Tehetségfejlesztő pedagógus és köznevelési tehetségszervezet - vezető / T01-40-20-22

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a. Természetes személyek, b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, c. Pedagógus végzettséggel rendelkeznek, d. Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek

Tehetségfejlesztő pedagógus és köznevelési tehetségszervezet - vezető / T01-40-20-22


Tehetségfejlesztő pedagógus és köznevelési tehetségszervezet - vezető
pályázat általános képzési programban való részvételre
T01-40-20-22 sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,
c. Pedagógus végzettséggel rendelkeznek,
d. Legalább 3 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A pályázat keretein belül, szakirányú, szakmódszertani képzésen való részvételre nyílik lehetőség, támogatott formában, kedvezményes finanszírozással.
Jelen pályázat keretein belül egy időben végezhető az alábbi két program. (egyszeri finanszírozás mellett, két szakmódszertani végzettség szerezhető)
Meghirdetett képzési programok:
Képzési program megnevezése:
Tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
TI-01-2100-1718
Köznevelési tehetségszervezet-vezető
TI-44-2100-1821

Tartalmi kompetenciák:
Képzési program megnevezése:
Tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus
Tehetségelméletek,
A tehetséggondozás általános elmélete,
Tehetséggondozási modellek,
Tehetségnevelés jogszabályi háttere,
Tehetséges gyermekek, Gyakorlati kompetenciák,
A pedagógus szakmai kompetenciái a tehetséggondozás területén.
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/tehetsegfejleszto/
Köznevelési tehetségszervezet-vezető
- köznevelési tehetségszervezetek, központok és műhelyek,
- akkreditációs eljárások a tehetségszervezetek esetében,
- köznevelési szervezetek létrehozása, működtetése,
- dokumentációs rendszerek,
- forrásteremtés és pályázati tevékenység,
- a tehetségszervezetek vezetésének módszertana,
- vezetési stratégiák,
- tehetségpontok és tehetségműhelyek finanszírozása.
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/koznevelesi-tehetsegszervezet-vezeto/

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2 félévben 120 órás, szakképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.
Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.
A program helyszíne: BUDAPEST (Online kurzus)
Konzultációk:
- A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)
- Online konzultációk (internetes csoportban) száma: 3-4 alkalom. (hétvégén)
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 22 fő./kurzus.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. szeptember (felvételi értesítés szerint)
Választható központok: BUDAPEST
Program vége: 2023. január 31.-ig.
Kimenet: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.) Információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat

A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése: Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma: B/2020/003164.
Bővebb információ: www.tavintezet.hu
Adószám: 23887910-1-10

4. Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.
A program piaci (önköltséges) díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja:
(Támogatás nélkül!)
Tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus: 115 000 Ft./félév, összesen: 230 000 Ft.
Köznevelési tehetségszervezet-vezető: 155 000 Ft./félév, összesen 310 000 Ft.
Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint.
Összesen:
Tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus: 230 000 Ft. + 40 000 Ft. (vizsgadíj): 270 000 Ft.
Köznevelési tehetségszervezet-vezető: 310 000 Ft. + 40 000 Ft. (vizsgadíj): 350 000 Ft.
A két program együttes díja (támogatás nélkül): 620 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
A képzési program önrésze:
Tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus: önrész: 30 000 Ft. A támogatás mértéke: 200 000 Ft.
Köznevelési tehetségszervezet-vezető: önrész: 30 000 Ft. A támogatás mértéke: 290 000 Ft.
Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20 %-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormány rendelet szerint. (két vizsgadíj értendő)
Összesen: (önrész)
Az önrész mértéke: 2 x 30 000 Ft. = 60 000 Ft.
Vizsgadíj (2 db.): 2 x 40 000 Ft. = 80 000 Ft.
A teljes önrész a két képzési programra vonatkozóan: 140 000 Ft.
Esedékesség: A beiratkozás alkalmával.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 140 000 Ft. azaz Egyszáznegyvenezer Ft. (A teljes támogatás: 490 000 Ft.)
Természetes személy kérheti a pályázati önrész részletekben történő teljesítését, sikeres pályázat esetén. A kérelem egyénileg kerül elbírálásra.
A támogatás kizárólag természetes személy részére nyújtható, jogi személyiség vagy más, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára a támogatás nem vehető igénybe. (A természetes személlyel nem azonos számlaviselő megadása esetén a támogatás nem vehető igénybe, ebben az esetben a teljes képzési díj fizetendő.)

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Tehetséggondozás
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. szeptember 02.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu

 

Pályázati program és adatlap

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem