Támogatott pedagógus továbbképzés / T01-37-20-22

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a. Természetes személyek, b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, c. Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek

Támogatott pedagógus továbbképzés


pályázat általános képzési programban való részvételre

T01-37-20-22 sz. Pályázat
A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,
c. Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A pályázat keretein belül, szakirányú, szakmódszertani képzésen való részvételre nyílik lehetőség, támogatott formában, kedvezményes finanszírozással.

Meghirdetett képzési programok:
Képzési program megnevezése:
Képzési azonosító szám:
Gyógypedagógiai specializáció óvodapedagógusoknak/tanítóknak/tanároknak
0456-23-01/2020
Beszéd- és kommunikációfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
TI-24-2100-1718
Mozgásfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
TI-28-2100-1718

Tartalmi kompetenciák:
Képzési program megnevezése:
Kompetenciák:
Gyógypedagógiai specializáció óvodapedagógusoknak/tanítóknak/tanároknak
A gyógypedagógia elméleti alapjai, a gyógypedagógia területei, a fejlesztő terápiák és azok sajátosságaik. A fogyatékosságtudomány alapjai, a gyógypedagógiai ellátási területek és intézményrendszere. A csoportos fejlesztési terápiák elmélete és gyakorlata. A csoportos fejlesztés szakmódszertana. Az óvodai csoportban vagy osztály közösségben előforduló fejlesztő terápiák és fejlesztő eszközök. A gyógypedagógia és az óvodapedagógia kapcsolódási felületei. Gyógypedagógiai kompetenciák és azok felhasználása a tanulás-tanításban.

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/gyogypedagogiai-specializacio-ovodapedagogusoknak-tanitoknak/

Beszéd- és kommunikációfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
A fejlesztőpedagógia alapjai,
A beszédfejlődés szakaszai,
A beszédfejlődés zavarai, hibái,
A beszédfejlesztés módszerei az általános pedagógiában,
Gyakorlati kompetenciák,
Az észrevétlen beszédfejlesztés módszerei,
A pedagógus szakmai kompetenciái a beszéd és kommunikáció fejlesztés területén.

Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/beszedfejleszto/
Mozgásfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
- A mozgás fejlődése,
- a mozgásfejlesztés lehetőségei,
- a játék fogalma, fogalmi rendszere,
- a mozgásfejlesztés módszertana,
- gyakorlati kompetenciák.

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/mozgasfejleszto/

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2 félévben 120 órás, szakképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.
Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.
A program helyszíne: BUDAPEST
Konzultációk:
- A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)
- Online konzultációk (internetes csoportban) száma: 3- 4 alkalom. (hétvégén)
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 22 fő/kurzus.

Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. szeptember 10. (Programindító konzultáció és beiratkozás)
A program helye: VOKE Széchenyi István Művelődési Ház épülete, 1045 Budapest, Elem u. 5 - 7.
Program vége: 2023. január 31.-ig.
Kimenet: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.) Információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/kepzesi-kinalat/
Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat

A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése:
Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe:
3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma: B/2020/003164.
Bővebb információ: www.tavintezet.hu
Adószám: 23887910-1-10

4.Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.
A program piaci (önköltséges)díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja:
125 000 Ft/félév, összesen: 250 000 Ft.
Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormány rendelet szerint.
Összesen:
290 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
A képzési program önrésze:
90 000 Ft. A támogatás mértéke: 160 000 Ft.

Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormány rendelet szerint.
Összesen: (önrész) 130 000 Ft.
Esedékesség: A beiratkozás alkalmával.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 130 000 Ft. azaz Egyszázharminc-ezer Ft.
Természetes személy kérheti a pályázati önrész részletekben történő teljesítését, sikeres pályázat esetén. A kérelem egyénileg kerül elbírálásra.

5.Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Ped.továbbképzés
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. szeptember 02.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)
TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu
 

Részletes kiírás és jelentkezési lap

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem