Terézvárosi kulturális pályázatok önkormányzati támogatása

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
- alapítványoknak  és egyesületeknek, amelyek létesítő okiratában szerepel a kulturális alaptevékenység, valamint - gazdasági társaságoknak és egyéni cégeknek, amelyek létesítő okiratában kulturális, vagy azt támogató, kiegészítő tevékenység szerepel

Terézvárosi kulturális pályázatok önkormányzati támogatása


Pályázati felhívás
a terézvárosi kulturális pályázatok önkormányzati támogatására

A terézvárosi önkormányzat pályázatot hirdet olyan Terézváros közigazgatási területén legalább 90 napja bejegyzett székhellyel - országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel - rendelkező, tevékenységüket részben vagy egészben a VI. kerületben kifejtő
- alapítványoknak és egyesületeknek, amelyek létesítő okiratában szerepel a kulturális alaptevékenység, valamint
- gazdasági társaságoknak és egyéni cégeknek, amelyek létesítő okiratában kulturális, vagy azt támogató, kiegészítő tevékenység szerepel.

A pályázaton nem indulhatnak
- olyan alapítványok és egyesületek, amelyek pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végeznek; pártok részvételével létrehozott civil szervezetek, közalapítványok; magyarországi adószámmal nem rendelkező alapítványok és egyesületek, továbbá
- pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző, vagy felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló, illetve olyan gazdasági társaságok, egyéni cégek, amelyek magyarországi adószámmal nem rendelkeznek.

A terézvárosi önkormányzat támogatja azon szervezetek munkáját, amelyek hozzájárulnak Terézváros kulturális sokszínűségéhez, a terézvárosi identitás erősítéséhez. Ezért támogatja a helyi lakosokat érintő
- kulturális programok,
- időszakos művészeti projektek, kiállítások,
- kulturális események, előadások, fesztiválok,
- a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,
- előadó- és alkotóművészeti produkciók,
- több alkalomból álló rendezvény, rendezvénysorozatok megvalósítását, valamint
- kiadványok, könyvek megjelentetését.

A támogatás nem a civil szervezetek, egyéni cégek és gazdasági társaságok általános működésének segítésére, nem eszközök beszerzésére, hanem az egyes programok megvalósítására irányul.

A támogatott programot a terézvárosi önkormányzat közigazgatási területén kell lebonyolítani.
A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület Humán bizottsága nyílt pályázati eljárást követően dönt. A beérkezett pályázatokat a bizottság a benyújtást követő rendes ülésén bírálja el.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát és annak eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.
A pályázat tervezett keretösszege 10 000 000 forint.
Az igényelhető támogatás maximális összege 500 000 forint.
A támogatás eseti jellegű, fedezetét az önkormányzat éves költségvetésének külön sora biztosítja. A keret felhasználása a beadott pályázatok, teljesítmények minőségétől függően alakul.

Pályázni az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon, az azon megjelölt nyilatkozatok és mellékletek egyidejű csatolásával lehet.
Az adatlapok és a felhívás elérhetők az önkormányzat honlapján. Kérjük, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok pontosan szerepeljenek a pályázati anyagban.

A pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogató önkormányzatnak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.
Egy pályázó évente egy pályázatot adhat be, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása egész évben folyamatosan történhet.
További információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán lehet kérni a 342-7582-es telefonszámon.
A pályázati anyagot a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.) személyesen lehet leadni, vagy e-mailben a képviseletre jogosult(ak) által aláírva az onkormanyzat@terezvaros.hu címre, továbbá az elektronikus hivatali kapun keresztül (terezonk) lehet elküldeni.

A nyertes pályázókkal Terézváros polgármestere - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével - támogatási megállapodást köt.
Azok a pályázatok érvénytelenek, amelyek nem felelnek meg a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 51/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletében foglalt pályázati feltételeknek.
https://terezvaros.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/https://terezvaros.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/kulturalis-palyazatok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem