A Nemzeti Tehetség Központ által megvalósított
NTP-START-M-23-0001 azonosítószámú projekt
ösztöndíjfelhívása a START Pro programra

1. A támogatás célja, formája
1.1. A támogatás célja
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) felhívást tesz közzé 18 és 27 év közötti, megvalósítható ötlettel rendelkező tehetséges fiatalok számára, akik vállalkozás indítását tervezik.
A pályázat célja, hogy lehetőséget adjon tehetséges fiatalok számára ötleteik valóra váltására olyan egyedülálló módon, amely során a pályázat nyertesei egy induló üzlet számára a piacra lépés során legfontosabb gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az intenzív képzés-mentorálás alatt, annak érdekében, hogy elképzeléseik, ötleteik megvalósítása minél piacképesebbé váljon. A programban olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötleteket, elképzeléseket, megoldásokat kívánunk támogatni, amelyek fókuszában Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll. Támogatni kívánjuk továbbá, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, kipróbálhassák magukat, fejleszthessék vállalkozási képességeiket karrierútjaik, foglalkoztatási lehetőségeik bővítése érdekében. A Nemzeti Tehetség Központ komplex szakmai programot és anyagi támogatást ad a pályázat nyerteseinek, segítséget nyújt abban, hogy a tehetséges fiatalok a vállalkozásukat el tudják indítani.
A pályázat célja, hogy a jelentkezők üzleti fejlettségi szintjüknek leginkább megfelelő szakmai és anyagi támogatásban részesülhessenek az alábbiak szerint:

A START Pro program célja a konkrét piacra lépés és ezt követően a gyors növekedés és skálázhatóság biztosítása.
A Pályázók az alább felsorolt három kategória egyikében nyújthatják be társadalmi hasznossággal bíró, innovatív ötleteiket tartalmazó nonprofit vagy forprofit gazdasági társasági formában (beleértve az egyéni céget és az egyéni vállalkozót) megvalósítható pályázataikat, amelyek szakmai programjait és szakmai célkitűzéseit lehetőség szerint széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti- fenntarthatósági szempontok figyelembevételével határozzák meg és dolgozzák ki:
a) "Fenntartható energia"
b) "Közösségi tanulás, közösségi edukáció"
c) "Mentális egészségmegőrzés - tudatos, hosszútávú, preventív megoldások"

1.2. Forrás megnevezése
Az ösztöndíj forrását a Nemzeti Tehetség Program "START programcsalád - Befektetés a jövőbe" című, NTP-START-M-23-0001 azonosítószámú projektje keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja.

1.3. Jogszabályi háttér
Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú melléklet 4.29. pontja alapján adómentes jövedelem.

1.4. A támogatás formája
Az elnyert ösztöndíj 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.
A START Pro keretében a programba bejutott 15 csapatból és a START Basic 5 továbbjutó csapatából a Demo Day alkalmával legsikeresebbnek ítélt 2 csapat 5-5 000 000 Ft-os díjazásban részesül. Az ösztöndíj folyósítása a Demo Day után, a szerződés aláírását követően egy összegben történik. Saját forrás biztosítása nem szükséges.

1.5. Szakmai együttműködő partner
Jelen ösztöndíjpályázat lebonyolítója a Nemzeti Tehetség Központ, a lebonyolítás során szakmai együttműködő partnere a Design Terminál Nonprofit Kft.
Teljes név: Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Cégjegyzékszám: 11-09-024678
Adószám: 25717002-2-11

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre (közös pályázók esetében valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek)
A pályázat benyújtására jogosultak 18-27 éves tehetséges fiatalok. Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 18. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 27. életévét.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, aki a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/B. § (2) bekezdése alapján eltiltás hatálya alatt álló személy, ezáltal nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).
Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, aki az NTP-START-M-21-0001 vagy NTP-START-M- 22-0001 program keretében támogatási összegben részesült.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó sem, aki pályázatának koncepciója, témaköre vagy lényeges elemei nem különböznek az NTP-START-M-21-0001 vagy NTP-START-M-22-0001 program keretében támogatási összegben részesült pályázattól.
A Pályázók egyénileg, vagy közösen adhatnak be pályázatot.
Közös pályázók esetében meg kell nevezni a Főpályázót. A közös pályázat további résztvevői a Pályázó, vagy Pályázók. Ahol e kiírás valamely pontjában Pályázó vagy Pályázók szerepelnek, az az egyéni pályázóra és a közös pályázókra (a közös pályázat valamennyi résztvevőjére) is vonatkozik. A Főpályázónak fenntartott jogokat és kötelezettségeket csak a Főpályázó gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
Közös pályázat esetén a támogatási ösztöndíjszerződés megkötésének további feltétele, hogy a közösen pályázók a szerződéskötés előtt benyújtsák a pályázók egymás közötti jogviszonyát, az egyes pályázók jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás elkészítéséhez a Nemzeti Tehetség Központ dokumentummintát bocsát a pályázók rendelkezésére. Az együttműködési megállapodás összeállítása azonban a Pályázók felelőssége.
A Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb egy pályázati kategóriában (START Basic vagy START Pro) indulhat és legfeljebb egy pályázati anyagot nyújthat be jelen pályázati fordulóban. Közös Pályázók esetén a tagok csak egy pályázatban vehetnek részt.

2.1. Nem nyújtható be pályázat, ha az igénylő (Pályázó):
- Bármilyen más uniós vagy hazai költségvetési forrásból finanszírozott pályázat, program keretében már korábban támogatást nyert vállalkozás indítás céljából a jelen pályázatra benyújtott ötletével, pályázati anyagával.
- A pályázatát egy már a támogatási kérelem benyújtásakor működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatban kívánja felhasználni, melynek az igénylő tagja és/vagy vezető tisztségviselője.

3. Az ösztöndíj összege és a díjazottak száma:
A pályázat keretösszege: 10 000 000 Ft
Tervezett résztvevő pályázatok száma: 20 pályázat
Tervezett ösztöndíjat elnyert pályázatok száma: 2 pályázat
Támogatási összeg: bruttó 5 000 000 Ft/pályázat
FIGYELEM! A pályázati keretösszeg a három kategóriában támogatandó összes pályázatra vonatkozik, kategóriától függetlenül. Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes pályázatok számára fenntartott keretösszeget a szakmai zsűri értékelése alapján, a beérkezett összes pályázat értékelése függvényében ítélje meg, nem pedig a kategóriák között arányosan felosztva. Támogató fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a pályázati keretösszeget nem meríti ki teljes mértékben, tekintettel a beérkezett pályázatok minőségére és a szakmai zsűri értékelésére.

3.1. A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás:
Az ntpstartprogram.ntk.hu weboldalon benyújtott pályázatokat a pályázatkezelő iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A Nemzeti Tehetség Központ a pályázatok befogadása során az alábbiakat ellenőrzi:
- a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát,
- a Pályázó az online pályázatkezelő felületen nyújtotta be a pályázatát,
- a Pályázó az 1.1. pontban meghatározott három témakör valamelyikében adta be pályázatát,
- a Pályázó a Pályázati Kiírás 2. pontjában meghatározott lehetséges jogosulti körbe tartozik,
- a Pályázó a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározott támogatási időtartamban kívánja megvalósítani pályázatát,
- a Pályázó rendelkezik érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,
- a Pályázó az összes kötelező mellékletet feltöltötte.
Az alábbi esetekben a pályázatot a Nemzeti Tehetség Központ nem fogadja be, és további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja:
- a Pályázó nem a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát,
- a Pályázó nem az online pályázatkezelő felületen nyújtotta be pályázatát,
- nem az 1.1 pontban meghatározott három kategória valamelyikében adta be pályázatát,
- nem mellékelt 2 perces bemutatkozó videót,
- a Pályázó nem tartozik a Pályázati Kiírás 2. pontjában meghatározott lehetséges jogosulti körbe,
- nem vállalja a teljes programban való részvételt,
- a Pályázó nem a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározott támogatási időtartamban kívánja megvalósítani pályázatát,
- a Pályázó cégalapítástól vagy cégvezetéstől eltiltott személy.
Amennyiben a befogadott pályázat formai ellenőrzése során a Nemzeti Tehetség Központ megállapítja, hogy a pályázat nem teljeskörűen felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, azaz a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtották be, a Nemzeti Tehetség Központ a Pályázót (közös pályázók esetében a Főpályázót) egy alkalommal, e-mail értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb három (3) munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban a szakmai zsűri a Pályázót (közös pályázók esetében a Főpályázót) egy alkalommal, e-mail értesítésben hiánypótlásra hívhatja fel legfeljebb három (3) munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 23:59 órájáig) e-mailben megérkezett.
FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó (közös pályázók esetében a Főpályázó) nem pótolta a hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a Nemzeti Tehetség Központ megállapíthatja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küldhet a Pályázónak (közös pályázók esetében a Főpályázónak).

3.2. A pályázat elbírálásának folyamata:
A pályázati határidő lejártát követően a szakmai zsűri meghatározott pontrendszer szerint választja ki a legjobb 15-20 pályázatot. (A Nemzeti Tehetség Központ fenntartja magának a jogot, hogy várólistát képezzen visszalépés esetére.) A START Basic legeredményesebb 5 csapata automatikusan továbbjut a START Pro-ba.
A nyertes pályázatot benyújtók az adott pályázatra szabott 7 alkalmas komplex szakmai felkészítő programon vesznek részt külső szakértők bevonásával, amelynek célja a konkrét piacra lépés és ezt követően a gyors növekedés és skálázhatóság biztosítása.

3.3. A vállalt szakmai tevékenységek:
- a program időszaka, helyszíne: 2024. március 22.-május 31., online és személyes formában vegyesen
- a heti rendszerességgel péntekenként tartandó, alkalmanként 4-6 órás térítésmentes képzési-mentorálási komplex szakmai felkészítő program teljes óraszámának 90%-án való részvétel (összesen 7 alkalom, lásd részletesen a 11. pontban, az első workshop napja: 2023. március 22.);
- a mentorálási folyamat során a mentorral folyamatos és nyomon követhető kapcsolattartás (a képzés és mentorálás magyar nyelven zajlik);
- az inkubációs folyamat során a mentorálás keretében átfogó üzleti terv kidolgozása;
- havi rendszerességgel pénzügyi elszámolás és legfeljebb 1000 karakter terjedelemben szakmai alátámasztás, valamint három havonta szakmai beszámoló és záró szakmai beszámoló benyújtása a Nemzeti Tehetség Központ felé;
- részvétel az online Demo Day-en.

3.4. A pályázat döntő fordulója, fődíjak:
A komplex szakmai felkészítő programot követően a 20 nyertes Pályázó egy ún. Demo Day-en, egy napos, budapesti helyszínű rendezvényen vesz részt 2024. május második felében a Bíráló Bizottság előtt. (Az a nyertes Pályázó, aki az előírt követelményeket nem teljesítette, nem indulhat a Demo Day- en.)
A Demo Day során a Pályázók bemutatják a minden részletében kidolgozott ötletüket a Bíráló Bizottság előtt. A Demo Day során a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt két pályázat egyenként bruttó 5 000 000 Ft támogatásban részesül (fődíj). A fődíj folyósítására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor. A támogatási összeg lehívásának feltétele egy vállalkozás -, mely lehet forprofit vagy nonprofit gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozás - létrehozása a szerződéskötést követő egy éven belül. A cégalapítást követő évben a vállalkozás működésének igazolását alátámasztani szükséges egy részletes szakmai beszámoló benyújtásával és a pályázati összeg felhasználásának bizonylatokkal történő alátámasztásával (pénzügyi elszámolás).

4. A támogatási időszak
A pályázat részeként benyújtott szakmai programban megjelölt tevékenységek és célok megvalósítását 2024. március 22.-június 15. közötti időszakban meg kell kezdeni. A pályázat során elnyert összeggel legkésőbb 2023. október 31-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.
A pályázat második fordulójában elnyert összeggel a támogatási összeg folyósításától számított egy éven belül, de legkésőbb 2024. december 31-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje, érvényessége, hiánypótlás
A pályázat a Nemzeti Tehetség Központ honlapján, az alábbi linken elérhető űrlapon küldhető be elektronikus formában a szükséges dokumentumok csatolásával: ntpstartprogram.ntk.hu
A START Pro űrlap 2023. október 25-től érhető el.

5.1. A jelentkezéskor kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. A pályázathoz a Pályázó(k)nak mellékelnie kell egy egyszerűsített üzleti tervet (one-pager). A one-pager sablonja a jelentkezési felületről érhető el, kérjük a megadott formadokumentumot használni.
A one-pager sablon tartalmazza a kidolgozott ötletet, a részletes megvalósítási tervet, a pénzügyi tervet és ötletbemutatást, mely nyilvánosságra hozatható a pályázati kommunikáció keretében. A pályázati anyagban a Pályázónak ki kell térnie az alábbiakra is:
- piac telítettsége, piaci szereplők;
- költségvetés (I. számú melléklet, Költségterv alapján);
- célcsoport, célkitűzés;
- innováció,
- eszköz/helyigény,
fenntarthatóság, hosszú távú hasznosíthatóság;
- társadalmi hasznosság,
- kockázati tényezők.
2. Egy legfeljebb 2 perces videót, melyben bemutatja eddigi szakmai útját és további terveit, elérendő szakmai céljait és az üzleti koncepcióját megtestesítő ötlet prototípusát;
3. Be kell nyújtania az Adatkezelési tájékoztató dokumentum aláírt, scannelt példányát;
4. és a II. számú melléklet, Nyilatkozatok dokumentum aláírt, scannelt példányát.
A START Pro pályázat benyújtásának (véglegesítésének) határideje: 2024. február 15. (csütörtök), 23:59.

5.2. Érvényesség
Érvényesnek tekinthető a pályázat, ha a Pályázó megfelel a "Pályázat benyújtására jogosultak köre” 2. pontban felsorolt feltételeknek, határidőben és a megfelelő online felületen nyújtja be a pályázatát a csatolandó dokumentumokkal együtt.

5.3. Adatkezelés
A pályázat szükséges feltétele, hogy az ösztöndíjra Pályázó a jelentkezési felületre pályázata mellékleteként feltöltse az aláírt és beszkennelt Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, mellyel hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez (közös pályázók esetében minden tag által aláírt dokumentum). Az ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató a pályázati felületen elérhető. Az adatokat a Nemzeti Tehetség Központ és a Design Terminal a vonatkozó törvények betartásával kezeli.

5.4. Az ösztöndíj-támogatás felhasználása
Az ösztöndíj-támogatás csak a pályázati céloknak megfeleltethető költségekre, a költségvetésben szereplő tételekre fordítható. Minden olyan költség, ami nem került feltüntetésre a benyújtott pályázati költségvetésben vagy nem került átcsoportosításra a megvalósítás során, az nem elszámolható a támogatási összeg terhére. Ilyen lehet például a mobiltelefon (kivételes esetben okostelefon külön indoklás mellett elszámolható); alkohol, dohányáru; ingatlanberuházási, -felújítási kiadások; késedelmi pótlék, kötbér, bírság, büntetések, pótdíjak költségei; banki, pénzforgalmi költségek, a levonható általános forgalmi adó, amennyiben a vállalkozás számára kiállított számla kerül benyújtásra, illetve lízing, használt tárgyi eszköz stb.

6. Pályázók kiértesítése:
A kiválasztást követően a programban részt vevő pályázók kiértesítése a szakmai zsűri döntését követően e-mail-ben 2024. február 28. (szerda) nap végéig megtörténik.
A pályázat lebonyolítása során a nyertes pályázók kiértesítése a Bíráló Bizottság döntését követően 2024. május 31-én, a Demo Day-en ünnepélyes keretek között történik.

7. Szerződéskötés, az ösztöndíj folyósítása
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a programban történő részvétel vonatkozásában a szerződéskötés feltételeit.
A Demo Day során helyezettek ösztöndíjszerződésének megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok, [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr). 75. §-ában felsorolt nyilatkozatok és dokumentumok, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelmények való igazolása], továbbá a Támogató, illetve a Nemzeti Tehetség Központ által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat (például érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt). A támogatás igénybevételére az ösztöndíjszerződés keretei között van lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. A támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az ösztöndíjszerződést a Nemzeti Tehetség Központ köti meg. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően egy összegben történik.

8. A támogatás elszámolása
Az ösztöndíj a szerződésben megjelölt célok elérése érdekében használható fel, melynek teljesüléséről a pályázat megvalósulása során havi rendszerességgel pénzügyi beszámolót, 3 havonta szakmai beszámolót, majd 1 év elteltével záró beszámolót szükséges benyújtani a Nemzeti Tehetség Központ felé. A pályázat során elnyert összeg esetében a Kedvezményezettnek legkésőbb 2024. december 31- ig, záró szakmai beszámolót kell készítenie és be kell nyújtania a költséget igazoló számlákat a Nemzeti Tehetség Központ felé. A Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíjast a szakmai beszámoló és a költségeket igazoló számlák elfogadásáról írásban értesíti. Az el nem fogadott szakmai beszámolóról szintén írásos értesítést küld az ösztöndíjas részére, amelyben indokolja az elutasítást, egyben 5 napos hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási, illetve a hiánypótlási kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, vagy nem megfelelően teljesíti, a Nemzeti Tehetség Központ az ösztöndíj teljes vagy részösszegét a Kedvezményezettől visszakövetelheti.
A Nemzeti Tehetség Központ a támogatást különösen az alábbi esetekben követelheti vissza:
- a támogatás jogosulatlan igénybevétele, az üzleti tervtől a Nemzeti Tehetség Központ engedélye és hozzájárulása nélkül eltérő, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén;
- bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a Nemzeti Tehetség Központ döntését érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott, a Nemzeti Tehetség Központ döntését érdemben befolyásoló adatot eltitkolt, vagy valótlan nyilatkozatot tett;
- a Kedvezményezett megszegi a szerződésben vagy a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségét; - a Kedvezményezett nem tesz eleget az ellenőrzés során együttműködési, ellenőrzéstűrési kötelezettségének.
FIGYELEM! A benyújtott számlák nem lehetnek a szerződéskötést megelőzőek és a szerződésben foglalt időszakot követőek. Kizárólag a Pályázó nevére, valamint a vállalkozásalapítást követően kizárólag a vállalkozás részére kiállított számlák fogadhatóak el.

9. Lemondás
1. A Kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről vagy egy részéről való lemondást elektronikusan megküldött e-mailben (közös pályázat benyújtása esetén a szerződésben szereplő minden tag együttes hozzájárulásával). Ha a Kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a pénzügyi elszámolással együtt kell beküldeni a lemondást és visszautalni a lemondott összeget.
2. A lemondó nyilatkozatot a Kedvezményezettnek kell aláírni és a visszautalásról szóló terhelési értesítő hitelesített másolatát csatolni kell a nyilatkozathoz.

10. Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatban további információkat a start@ntk.hu e-mail-címen kérhet, valamint a http://www.ntk.hu/, illetve az ntpstartprogram.ntk.hu weboldalakon olvashat.

11. Legfontosabb tervezett határidők, dátumok
2023. október 25. szerda
Pályázatok benyújtásának első napja 2024. február 15. csütörtök
Pályázatok benyújtásának utolsó napja
2024. február 28. szerda
Pályázók kiértesítése
2024. március 7. csütörtök
Szerződéskötéshez (résztvevők) szükséges adatok, dokumentumok megküldésének határideje
2024. március 22. péntek
Sajtónyilvános megnyitó, első képzési nap (személyes)
2024. április 5. péntek
Második képzési nap (online)
2024. április 12. péntek
Harmadik képzési nap (online)
2024. április 19. péntek
Negyedik képzési nap (személyes)
2024. április 26. péntek
Ötödik képzési nap (online)
2024. május 3. péntek
Hatodik képzési nap (online)
2024. május 10. péntek
Hetedik képzési nap (személyes)
2024. május 31. péntek
Demo Day (személyes)
2024. június 28. péntek
Nyertesekkel történő szerződéskötés, támogatási összeg utalása
2024. szeptember 30. hétfő
1. 3 havi részbeszámoló (pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló) megküldése NTK részére
2024. december 31. kedd
Támogatási összeg felhasználásának utolsó napja.
Záró beszámoló (pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló) benyújtásának legkésőbbi határideje
Az időpontok tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem