Street Art / public art projektben köztéri műalkotások létrehozása / Veszprém - Kreatív régió - VEB2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
projektek megtervezői, alkotói

Street Art / public art projektben köztéri műalkotások létrehozása
/ Veszprém - Kreatív régió - VEB2023


Pályázati felhívás Street Art / public art projektben köztéri műalkotások létrehozására
Veszprém - Kreatív régió - VEB2023
A Művészetek Háza Veszprém nyilvános pályázatot hirdet street art / public art projektek megvalósítására a Veszprém városban kijelölt közterületekre. A projekt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros programjához kapcsolódik.

A pályázat célja:
Italo Calvino ismert gondolataiból kiindulva a város a vágyak és emlékek helyszíne és hordozója. Célunk, hogy Veszprém, valamint a Bakony és Balaton régió történeti örökségét kutatva, a hely rejtett aspektusaira és annak feltárására irányuló alkotások szülessenek.
Célunk 5 nagy méretű, 3 kis méretű műalkotás és egy kombinált felület (V-Busz együttműködés) létrehozása és bemutatása.

Pályázható keretösszeg:
A pályázható összeg megvalósuló művenként:
Nagy felületek esetén bruttó 6 000 000 Ft, kis felületek esetén bruttó 500 000 Ft, a kombinált felület esetén bruttó 5 000 000 Ft, amely az anyagköltséget és a járulékos költségeket is magában foglalja.

A pályázók köre:
Pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat egy 7 főből álló szakmai kuratórium bírálja el. A bírálóbizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti, zártkörű online konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb április 23-ig hozza meg döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Művészetek Háza Veszprém és VEB 2023 projekt honlapján tesszük közzé.

Formai követelmények:
A pályázat nyelve: magyar vagy angol. Műfaji vagy technikai megkötés nincs, egy pályázó több tervet is benyújthat.

Tematika:
A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak a Kreatív régióhoz (VÁROS: Emlékek és vágyak hordozója), reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére, az ezzel kapcsolatos társadalmi és pszichikai jelenségekre, tapasztalatokra - ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

Helyszínek:
1. Veszprém Aréna aluljáró
Nagy falfelületek:
1.1 Az Aréna aluljáró felvezető szakasza, a Külső-Kádártai úttal párhuzamos, a kerékpárút nyomvonala mentén található bal oldali falfelület.
Téma: „Mit jelent számodra a Balaton?” A téma feldolgozásában megjelenhet a természetes és épített környezet, emlékek, kultúra, zene, sport, Európa Kulturális Fővárosa.
Méretek: 61 m x 7,5 m falfelület.
1.2 Az Aréna aluljáró felvezető szakasza, a Külső-Kádártai úttal párhuzamos, a kerékpárút nyomvonala mentén található jobb oldali falfelület.
Téma: „Mit jelent számodra a Bakony?” A téma feldolgozásában megjelenhet a természetes és épített környezet, történeti emlékek, kultúra, zene, sport, Európa Kulturális Fővárosa.
Méretek: 63,5 m x 6 m falfelület.
1.3 Az Aréna főhomlokzata felé néző falszakasza.
Téma: „Mit jelent számodra Veszprém?” A téma feldolgozásában megjelenhet a természetes és épített környezet, történeti emlékek, kultúra, a zene városa, sport, Európa Kulturális Fővárosa.
Méretek: 17 m x 5 m x 39 m falfelület.
1.4 Kis falfelületek (3 db):
Saját ötlet szabad stílusban.
Méretek: 6 m x 2 m falfelületek.
GPS koordináta: 47.105413, 17.932883

2. Maxon alagút - a Mester utca felől megközelíthető Déli útgyűrű alatti kerékpárút
Téma:
- A Maxon Motor Hungary Kft. tevékenységi köréhez kapcsolódva a világűr/repülés, a kerékpározás és a fenntartható közlekedés megjelenítése.
- Adott történetet megjelenítő képregényszerű feldolgozás különböző stílust képviselő alkotók bevonásával, 2 főnél több részvevő közreműködésével megvalósuló pályamunka.
További információ a cég tevékenységéről: www.maxongroup.com
Méretek:

3. A Művészetek Háza Veszprém irodaépületének tűzfala
Különböző stílust képviselő alkotók bevonásával, 2 főnél több résztvevő közreműködésével megvalósuló pályamunka.
Téma:
A mozgóképkultúra és a művészet történetének jelentős pillanatait bemutató képciklus.
Méretek: 10 x 10 m falfelület.
GPS koordináta: 47.09528, 17.90525

4. A V-Busz Veszprém Közlekedési Kft. által felajánlott felületek
4.1 1 db szóló autóbusz teljes felületű matricázása.
Téma: A közösségi közlekedés népszerűsítése, illetve a (Jutási úti) lakótelepi mindennapok.
A jármű tulajdonságai:
1 db szóló MAN Lion's City 12C típusú autóbusz matricázása. A sötétebb színű felületek matricázhatók, illetve az üvegfelületek is (ez utóbbiról egyeztetni szükséges a járművezető kilátásának biztosítása érdekében).
4.2 Veszprém, Haszkovó buszforduló (hrsz. 3295), sofőrpihenő külső felülete
Téma: A közösségi közlekedés népszerűsítése, illetve a (Jutasi úti) lakótelepi mindennapok.
Az épület tulajdonságai:
- 8' lábas szaniterkonténer, külső méret (alapterület): 1,4 x 2,4 m
- 20' lábas irodakonténer, külső méret (alapterület): 2,435 x 6,055 m, egyik hosszanti
oldalán 1 db ajtóval és 2 db ablakkal
- a két konténer egymáshoz lesz rögzítve (az irodakonténer rövidebb oldala és a szaniterkonténer hosszabb oldala)
- az összalapterület: cca. 2,5 x 8,5 m
- magasság (külső): 2,591 m
GPS koordináta: 47.109810378101706, 17.915567950127443
További információ: www.vbusz.hu

Időtartam:
A megvalósuló alkotások helyszíni létrehozása/ installálása 2023. május 1. és 2023. szeptember 30. között történik.

Jogi kikötések:
Az alkotónak tekintettel kell lennie a műfaj sajátosságaira, arra, hogy a számolni kell a közönséggel való találkozás és az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj fedezi, biztosítja. Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért. Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.

A pályázat benyújtása:
a pályázatot egy példányban (PDF-formátumban) várjuk elektronikus úton a következő címre: arthouse@arthouseweb.hu
A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
- Koncepció - 2000-4000 karakter terjedelemben;
- Műleírás - pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel /amennyiben szükséges/, jellemzők megadásával;
- Látványterv - rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
- Költségvetés: amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
- Szakmai életrajz - a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
- Elérhetőség - kapcsolattartó személye megnevezése - levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám;
- Az érvényesség feltétele a digitális példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó(k) részéről.

A pályaművek beérkezési határideje: 2023. április 9.
A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség. A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.

Felhasználási szerződés:
A Művészetek Háza Veszprém a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

A felhasználási díj folyósítása:
A felhasználási díj kifizetése számla ellenében két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 80%-a) a szerződéskötés után, a második részlet (a teljes díj 20%-a) a megvalósult mű bemutatás után kerül kifizetésre.

A teljesítés ellenőrzése:
A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Művészetek Háza Veszprém képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e az alkotás installálása.

Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

További információ:
A pályázattal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Művészetek Háza Veszprém igazgatói titkárságán lehet telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni.
Elérhetőségeink:
Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 17.
Telefon: +36 88 425 204
E- mail cím: arthouse@arthouseweb.hu
Irodai nyitvatartás:
H-CS 08:00-16:00, P 08:00-14:00

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem