Stratégiai K+F Műhelyek

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
felsőoktatási intézmények

Stratégiai K+F Műhelyek

SKFM-2022

Elektronikus benyújtás határideje: 2022. szeptember 09. 12:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre: Felsőoktatási intézmény
Keretösszeg: 8 300 000 000 Ft
Pályaművek száma: 4-6
Igényelhető támogatás: 1-3 MRD Ft
Pályázat futamideje: 12-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője: NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Stratégiai K+F Műhelyek pályázati felhívás célja a felsőoktatási intézmények olyan szellemi műhelyeit támogatja, amelyek kutatási tevékenysége, vagy kreatív értékteremtése a társadalomban tapasztalható konkrét problémák megoldására irányul. A Felhívás különböző társadalmi problémák megoldására olyan újszerű megoldások kifejlesztését vagy kutatását támogatja, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek vagy fenntarthatóbbak a már létező megoldásoknál, és/vagy a támogatást igénylő környezetében nem állnak rendelkezésre.

A pályázat benyújtása
A pályázó(k) a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) tehetik meg. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2022. május 9-től 2022. május 20. 12:00-ig lehetséges.
A kérelem benyújtásához szükséges részletes információkat a kitöltési útmutató tartalmazza.

A támogatási kérelem kizárólag azon projekt vonatkozásában nyújtható be, amely rendelkezik az NKFI Hivatal által (jelen Felhívás kapcsán) kiállított szakmai támogató véleményével. A támogatási kérelem benyújtása 2022. szeptember 9. 12:00 óráig lehetséges.
A pályázó(k) támogatási kérelem benyújtását az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) tehetik meg.

Kérjük, hogy a szakmai vélemény iránti kérelmeket és a támogatási kérelmeket a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék el.
A Felhívás és az Általános Pályázati Útmutató közötti eltérés esetén a Felhívásban foglaltak az irányadók.

A pályázók köre
Jelen Felhívásra önállóan és konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
- Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A támogatható tevékenységek köre
- Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés
- Önállóan nem támogatható tevékenységek: nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás); iparjogvédelmi tevékenység; szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és indokolt konferencia és kiállítás részvétel; közbeszerzési tevékenység; előzetes tanulmányok, tervek elkészítése és engedélyezése; a kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges terület előkészítése, épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések; tárgyi eszköz beszerzése; immateriális javak beszerzése; projekt koordinációs tevékenység; általános költségek; utazáshoz kapcsolódó tevékenység

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
A Felhívás keretösszege 8,3 milliárd forint. Projektenként 1000-3000 millió forint támogatás igényelhető önállóan és konzorciumban egyaránt.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A projekt megvalósítása során minimum egy mérföldkövet kötelező tervezni. Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető. A projekt megvalósítási időtartamához illeszkedve az utolsó mérföldkő 12 hónapnál kevesebb időre is tervezhető. A projekt a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását követően kezdhető meg saját felelősségre. A projekt költségeinek elszámolása a támogatói okiratban rögzített projekt kezdő időpontjától lehetséges. A Támogatói okiratban rögzített projekt kezdő időpontjáról a pályázónak előzetesen, a támogatói okirat kiállítását megelőzően nyilatkoznia szükséges.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/strategiai-kf-muhelyek-skfm-2022/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem