Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak. - A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 12. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 23. életév. (A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.) - A pályázatot benyújtó fiatal 2023-2024. évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie. - A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban hazai és nemzetközi versenyeken korosztályának megfelelő 1-8. helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban korosztályos hazai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie

Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete
alapján kiírja pályázatát az
"Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj”
elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyben az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege bruttó 30-70 ezer forint/fő.

A pályázás feltétele:
- Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
- A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 12. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 23. életév.
(A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.)
- A pályázatot benyújtó fiatal 2023-2024. évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
- A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban hazai és nemzetközi versenyeken korosztályának megfelelő 1-8. helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban korosztályos hazai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie.
- A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.
- Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007.(V.24.) XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt lehet.

Pályázati adatlapok beszerezhetőek 2024. június 17-től a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról.

A pályázat beadásának határideje: 2024. augusztus 15. 16:00 óra.

Személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság/Programkoordinációs Osztály/Sport Csoport munkatársainak adható át (1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. II. emelet 202-es szoba, tel.: 372-3482), vagy postai úton az Önkormányzat címére küldhető be (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.).
A borítékra kérjük, írják rá "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj 2024-2025".
Az ösztöndíjak adományozásáról a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
A formailag hibás és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból, melyről a pályázó írásbeli értesítőt kap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülés napja.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/sport-es-ifjusagi-palyazatok/palyazati-felhivas-ujbuda-onkormanyzata-papp-laszlo-sportoloi-3

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem