Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2022

Határidő
2022. 11. 14., 2023. 04. 17.
Érvényes
Pályázhat
I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be nem töltött, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban II. középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók

Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2022


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
STIPENDIUM PEREGRINUM ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2022

"A KOMPONENS"
1. Adatok
A meghirdetés dátuma: 2022. október 21.

2. Pályázati felhívás
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a 1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról (a továbbiakban: Cselekvési Program) alapján felhívást tesz közzé a kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai támogatására.
A Cselekvési Program 2. i) pontja alapján a Nemzeti Tehetség Központ támogatja "a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és továbbfejlesztésére szolgáló hazai lehetőségek megtalálásának elősegítését és annak elősegítését, hogy a tehetséges magyar fiatalok tudásukat és tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztassák."

3. Célkitűzés
A felsőoktatás az emberi erőforrás, tudás és innováció fontos bázisa, az ország versenyképességében és általános fejlődésében jelentős szerepet tölt be. A felsőoktatásban rejlő lehetőségek a hazai intézményrendszer fejlesztése mellett a nemzetközi együttműködések és a nemzeti érdekek szerinti peregrináció, azaz a külföldi egyetemeken való tanulás eszközeivel is kamatoztathatóak. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők aránya, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. Különösen igaz ez azon külföldi diplomákra, amelyek a leggyorsabban fejlődő iparágakban hasznosítható tudást jelentik. Emellett az egyén tehetségkibontakoztatása szempontjából is fontos, hogy a legkiemelkedőbbek a legrangosabb egyetemeken teljesítsék a képességeikhez méltó kihívásokat, és ehhez megfelelő támogatáshoz jussanak. A szükséges tudás mindehhez speciális esetekben csak az országhatáron túl áll rendelkezésre.
A legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló támogatást érdemelnek.
A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak.
Az Ösztöndíj "A komponense" lehetővé teszi a legrangosabb külföldi felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában való részvételt. Az Ösztöndíj "B komponense" lehetővé teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok a világ legrangosabb egyetemein bontakoztathassák ki képességeiket, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és az Ösztöndíj anyagi támogatásának segítségével szerezhessék meg első külföldi diplomájukat.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen Pályázati Kiírás, azaz az "A komponens" keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet: 17-23 éves magánszemélyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be nem töltött, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban
II. középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik ezen felül megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
a) képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikére alap- vagy mesterképzésre felvételt nyerjenek,
b) külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - részt vesznek,
c) tanulmányi eredményeik miatt példaképként szolgálhatnak,
d) vállalják, hogy az Ösztöndíj kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint az Ösztöndíj rendezvényein részt vesznek.

FIGYELEM! Kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetén a pályázati életkori felső korhatár gyermekenként három-három évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a pályázó a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.
FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 17. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 24. életévét. FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás posztgraduális (PhD, DLA, MBA, LL.M. stb.) képzés elvégzését nem támogatja.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás hazai felsőoktatási intézmények duális képzéseinek külföldi intézményben töltött időtartamát nem támogatja.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás 4.1. II. d) pontja csak a pályázati nyertesek számára jelent kötelezettséget.
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a jelen pályázatban a Pályázó által vállalt feladatokat a 2022/2023. tanév során kell elvégezni.
FIGYELEM! A pályázat benyújtásához szükséges csatolni a Pályázó személyazonosság igazolására alkalmas okmányáról (érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) készült másolatot.
FIGYELEM! Kérjük, a regisztráció és a pályázat benyújtása során fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
4.2. Nem részesülhet Ösztöndíjban az a Pályázó, aki:
- már tanulmányokat folytat alap- vagy mesterképzésen külföldi felsőoktatási intézményben,
vagy
- az Erasmus+ programban részt vevők utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására pályázik,
vagy
- a Campus Mundi programban részt vevők utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására pályázik,
vagy
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

5. Pályázati kategóriák
Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
- "A komponens": az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - való részvétel költségeinek fedezése.

FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen Pályázati Kiírás alapján az I. számú mellékletben található intézménylistában nem szereplő felsőoktatási intézmény általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - való részvétel költségeinek fedezése is megpályázható, amennyiben a Pályázó a pályázatában ismerteti és igazolja, hogy az adott intézmény miért - milyen rangsor, szakpárosítás, oktató vagy speciális tudás szerint - tartozhat a legrangosabb egyetemek közé, illetve miért lehet különösen releváns a Pályázó szakmai fejlődése szempontjából. A bírálat során a Bírálóbizottság megvizsgálja a Pályázó indoklását, de annak elfogadásáról szabadon dönthet. Az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények ugyanakkor elsőbbséget és többletpontot jelentenek a döntés során.

6. Benyújtható pályázatok száma Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb három (3) pályázatot nyújthat be.

FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben több intézménybe vagy több szakra pályáznak, ehhez külön pályázatokat szükséges benyújtaniuk.

13. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a http://ntk.hu/ online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A pályázat benyújtását a kérdésekre választ adva és a megjelölt elektronikus mellékletek feltöltésével és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehet hiánytalanul teljesíteni.

14. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat első körös benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint: 2022. november 14. (hétfő) 23:59 óra.
Utána folyamatosan a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 17. (hétfő) 23:59 óráig.
https://ntk.hu/projektjeink/stipendium-peregrinum-osztondijprogram/?fbclid=IwAR3ohhtvsvr_BQakjA3Yl4I3Z7FWvqQlxAl2abkyOeIW82M_PhFl1nk4Sz0
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem