Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Határidő
2023. 02. 23., 2023. 10. 04.
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
- Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények - Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények - A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/intézmények

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása


Ez a pályázattípus olyan szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára kívánnak tanulási célú mobilitási tevékenységeket szervezni.
A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, gyakornoki programok és hosszú távú szakmai gyakorlatok (ErasmusPro), a meghívott szakértők és az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.
A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.

A pályázattípus célkitűzései
Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák a szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus támogatni fogja a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás és az osnabrücki nyilatkozat, valamint az európai készségfejlesztési program végrehajtását. Emellett hozzá fog járulni az európai oktatási térség létrehozásához is. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

Az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása Európában az alábbiak révén:
- a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
- a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
- a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása.
- a szakképzési szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
- a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
- a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének előmozdítása, különösen az európai eszközök és megoldások alkalmazásával1 .

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:
- a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
- a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
- a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?
A szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:
- A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények számára arra, hogy egy hat-tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
- A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei kizárólag a szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014-2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató "Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén" című fejezetében.
A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:
- Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
- Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerintézményből érkező tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A fogadó szervezet szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.
A szakképzési szolgáltatóknak célszerű csatlakozniuk az olyan európai online platformokhoz, mint az EPALE és az eTwinning. Az EPALE blogbejegyzései, fórumai és partnerkeresési eszköze révén lehetőséget biztosít arra, hogy Európa-szerte kapcsolatba lehessen lépni a kollégákkal és tanulni lehessen tőlük; lehetővé teszi továbbá a gyakorlatok közösségeinek létrehozását, a tananyagok keresését és a rendezvényeken való részvételt. Magában foglalja ezenkívül a szakképzéssel foglalkozó európai szakemberek közösségét, amely helyet biztosít a szakképzésben részt vevő tanároknak, oktatóknak, vállalati mentoroknak, hogy együttműködjenek és tájékozódjanak az európai kezdeményezésekről. Az eTwinning biztonságos platformon üzemelő online közösség, amely a nemzeti eTwinning-szolgálatok által ellenőrzött tanárok és iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára érhető el. Az eTwinning lehetővé teszi, hogy a szakképzési szolgáltatók közös virtuális osztálytermeket alakítsanak ki, és projekteket bonyolítsanak le más szakképzési szolgáltatókkal, illetve partnerszervezetekkel (vagyis fogadó vállalkozásokkal); lehetővé teszi, hogy a tanárok és az oktatók párbeszédet és eszmecserét folytassanak a munkatársaikkal, és különféle szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Az eTwinning emellett tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy az érdeklődők partnereket találjanak jövőbeli projektjeikhez.

Projekttervezés
A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.
A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket vagy gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében.
A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu
Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.
A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.
Az oktatást és képzést biztosító részt vevő szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.
Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás
Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.
Digitális átállás az oktatás és képzés területén
A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. A szakképzést nyújtó intézményeknek emellett fel kell hívniuk tanulóik figyelmét a program azon lehetőségeire, amelyekkel élve megszerezhetik és továbbfejleszthetik a releváns digitális készségeket, ideértve a szakképzésben tanulókat és a frissen végzetteket célzó, "Digitális lehetőségek" gyakornoki programokat is2 . Emellett a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részesülhetnek a "Digitális lehetőségek" gyakornoki programból: mobilitási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásuk fejlesztését. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló, munkatársakra/szakemberekre/oktatókra vonatkozó mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.
Részvétel a demokratikus életben
A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

Tevékenységek
Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.
Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező, kiskorú résztvevőket vagy felügyeletet igénylő fiatalokat kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása
Támogatható tevékenységek
- Szakmai látogatás (2-60 nap)
- Oktatási vagy képzési tevékenység (2-365 nap)
- Tanfolyamok és képzések (2-30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)
A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Tanfolyamok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált tanfolyamon vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak. A képzésen legalább két különböző országból származó résztvevőknek kell részt venniük, és lehetővé kell tenni a résztvevők számára, hogy interakcióba lépjenek más tanulókkal és az oktatókkal. Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást.
A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szolgáltatóként működik egy szabad piacon. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása ezért a pályázó szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségi előírások segítik a pályázókat választásuk során: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Támogatható résztvevők
A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, valamint az összes, az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.
A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják az iskolarendszerű szakmai alapképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a szakképzési szolgáltatóknál (menedzsmenttel foglalkozó munkatársak, nemzetközi mobilitási ügyintézők stb.) vagy a szakképzés területén működő egyéb szervezeteknél/intézményeknél (például helyi partnervállalatok oktatói, tanácsadók, szakképzésért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.) tevékenykedő munkatársakat.
A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső és vállalati oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.
Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek
A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.
Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül szakmai látogatásra vagy oktatási/képzési tevékenységre küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1-14. régió az "A. rész: Támogatható országok").
Tanulói mobilitás

Támogatható tevékenységek
- Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel (1-10 nap)
- Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10-89 nap)
- Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro) (90-365 nap)
A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel: A szakképzésben tanulók nemzetközi ágazati eseményeken vehetnek részt, amelyek során a készségeik versenyképes bemutatása központi szerepet játszik a szakképzési tapasztalatok, know-how és technológiai innovációk előmozdítása, elismerése és cseréje terén3 . A tevékenység során a tanulókat kísérő munkatársak/szakemberek/oktatók, mentorok vagy szakértők is részesülnek finanszírozásban.

Szakképzésben tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: A szakképzésben tanulók egy külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében legalább 2 napos mobilitási tevékenység is szervezhető, amennyiben ez indokolt.
Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro): A szakképzésben tanulók egy hosszabb külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni.
Támogatható résztvevők
A támogatható résztvevők közé tartoznak az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő tanulók. A résztvevőknek támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben részt vevő tanulónak kell lenniük4 .
A támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben frissen végzettek (többek között korábbi tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók) legfeljebb a végzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

Támogatható helyszínek
A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.
Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül rövid távú mobilitásra, hosszú távú mobilitásra (ErasmusPro) és szakképzési szakmai versenyekre küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1-14. régió az "A. rész: Támogatható országok").
Egyéb támogatott tevékenységek

Támogatható tevékenységek
- Meghívott szakértők (2-60 nap)
- Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10-365 nap)
- Előkészítő látogatások

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Előkészítő látogatások: a szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók vagy a tanulók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából. A tanfolyamokon és képzéseken kívül bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Támogatható résztvevők
Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.
A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el5 .
Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet. A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Támogatható helyszínek
Előkészítő látogatásokra az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban kerülhet sor.
Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül szervezet előkészítő látogatásokat a programhoz nem társult harmadik országokban (1-14. régió az "A. rész: Támogatható országok").
A meghívott szakértők és gyakorló tanárok/oktatók tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).
Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/oktatók/szakemberek rövid távú mobilitási projektjei
A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy egyszerű módon megszervezzenek néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programmal kapcsolatban.
A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.
A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek
Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?
A következő szervezetek/intézmények6 pályázhatnak:
- Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények
- Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
- A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/intézmények
A szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények azonban nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok
A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie
Hova kell a pályázatot benyújtani?
A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő
1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra
2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A projektek indulásának időpontja
A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:
- 1. forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
- 2. forduló (ha nyitott): a következő évben január 1. és május 31. Között

A projekt időtartama
6-18 hónap

A pályázatok száma
Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a szakképzés területén.
Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatást kapó szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.
A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a szakképzés területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységtípusok
A szakképzés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a "Tevékenységek" című részt.

A projekt hatóköre
A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.
Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények
Az e pályázattípus kedvezményezettjeit támogató szervezetként/intézményként az oktatással és képzéssel foglalkozó bármely szervezet részt vehet a programban. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem