Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázata

Határidő
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
- egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok), - jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek) - Magyarországi székhelyű egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok), - Magyarországi székhelyű jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek) - Magyarországi hivatásos táncművészeti oktatást végző köz- és felsőoktatási intézmények (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója), illetve az intézmény által alapított, annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete - a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi székhelyű szakmai szervezetek, mint jogi személyek, amelyek vállalják, minimum 8 x 10m-es, legalább 3,5 m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását

A Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


A Táncművészet Kollégiuma pályázatot hirdet táncművészeti tevékenységek, programok megvalósítására.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:
a. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
b. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.
Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 6/2024. (II. 8.) NKTK főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 20-32. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy pénzügyi lebonyolítót kizárólag határon túli, magyarországi számlaszámmal NEM RENDELKEZŐ pályázók vehetnek igénybe.
Pénzügyi lebonyolító kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy lehet. Egyéni vállalkozó nem. Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító - az NKA portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció kötelező.
Pályázatot benyújtani az alábbi 8 témakörben lehet:
1. Pályázati cél: Online térben való hatékony, minőségi jelenlét biztosítása
A mindenkori nézőközönség folyamatosan változó kultúrafogyasztási szokásaihoz alkalmazkodva, valamint a jelen helyzet kihívásaira reagálva, on-line felületeken való hatékony és minőségi megjelenés támogatása. A pályázó által létrehozott, vagy fejlesztett weboldal használata, közösségi média és fájlmegosztó platformok szakszerű üzemeltetése, a közönségkapcsolatok megteremtésének egyéb kreatív módja, így a digitális felületek tudatos használata a nézőinkkel való interakció záloga. A támogatás célja, hogy a pályázó a digitális platform rendszerét hatékonyabbá tegye, és minél több leendő nézőt érjen el, valamint, hogy minőségi vizuális média és egyéb a szervezet profiljába illeszkedő tartalmat tudjon szolgáltatni.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1.200.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109128/150
Pályázók köre:
- egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

2. Pályázati cél: Már bemutatott táncprodukció belföldi forgalmazása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be, kivéve azon szervezetek, melyek az Előadó-művészeti törvény alapján meghirdetett működési és kiemelt művészeti célú pályázatokon forgalmazói kategóriában 2023. évben támogatásban részesültek (https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-torveny-alapjan-meghirdetett-mukodesi-es-kiemelt-muveszeti-celu-palyazatok-dontesi-listai-2023/). Ezen pályázók ebben az altémában legfeljebb 3 db, a felhívásra összesen maximum 9 db pályázatot nyújthatnak be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 22.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1.500.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109144/150
Pályázók köre:
- Magyarországi székhelyű egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- Magyarországi székhelyű jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

3. Pályázati cél: Már bemutatott táncprodukció nemzetközi forgalmazása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
- Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
- Határon túli pályázók kizárólag Magyarországon megvalósuló programokra pályázhatnak.
Magyarországon megvalósuló tevékenységek esetében, ha a Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.
Magyarország területén kívüli helyszínre tervezett események, rendezvények megvalósításához az EUMSZ 107. cikke értelmében vett állami támogatás nem nyújtható, figyelemmel arra, hogy e tevékenységek harmadik országba/tagállamba irányuló exporttevékenységnek minősülhetnek. Ezen tevékenységek megvalósításának támogatásához az a), vagy a b) pont szerinti feltétel teljesülése, és az ennek megfelelő - nemzetközi programokra vonatkozó - pályázói nyilatkozat benyújtása szükséges (nyilatkozat nemzetközi programok esetén).
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 2.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109144/151
Pályázók köre:
- egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

4. Pályázati cél: Új felnőtt, valamint gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló táncprodukciók létrehozása és bemutatása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
- Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be, kivéve azon szervezetek, melyek az Előadó-művészeti törvény alapján meghirdetett működési és kiemelt művészeti célú pályázatokon forgalmazói kategóriában 2023. évben támogatásban részesültek (https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-torveny-alapjan-meghirdetett-mukodesi-es-kiemelt-muveszeti-celu-palyazatok-dontesi-listai-2023/). Ezen pályázók ebben az altémában legfeljebb 3 db, a felhívásra összesen maximum 9 db pályázatot nyújthatnak be.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 4.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109142/150
Pályázók köre:
- egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

5. Pályázati cél: Gyermek és ifjúsági korosztálynak, valamint felnőtteknek szóló táncművek felújítása és bemutatása.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
- Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
- Pályázni olyan előadással lehet, amely bemutatása legalább 2 évvel megelőzi a felújított előadás bemutatójának időpontját.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1.500.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109117/150
Pályázók köre:
- egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

6. Pályázati cél: Táncművészeti oktatási intézmények vizsgaelőadásainak megvalósítása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109199/150
Pályázók köre:
- Magyarországi hivatásos táncművészeti oktatást végző köz- és felsőoktatási intézmények (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója), illetve az intézmény által alapított, annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete.

7. Pályázati cél: Próbahely biztosítása a fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek számára
Az igényelhető támogatás maximumának elnyerése esetén minimum 200 óra garantált próbatermi infrastruktúra biztosításával hozzájárulni az elsősorban a Kollégium által támogatott projektek megvalósításához, másrészt fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek számára próbahely biztosításával azokat is bevonni az támogatottak körébe, akik az adott pályázati ciklusban nem nyertek.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 1.500.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109131/150
Pályázók köre:
a hivatásos táncművészet szereplőivel kapcsolatot tartó, azok igényeit ismerő magyarországi székhelyű szakmai szervezetek, mint jogi személyek, amelyek vállalják, minimum 8 x 10m-es, legalább 3,5 m belmagasságú, rugalmas padlójú, fűthető, kommunális helységekkel ellátott, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető próbaterem biztosítását. Több szervezet együttműködésében megvalósuló szolgáltatást is elfogad a kuratórium. (a pályázatot csak az egyik szervezet nyújthatja be!). Magánszemélyek ebben az altémában nem pályázhatnak.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező próbatermét, a pályázati cél megvalósításának időtartamában, az általa megjelölt időszakban minimum 200 órában biztosítja a pályázati célban megfogalmazott prioritásokkal. (Az erre vonatkozó, a mellékletben megtalálható adatlap kitöltése tájékoztató jellegű a kuratórium számára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pályázó az igényelhető támogatás maximumának csak egy részét nyeri el, abban az esetben az általa megjelölt próbaterem biztosítási időszakban meghatározott óraszámot arányosan csökkentheti a támogatás mértékéhez képest.

8. Pályázati cél: Táncművészeti témájú nemzetközi szakmai rendezvényen (fórumokon, versenyeken, workshopokon) való részvétel
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Egy pályázó altémánként kizárólag 1 db, a felhívásra összesen maximum 5 db pályázatot nyújthat be!
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 300.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 109103/150
Pályázók köre:
- Magyarországi székhelyű egyéni vállalkozók (hivatásos táncszakmában tevékenykedő táncművészek és koreográfusok),
- Magyarországi székhelyű jogi személyek, szervezetek (hivatásos táncművészeti együttesek).

TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.
A „Nyilatkozat” - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Pályázó a pályázat benyújtásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk,
nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Támogatáskezelő tudomására jut, hogy a pályázatban szerepeltetett adatok - különös tekintettel a támogatási cél megvalósítására szolgáló meglévő, valamint folyamatban lévő, igényelt forrás - feltüntetése nem teljeskörű, a pályázat a bírálati szakaszban érvényteleníthető, a támogatási döntés visszavonható.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKAtv.) 2/A. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Kulturális Alap tisztségviselőinek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel, az NKAtv., valamint a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM-rendelet (a továbbiakban: NKAvhr.) alapján támogatásban részesülnek.
Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban és a támogatói okiratban vagy az általános szerződési feltételekben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó további szabályokat az Áht. 54. §, továbbá az Ávr. 100. § tartalmazza.
Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az NKAtv. 9. § (8) bekezdése, az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.
***

***
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2024. július 24-én éjfélig lehet.
A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható.

A kiírást terjedelmi okokból rövidítettük a teljes szöveg az alábbi linkről tölthető le.
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/a-tancmuveszet-kollegiuma-nyilt-palyazati-felhivasa-2/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem