TŰZFALON TÚL - Értékőrző fotópályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bárki

TŰZFALON TÚL
Értékőrző fotópályázat

2022
Pályázati felhívás és szabályzat

A Tűzfalon túl koalíció fotópályázatot hirdet, amely a józsefvárosi Csarnok negyed értékeinek dokumentálását és bemutatását szolgálja. A pályázat célja a Középső-Józsefváros értékeinek felkutatása közösségi örökségvédelmi kezdeményezés formájában, valamint az értékek bemutatása, népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása védelmük, illetve megőrzésük fontosságára.

A 2022-es pályázat kiemelt témája:
- homlokzatok (külső-belső)
- házrészletek (kilincs, ajtó, fafaragás, dombormű stb).

Szervező
A pályázat szervezője a "Tűzfalon túl" koalíció, amely a Harmónium Egyesület és helyi lakosok kezdeményezésére született meg, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) részvételével. Támogatást a programhoz a Rév8 Zrt. Ötletcsarnok pályázata biztosít. A koordinációért felelős jogi személy: Harmónium Független Kommunikációs Egyesület. (székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 1., adószám: 18185944-1-42) , a továbbiakban: Szervező).

A pályázat benyújtásának időtartama
2022. május 20-tól-2022. augusztus 20. 24:00 óráig.

Pályázat célja, témaköre
A pályázat célja: A Tűzfalon túl a Csarnok-negyed megmentendő értékeinek feltérképezését, bemutatását célozza, valamint közösségépítést a Belső-Józsefvárosban. Szándékunk a fotópályázat által az örökségvédelem népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása az épületek esetleges védelmére, illetve megőrzésük fontosságára.
Témakör: A Csarnok negyed (a Népszínház - Nagy Fuvaros - Koszorú - Baross utca és József körút által határolt terület) épített értékeinek dokumentálása és bemutatása.
A pályaművekben a helyi épületeket, épület részleteket a fotósok. Amennyiben a képen személy(ek) is szerepel(nek), tőlük szükséges hozzájárulási nyilatkozatot mellékelni. A fotók készítése során a Pályázónak javasolt ügyelni az épületben lakók megzavarásának elkerülésére.

Pályázaton résztvevők köre
A pályázaton bárki részt vehet területi-, vagy életkori megkötéstől függetlenül, azaz részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: Pályázó). Alapvetően természetesen a Csarnok negyed egykori és jelenlegi lakóit, és az itt dolgozók képeit várjuk.
A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, kezdeményezői, a szervezetek tagjai, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

Nevezési feltételek
- Egy pályázó legfeljebb 10 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik. Egy adott épület adott részletéről egy személy csak egy fotóval pályázhat (de egy épület több védendő, vagy értékes részét is beküldheti a versenyre).
- A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
- Más fotópályázatokra beküldött képekkel is lehet nevezni, de a fotó készítése nem lehet korábbi, mint 2022.

A beküldött fotók technikai követelményei
- Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek.
- A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem engedélyezett.
- Képelemek eltávolítása, hozzáadása sem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van.
- A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.
- Analóg géppel készített képpel is lehet nevezni.
- Felbontás: hosszabbik oldal min. 2500px. Kérjük, hogy amennyiben van nagyobb felbontású fotó akkor abban az eredeti felbontásban is mentsék el, mivel a feltöltés során a képek tömörítésre kerül(het)nek. A kiállítás előtt az eredeti fotókat a szervező e-mailben kéri be.

Pályázat benyújtása
A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.facebook.com/tuzfalontul, illetve az azonos nevű INSTA oldalra.
A Pályázónak a fotók feltöltésekor a szövegboxba meg kell jelölnie az alábbiakat: a képek címe, a készítés helyszíne, a Pályázó neve, adott esetben történet a házról, képről vagy a készítés körülményeiről. A pályázó képenként is pályázhat vagy a képeket mappába is feltöltheti.
Amennyiben a képen felismerhetően személyek is szerepelnek, akkor a hozzájáruló nyilatkozatot kérjük a pályázattal párhuzamosan e-mailben kiírónak megküldeni. A hozzájáruló séma az FB oldalról letölthető.

Pályázatok beküldésének határideje: 2022. augusztus 20. 24:00 óra

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.
Az elektronikusan feltöltött fotók a Szervező közösségi média oldalára kerülnek.

Pályázatok elbírálása
A beérkezett fényképeket zsűri bírálja el (fotós, örökségvédelmi szakember, helyi lakos) anonim módon, és az általuk kiválasztott 20 legjobb fényképet díjazzák. Az értékelés fókuszában a különleges, megőrzésre érdemes részletek és épületek állnak. Ezen belül a zsűri 1-3. helyezettet választ, emellett a legjobb képek körében közönségszavazást is meghirdetünk a Szervező Facebook-oldalán. A 18 év alatti pályázók számára ifjúsági különdíjat alapítunk.
Az ünnepélyes díjátadót és kiállításmegnyitót 2022. szeptember közepén, az örökségvédelmi naphoz kapcsolódva tartjuk, Józsefváros területén (Rákóczi téri vásárcsarnokban). A képeket A2-es formátumban tablóra nagyítva állítjuk ki. A Szervező az esemény pontos időpontjáról e-mailben értesíti a Pályázókat. A díjazott képek a szervező program oldalán, valamennyi szervezet saját oldalán is megjelennek. A kiállítást követően - az ősz folyamán - a képek vándorkiállításra indulnak Józsefvárosban, így számos helyen lesznek megtekinthetők.

Díjazás
A Szervezők a 20 legjobb, kiállításra szánt pályamű alkotóit elektronikus úton, e-mailben értesítik 2022. szeptember elején. A kiállításra kerülő fotókból képeslap is készül, melyet a készítők rendelkezésére bocsátunk. Az 1-3. helyezettek és a közönségdíjas ajándékcsomagban (két fős vacsora utalvány, vásárlási utalvány, élményjegyek) részesülnek, ezen felül további értékes nyereményekkel (fotóismereti kiadványok, múzeumi belépőjegyek, utalványok) gazdagodnak.

Jog- és adatvédelem
A Pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével, ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2022. szeptemberében tartott rendezvényen, az azt követő vándorkiállításon, ill. hogy a Szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a projekttel kapcsolatos kiadványokban (naptár, szórólap, plakát, stb.) nyomtatott formában is megjelenjen.
A pályázati anyag feltöltése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a Pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A Pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A Pályázó hozzájárulását adja, hogy a Szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.
A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a Pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Pályázó bármikor visszavonhatja képeit, a lenti e-mail címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Pályázókat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Szervezőhöz fordulhat a Pályázó.

Vegyes rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból és a felületről töröljék. Továbbá a felületen való moderálás, a beküldött szöveg esetleges változtatása az admin feladata, ahhoz Pályázó hozzájárulását adja.
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve - a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben - mindennemű kártérítési igényt kizár a face-book oldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).
Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, ha a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a Pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.
A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.
A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevők egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.
A Szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a szervező face-book oldalán.

További információk a pályázatról: tuzfalontul@gmail.com
www.fb.com/tuzfalontul, www.harmonium.hu
Tel: +36 30 9940 971
Cím: Harmónium Egyesület, 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 1.

Budapest, 2022. május 20.
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem