STARTING kutatási pályázat / STARTING_24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

STARTING kutatási pályázat / STARTING_24


Felhívás STARTING kutatási pályázathoz
STARTING_24

Elektronikus benyújtás határideje: 2024. június 19. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg
19 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
160-200
Igényelhető támogatás
100 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2017. január 1. után szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A pályázat keretösszege
A Kulturális és Innovációs Minisztérium az EXCELLENCE kutatási pályázati programra (EXCELLENCE_24), az ADVANCED kutatási pályázati programra (ADVANCED_24), a STARTING kutatási pályázati programra (STARTING_24), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programokra (ANN_24, SNN_24) a 2024-2028 közötti időszakban összesen 19 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A projektek futamideje
A projektek 2025. január 1. napján indulnak, futamidejük legfeljebb 48 hónap.

A támogatás összege, mértéke
A kiírás alapján projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 100 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint általános költségként (rezsi) a közvetlen költségek 20%-a számolható el. A projekt megvalósításába további kutató, valamint technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A pályázathoz nem kell őket csatlakoztatni, viszont javasolt a tervezett társkutatók feltüntetése a kutatási terv dokumentum végén egy elkülönített részben. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása
A pályázatot az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, annak egyik részét sem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz. A felhívásra alprogramonként legfeljebb egy pályázat nyújtható be.

Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázati felhívásban megjelölt beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat - tudományterülettől függetlenül - angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag - legkésőbb 2024. május 30-ig kérelmezett - előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
nonprofit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.
A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek
A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2017. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.
A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és emellett nem nyújtható be ADVANCED_24, ANN_24 vagy SNN_24 pályázat. EXCELLENCE_24 pályázat mellett benyújtható, de támogatás csak az egyikre nyerhető el. Támogatott K_23, FK_23, PD_23, SNN_23 projekt, folyamatban levő MTA Lendület projekt, valamint 2020. december 31-e utáni indulással elnyert Élvonal (KKP) támogatás is kizáró oknak számít. A STARTING_24 támogatás első 24 hónapjában nem nyújtható be újabb ADVANCED, STARTING, ANN vagy SNN pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázat részeként kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási tervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.
Nemzeti Kutatói Kiválósági Program információs nap - 2024. május 29.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal információs napot tart 2024. május 29-én a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP_24) pályázati felhívásról és alprogramjairól. Az információs nap célja, hogy tájékoztatást nyújtson a 2024. évi új támogatási rendszerről, a program kereteiről és lebonyolítási folyamatáról, illetve iránymutatást, szakmai támogatást adjon a programmal kapcsolatos gyakorlati kérdésekben. A konferencia hibrid formában kerül megtartásra, az előadások után mód nyílik a felmerülő kérdések megvitatására.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/starting-kutatasi-palyazat-starting24/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem