Szakképzési oktató - gyakorlatvezető mentor

Határidő
Érvényes
Kategória
Gyermek, ifjúság
Pályázhat
Természetes személyek, Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Szakképzési oktató - gyakorlatvezető mentor

T01-35-20-22 sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,
c. Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A program megnevezése: Szakképzési oktató - gyakorlatvezető mentor
A képzési program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
- a szakképzés, andragógia alapjait,
- a szakképzés didaktikai hátterét,
- a szakmai gyakorlatok szervezésének módszertanát,
- a szakképzés pedagógiáját,
- a szakképzéshez kapcsolódó szakmódszertanokat.

Kompetencia tartalmak:
Andragógia- vállalati képzések, Szakképzés pedagógiája, A szakképzés és felnőttoktatás didaktikája, A szakképzés és felnőttképzés szakmódszertan, IKT a felnőttképzésben, Gyakorlatszervezés, Tréner szakmódszertan, Pedagógiai helyzetek és módszertanok, Pedagógiai mérés és értékelés. A szakképzés didaktikája, Vizsgáztatási ismeretek, Szakmai gyakorlatok szakmódszertana, Szemléltetés és feladatszervezés a szakképzésben, A szakképzés tanügyszervezése.

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2 félévben 120 órás, szakképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.

Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.

A program helyszíne: BUDAPEST

A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)

Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 22 fő/kurzus.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. augusztus 29. (Programindító konzultáció és beiratkozás)
A program helye: VOKE Széchenyi István Művelődési Ház épülete, Program vége: 2022. december 31.
1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Kimenet: Szakképzési oktató - gyakorlatvezető mentor (alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.)
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/mernokoktato-gyakorlatvezeto-oktato/
Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/

A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat
A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése: Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma: B/2020/003164.
Bővebb információ: www.tavintezet.hu
Adószám: 23887910-1-10

4.Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

A program piaci (önköltséges)díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja: 155 000 Ft./félév, összesen: 310 000 Ft.
Vizsgadíj: a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint.
Összesen: 350 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
A képzési program önrésze: 125 000 Ft. A támogatás mértéke: 185 000 Ft.
Vizsgadíj: a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint.
Összesen: (önrész) 165 000 Ft.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 165 000 Ft. azaz Egyszázhatvanöt-ezer Ft. A támogatás kizárólag természetes személy részére nyújtható, jogi személyiség vagy más, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára a támogatás nem vehető igénybe. (A természetes személlyel nem azonos számlaviselő megadása esetén a támogatás nem vehető igénybe, ebben az esetben a teljes képzési díj fizetendő.)

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Szakképzési oktató
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. augusztus 18.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

A pályázati űrlap a kiíró honlapján elérhető.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem