Tudományos Mecenatúra pályázat / MEC_24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül; - kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutató-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül (az NKFI Hivatal felé a pályázó Befogadó intézmény nyilatkozik ezen kritériumokról és ellenőrzésre kerül a pályázó gazdasági társaság kutatóhely kritériumnak való megfelelősége, illetve a kutatási projekt befogadására való alkalmassága)

Tudományos Mecenatúra pályázat / MEC_24


Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24

Elektronikus benyújtás határideje: 2024. május 28. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg 1 000 000 000 Ft
Pályaművek száma 155-240
Igényelhető támogatás 0,25M-35 M Ft
Pályázat futamideje legfeljebb 12 hónap

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett pályázati felhívás elsődleges célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése, a tudománykommunikáció és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása.

A konstrukció három alprogramja:
1. alprogram
Részvétel külföldi konferencián
MEC_R_24
2. alprogram
Nemzetközi konferencia hazai szervezése
MEC_SZ_24
3. alprogram
Tudományos eredmények népszerűsítése
MEC_N_24

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:
1. külföldön megrendezésre kerülő, meghirdetett nemzetközi tudományos konferenciákon részvétel és kutatási eredmények bemutatása;
2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);
3. tudományos eredmények társadalmi népszerűsítése, és a közösségi tudomány (citizen science) támogatása.

A pályázók köre
A Felhívásra a kutatás feltételeit biztosító befogadó intézmény (a továbbiakban: Befogadó intézmény) és a pályázatot szakmailag irányító projektvezető kutató (a továbbiakban: Kutató) együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.
A jelen pályázati felhívásra Befogadó intézményként pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
- kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutató-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül (az NKFI Hivatal felé a pályázó Befogadó intézmény nyilatkozik ezen kritériumokról és ellenőrzésre kerül a pályázó gazdasági társaság kutatóhely kritériumnak való megfelelősége, illetve a kutatási projekt befogadására való alkalmassága);
- nonprofit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.
Az 1. alprogram keretében Kutatóként olyan személy pályázhat, aki a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges komplex vizsgával és Magyarországon akkreditált doktori képzés keretében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a doktori (PhD/DLA) fokozat megszerzése 2016. január 1. után történt és munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik a Befogadó intézménynél.
A 2. alprogram és a 3. alprogram esetében a pályázatot benyújtó Kutató a Befogadó intézmény vezetője által kijelölt, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező személy lehet.
A pályázatot benyújtó Kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD/DLA fokozattal, vagy MTA/tudomány doktora címmel kell rendelkeznie és a Befogadó intézményhez kell kötődnie.

Keretösszeg és az igényelhető támogatás összege
A Támogató - összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2024. évi programstratégiájával - a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2024. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 1 milliárd forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma összesen 155-240 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
A támogatás intenzitása 100%.
Jelen pályázati felhívás alapján benyújtható támogatási igény:
1. alprogram
Részvétel külföldi konferencián
0,25-1,5 millió forint/12 hónap
2. alprogram
Nemzetközi konferencia hazai szervezése 3-15 millió forint/12 hónap
3. alprogram
Tudományos eredmények népszerűsítése 10-35 millió forint/12 hónap

A projekt futamideje
A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam mindhárom alprogram esetében maximum 12 hónap. A támogatói okiratban megállapított megvalósítási időszak szakmailag alátámasztott indoklás mellett összesen legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható meg; kivételt képez az 1. alprogram (MEC_R_24), amelyben nem kérelmezhető hosszabbítás.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. A támogatási kérelmet az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, annak egyik részét sem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz. A felhívásra alprogramonként legfeljebb egy pályázat nyújtható be.

Támogatási kérelem benyújtási határideje
2024. május 28. 16:00

Értékelési folyamat
A Felhívásban megjelölt keretösszeg erejéig a támogatásra javasolt pályázatok támogatásra kerülnek, amennyiben a jogosultsági, befogadási és formai feltételeknek egyaránt megfeleltek és szakmai értékelés alapján támogatásuk javasolt.

Projektmegvalósítás
A projektek 2024. október 1. és 2024. december 1. között indulhatnak.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tudomanyos-mecenatura-mec24/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem