Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében - Fenntarthatóság / NFMA-Ö-2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, - aki a támogatási időszak kezdetéig (2024. szeptember 1.) betöltötte a 16. életévét, de még nem töltötte be 23.életévét

Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében - Fenntarthatóság / NFMA-Ö-2024


"Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében"
- címmel
Ösztöndíjas pályázati felhívás az
(NFMA-Ö-2024)
Fenntarthatóság témakörét bemutató művészeti alkotások benyújtására!
(16-22 éves korosztály számára)
A képművészet eszközei által a művészet ereje abban rejlik, hogy képes formálni a társadalmat és felhívni a figyelmet az olyan fontos ügyekre, mint például a fenntarthatóság, vagy a környezetvédelem!
A művészek által létrehozott alkotások inspirálhatják az embereket arra, hogy felismerjék, cselekedjenek és egyben változtassanak a környezeti problémák kezelésén. Mindannyiónk felelőssége, egyéni és társadalmi érdeke, hogy földünk sokáig élhető maradjon.
A Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány - célja a művészileg tehetséges fiatalok támogatása mellett, a pályázati kiírás témájával teljes összhangan, a környezeti értékeink megóvása, a fenntarthatóság, és természeti értékeink védelme!
A pályázatban résztvevő fiatalok az általuk képviselt művészi megfogalmazásban pályamunkájukkal bemutathatják az "Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" - ihlette alkotásaikat, melynek üzenete a fenntarthatóság fontossága!
A Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány (a továbbiakban: NFMA) pályázatot hirdet az "Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" - címmel, ösztöndíjas modulban, az alábbi kódszámmal és életkori kategóriában:

1. NFMA- Ö-2024: 16-22 éves korosztály számára
- egy tanévre szóló, nettó 150 000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére 16-22 éves tanulói jogviszonyt folytató korosztály számára.
- Az NFMA a benyújtott pályamunkákból, 20 fő fiatal tehetséget kíván megtámogatni, valamint további értékes ajándékok és elismerések birtokosa lesz!

2. Regisztráció:
Minden pályázónak (kiskorú törvényes képviselője) (https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ ) regisztráció után, nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályázatra benyújtott anyag a pályázó szellemi terméke, azon nem szerepel törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom, vagy más szerző szellemi terméke.
NFMA -Ö-2024-_Ösztöndíj-program megnevezése és célja:
Az NFMA 2024/25 tanévre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázati felhívása, az alkotóművészeti tevékenység támogatása, magas színvonalú művészi tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriában és témakörben:
"Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" -
Fenntarthatóság
témaköréhez kapcsolódó alkotások beküldésére, szabadon választott eszközökkel, a képzőművészet területén:
a) - grafika, (A3/A4-méretben)
b) - szobrászat,
c) - festészet, (A3/A4-méretben, papír vagy vászon alapra.)
d) - iparművészet,
e) - népművészet
f) - fafaragás
g) - Bőrdíszmű
h) - ékszer készítés
Hordozó felület: választott képzőművészeti területhez igazodó.
A fenntarthatóság szempontjai (társadalom, természet, környezet, állatvédelem, gazdaság témaköreiből merítve.)
Az ösztöndíjas pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy,
- aki a támogatási időszak kezdetéig (2024. szeptember 1.) betöltötte a 16. életévét, de még nem töltötte be 23.életévét
Művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség a pályázat benyújtásának nem
feltétele.
A felhívásra egy pályázó egy pályázati anyagot nyújthat be. Pályázni egyénileg lehetséges.

3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) Egyéb Művészeti Ösztöndíjprogram korábbi nyertesei (akkor sem, ha ösztöndíjas időszakuk már eltelt),
b) az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők, bírálók és a döntőbizottsági tagjai, továbbá
c) az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közelihozzátartozói.
- azok, akik nem tudják igazolni tanulói jogviszonyukat.

4. Művészeti ösztöndíjban részesülhet:
- a pályázók közül legfeljebb 20 fő.
- a pályázat keretösszege: nettó 3 000 000 huf.

5. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama:
A képzési időszak melyet az NFMA biztosít a nyertes pályázó részére, egyösszegben, nettó 150 000 Ft értékben.

6. A pályázati támogatási időszak kezdete:
2024. szeptember 1, a támogatási időszak vége 2025. június 30.

7. A művészeti ösztöndíj összege:
- nettó 150 000 Ft/ támogatási időszak

8. A NFMA -Ö-2024_pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
- Az NFMA Ösztöndíjprogram 2024. évi felhívásának teljes körű dokumentációja, https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon elérhető.
- Pályázati adatlap
- Szakmai önéletrajz
- Nyilatkozat kitöltése (a pályázó saját szellemi terméke)
- Tanulói jogviszony igazolása
- Szakmai portfólió, bemutatása,
- Ajánlólevél (nem kötelező)

9. A Pályaművek benyújtása:
info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre

10. A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:
- szöveges dokumentumok (Word, PDF): max. 5 Mb
- képek (JPG, PDF): max. 5 Mb
Pályázati anyagot adattárolásra rövid ideig alkalmas fileküldő rendszer segítségével benyújtani nem lehetséges. Az ilyen módon benyújtott pályázat érvénytelen.

11. Az NFMA -Ö-2024_pályázat feltétele:
A dokumentumok hiánytalan benyújtása, a info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre.
- Szakmai portfólió a pályázat benyújtásáig kifejtett művészeti tevékenységet (a pályafutása alatt keletkezett műveket, reprezentatív módon bemutató digitális dokumentáció (- PDF formátumban),
- Szakmai önéletrajz a pályázó eddigi művészi vagy művészetelméleti munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, és az abban feltüntetett végzettséget, szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is másolati formában, beszkennelve, PDF formátumban),
- Ajánlólevél: nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent maximum kettő (2) szakmai ajánlólevél benyújtása, az ajánló személy által kitöltött és aláírt ajánlólevél érvényes: (aláírva, beszkennelve, PDF vagy JPG formátumban), az
info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre benyújtáskor a többi dokumentummal együtt csatolva.

12. Módja, helye és határideje:
A pályázatot kizárólag magyar nyelven és elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, pályázónak regisztrálnia kell magát a https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon. A pályázatot a felhívásban leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kell benyújtani.
Pályázat az info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre, 2024. június 30-ig. (vasárnap) 23:59:59 óráig nyújtható be, ezt követően nincs mód a pályázatok benyújtására.
A pályázaton elért eredményekről a nyertest, helyezetteket, különdíjasokat, e-mailben tájékoztatjuk, akik eredeti formában, postai úton kell beküldjék a pályaműveket a megjelölt címre, amelyek az ünnepélyes díjátadón, eredetiben vagy másolatában, kiállításra kerülnek.
A pályaművekre kérjük feltüntetni: a pályázat kódját, alkotó névét, születési dátumát, életkorát és a mű címét.

13. A pályázatok formai vizsgálata
A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el. A formailag hibás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben
- azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,
- a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,
- a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.
A pályázat kiírója nem bocsát ki hiánypótlási felhívást.
A pályázatok formai hibái, hiányosságai kapcsán; hiánypótlásra a pályázat benyújtási határ­idejének lejártát követően nincs mód.

14. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:
A pályázatokat a Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány által felkért védnöki testület (zsűri) értékelik, ezt követően dönt az ösztöndíjak és a további díjak elismerések odaítéléséről.

15. A védnöki testület tagjai:
A https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon kerül kihirdetésre, akik elismert művészek, közéleti személyiségek.

16. A pályázatokról hozott döntés:
A pályázatokról hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalával nem ért egyet. Kifogás benyújtására, az NFMA -hoz történő benyújtással, az Alapítvány elnökének címezve - a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

17. Az elbírálás határideje: 2024. augusztus 15.
A pályázat eredményéről az NFMA a döntést követően elektronikus úton értesíti a nyerteseket és helyezetteket, amelyet a https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon közzétesz.

18. További információk:
Az ösztöndíjprogram lebonyolításában a pályázókkal a kapcsolatot az NFMA tartja. A kapcsolattartás elsődlegesen az info@nemezetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímen keresztül zajlik.

19. Az ösztöndíj esetleges felfüggesztése:
A művészeti ösztöndíj esetleges felfüggesztéséről az NFMA elnöke dönthet, amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti vagy megszegi a támogatási szerződés valamely rendelkezését. A támogatási szerződés megszűntetéséről és a támogatási összeg részbeni vagy teljes visszafizetéséről az Alapítvány elnöke dönt, az NFMA védnökeinek előzetes véleménye alapján.

20. Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:
A nyertes pályázók részére az NFMA egyoldalú nyilatkozatot és szerződést állít ki az ösztöndíj folyósítás tényéről.

21. Beszámolási és részvételi kötelezettség:
Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy a támogatási időszakhoz kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és megjelentetésében aktívan közreműködnek és hozzájáruljanak!

22. Díjátadó:
A díjátadóra, egy nagyszabású gálán kerül sor, ahol elismert szakemberek és művészek által kerülnek átadásra az értékes nyeremények.
A nyertes pályázók átvehetik az:
"NFMA - NEMZET FIATAL MŰVÉSZE 2024"
megtisztelő címet!

23. A pályázat értékelési szempontrendszere:
- Az adott témakör felismerhető ábrázolása,
- összbenyomás,
- kreatív színhasználat,
- technikai kivitelezés,
- művészi megfogalmazás,
- edukáció,
- Inspiráció,

24. A pályaművek tartalmi és formai követelményei:
A pályaműveken nem jelenhet meg a nyugalom megzavarására alkalmas vagy erőszakos tartalom, ill. törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom semmilyen formája, ezek megjelenítése vagy bármilyen szintű művészi megfogalmazása a pályázó kizárását vonja maga után.
Hordozó felület: választott képzőművészeti területhez igazodó Egy nevező maximum 1 pályaművet küldhet be.
Elfogadott méretek papír vászon esetében: A1/A2/ A3

25. A pályázat eredményhirdetésére: 2024 augusztus második felében kerül sor. amelyre a nyertesek meghívást kapnak. A kiíró a díjak átadásának részleteiről e-mailben értesíti a díjazottakat. A nyertes pályázók nevei és pályaműveik a díjátadóval egyidőben válnak nyilvánossá az NFM Alapítvány oldalán.

26. Adatkezelés:
A pályázatra jelentkezők adatait az NFM Alapítvány, a GDPR szabályozásnak megfelelően kezeli, csak a pályázat időtartama alatt, ill. az eredményhirdetésig őrzi meg, és harmadik félnek nem adja át.
Az adatvédelmi szabályzat az info@nemzetfiatalmuveszeiert.com oldalon tekinthető meg.

27. A pályaművek felhasználása:
Az NFM Alapítvány a kiállítással egybekötött díjátadót követően, a pályaműveket személyesen visszaszolgáltatja az Alkotónak!
További részletek az Alapítvány honlapján: https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem