Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében / 2020-1.1.3-IPARJOG

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása
az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

2020-1.1.3-IPARJOG


Elektronikus benyújtás határideje: 2023. december 15. 12:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg 400 000 000 Ft
Pályaművek száma 100-300
Igényelhető támogatás 0,1-7,5 MFt
Pályázat futamideje 18 hónap
Kutatási tevékenység típusa Iparjogvédelem
Pályázat értékelője NKFI Hivatal

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A támogatási kérelem benyújtása
2023. január 1-jét követően beérkezett támogatási kérelmek esetén:
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.huoldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, (cégszerűen) aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot az alábbiak szerint kell aláírni (hitelesíteni):
a. az aláírásra jogosultnak minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell azt ellátnia vagy
b. az aláírásra jogosultnak azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell azt aláírnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött.
(Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes)

A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.
2023-ban az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2023. augusztus 31.
- 2023. október 31.
- 2023. december 15. 12:00 óráig.

A támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a nem természetes személyek esetén az Útmutató 7.3.3. pontja alapján egyösszegű átalány szerinti elszámolás az irányadó.
Átalányfinanszírozás során a támogatást igénylő a felhívás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről nem szükséges tételes, utólagos elszámolást benyújtania.

A támogatható tevékenységek köre
A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:
I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.
Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke
2023-as évre vonatkozóan: Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 400 millió forint.
A támogatás mértéke 100%.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem