Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében - Természetvédelem / NFMA-D1-2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
10-12 éves korosztály

Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében - Természetvédelem / NFMA-D1-2024


"Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" - címmel,
Pályázati felhívás az
(NFMA-D1-2024)
Természetvédelem
témakörét bemutató művészeti alkotások benyújtására
(10-12 éves korosztály számára)
A képművészet eszközei által a művészet ereje abban rejlik, hogy képes formálni a társadalmat és felhívni a figyelmet az olyan fontos ügyekre, mint például a fenntarthatóság, vagy a környezetvédelem!

A művészek által létrehozott alkotások inspirálhatják az embereket arra, hogy felismerjék, cselekedjenek és egyben változtassanak a környezeti problémák kezelésén. Mindannyiónk felelőssége, egyéni és társadalmi érdeke, hogy földünk sokáig élhető maradjon.
A Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány- célja a művészileg tehetséges gyerekek támogatása mellett, a pályázati kiírás témájával teljes összhangan, a környezeti értékeink megóvása, a fenntarthatóság, és természeti értékeink védelme!
A pályázatban résztvevő gyerekek az általuk képviselt művészi megfogalmazásban pályamunkájukkal bemutathatják az "Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" -Természetvédelem ihlette alkotásaikat, melynek üzenete a környezetünk és a természeti értékeink fontossága!

A Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány (a továbbiakban: NFMA) pályázatot hirdet az "Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" - Természetvédelem címmel, alkotói díjazási modulban, az alábbi kóddal és életkori kategóriában.

1. NFMA-D1-2024: 10-12 éves korosztály számára.
Az NFMA a benyújtott pályamunkákból, az első három helyezettet, plusz két fő különdíjas tehetséges gyermeket kíván díjakkal jutalmazni. A díjazottak továbbá tiszteletbeli tagjaivá válnak a Sávolt Karolina által létrehozott a "Csend hangjai" - alkotóház országos programjának, amelyhez való csatlakozás lehetőségével, díjazottanként nettó:100 000 ft. értékű képzést, oktatást biztosítunk!

2. Regisztráció:
Minden pályázónak (kiskorú törvényes képviselője által) (https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/regisztráció után, nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályázatra benyújtott anyag a pályázó szellemi terméke, azon nem szerepel törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom, vagy más szerző szellemi terméke.

3. NFMA -D1-2024 kódszámú értékes díjak, elismerések pályázata: 10-12 éves korosztály számára.
A felhívásra egy pályázó egy pályázati anyagot nyújthat be.
Pályázni egyénileg lehetséges.
Pályázni az alábbi témakörben lehet:
"Univerzum csodái a fenntarthatóság tükrében" -
Természetvédelem

4. Művészeti oktatói díjban részesülhet:
3fő (10-12 éves korig) +2 fő, akiket a védnöki testület, tehetségük/ alkotásaik alapján, különdíjra javasol.
A Pályázat keretösszege, nettó: 500 000 ft.

5. A támogatás időtartama
A képzési időszak melyet az NFMA biztosít a nyertes pályázó által kijelölt oktató részére, melynek értéke nettó: 100 000 Ft.

6. A pályázati támogatási időszak kezdete és vége.
2024. szeptember 1, a támogatási időszak vége: 2025. június 30.

7. NFMA -D1-2024 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
- Pályázati adatlap
- Nyilatkozat kitöltése
(melyek az Alapítvány oldaláról letölthetőek)

8. Pályaművek benyújtása:
info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre

9. A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:
- szöveges dokumentumok (Word, PDF): max. 5 Mb
- képek (JPG, PDF): max. 5 Mb
Pályázati anyagot adattárolásra rövid ideig alkalmas fileküldő rendszer segítségével benyújtani nem lehetséges. Az ilyen módon benyújtott pályázat érvénytelen.

10. Módja, helye és határideje:
A pályázatot kizárólag magyar nyelven és elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, pályázónak regisztrálnia kell magát a https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon. A pályázatot a felhívásban leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kell benyújtani.
Pályázat az info@nemzetfiatalmuveszeiert.com e-mailcímre, 2024. június 30-ig. (vasárnap) 23:59:59 óráig nyújtható be, ezt követően nincs mód a pályázatok benyújtására.
A pályázaton elért eredményekről a nyertest, helyezetteket, különdíjasokat, e-mailben tájékoztatjuk, akik eredeti formában, postai úton kell beküldjék a pályaműveket a megjelölt címre, amelyek az ünnepélyes díjátadón, eredetiben vagy másolatában, kiállításra kerülnek.
A pályaművekre kérjük feltüntetni: a pályázat kódját, alkotó névét, születési dátumát, életkorát és a mű címét.

11. A pályázatok formai vizsgálata
A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el. A formailag hibás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben:
- azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,
- a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,
- a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő
adatokat tartalmaz.

12. A pályázat kiírója nem bocsát ki hiánypótlási felhívást
A pályázatok formai hibái, hiányosságai kapcsán; hiánypótlásra a pályázat benyújtási határ-idejének lejártát követően nincs mód.

13. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:
A pályázatokat a Nemzet Fiatal Művészeiért Alapítvány által felkért védnöki testület (zsűri) értékelik, ezt követően a zsűri dönt a díjak, elismerések odaítéléséről.

14. A védnöki testület tagjai:
A https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon kerül kihirdetésre, akik elismert művészek, közéleti személyiségek.

15. A pályázatokról hozott döntés:
A pályázatokról hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalával nem ért egyet. Kifogás benyújtására, az NFMA -hoz történő benyújtással, az Alapítvány elnökének címezve - a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

16. Az elbírálás határideje:
2024. augusztus 15.
A pályázat eredményéről az NFMA a döntést követően elektronikus úton értesíti a nyerteseket és helyezetteket, amelyet a https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/ honlapon közzétesz.

17. Szerződéskötés és az oktatói csomag formájáról.
A nyertes pályázók részére az NFMA egyoldalú nyilatkozatot és szerződést állít ki a képzési / oktatói csomag formalitásáról.

18. Díjátadó:
A díjátadóra, egy nagyszabású gálán kerül sor, ahol elismert szakemberek és művészek által kerülnek átadásra az értékes nyeremények.
A nyertes pályázók átvehetik a:
"NFMA - NEMZET FIATAL FELTÖREKVŐ MŰVÉSZE 2024"
- megtisztelő címet!

19. A pályázat értékelési szempontrendszere:
- Eredetiség
- Ötletesség
- Kivitelezés

20. A pályaművek tartalmi és formai követelményei:
A pályaműveken nem jelenhet meg a nyugalom megzavarására alkalmas vagy erőszakos tartalom, ill. törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom semmilyen formája, ezek megjelenítése vagy bármilyen szintű művészi megfogalmazása a pályázó kizárását vonja maga után.
- Hordozó felületek: papír vagy vászon felület
- Technika: festék, olajpasztell, pasztellkréta, filc, grafit, ceruza stb.
- Elfogadott méretek: A2/ A3/ A4
- Egy nevező maximum 1 pályaművet küldhet be.

21. A pályázat eredményhirdetésére:
2024 augusztus második felében kerül sor. amelyre a nyertesek meghívást kapnak. A kiíró a díjak átadásának részleteiről e-mailben értesíti a díjazottakat. A nyertes pályázók nevei és pályaműveik a díjátadóval egyidőben válnak nyilvánossá az NFM Alapítvány oldalán.

22. Adatkezelés:
A pályázatra jelentkezők adatait az NFM Alapítvány, a GDPR szabályozásnak megfelelően kezeli, csak a pályázat időtartama alatt, ill. az eredményhirdetésig őrzi meg, és harmadik félnek nem adja át.
Az adatvédelmi szabályzat az info@nemzetfiatalmuveszeiert.com oldalon tekinthető meg.

23. A pályaművek felhasználása:
Az NFM Alapítvány a kiállítással egybekötött díjátadót követően, a pályaműveket személyesen visszaszolgáltatja az Alkotónak!
További részletek az Alapítvány honlapján: https://nemzetfiatalmuveszeiert.com/


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem