Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében / 2021-1.1.1-IPARJOG

Határidő
2022. 02. 28., 2022. 04. 29., 2022. 06. 30., 2022. 08. 31., 2022. 10. 31., 2022. 12. 30.
Érvényes
Pályázhat
magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása
az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

2021-1.1.1-IPARJOG


További beadási határidők:
2022. február 28., 2022. április 29., 2022. június 30., 2022. augusztus 31., 2022. október 31., 2022. december 30.
Pályázat benyújtója
Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg 100 000 000 Ft
Pályaművek száma 25-50
Igényelhető támogatás 0,1-7,5 MFt
Pályázat futamideje 18 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A pályázati felhívás célja a természetes személyek szellemi alkotásainak hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.
A nyilatkozat - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.
A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.
2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2022. február 28.
- 2022. április 29.
- 2022. június 30.
- 2022. augusztus 31.
- 2022. október 31.
- 2022. december 30.

A támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek.

A támogatható tevékenységek köre
A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:
I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.
Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke
A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint. A támogatás mértéke 100%.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2021-111-iparjog/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem