Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek (mint alkotók) támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- magánszemélyek: - magyar állampolgárságú természetes személyek - magyar állampolgárságú, vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló természetes személyek, akik Magyarországgal határos országban állandó lakóhellyel rendelkeznek. - zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyház, egyházi szervezet - civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) alpontjai szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is). - gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság. - egyház, egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház, valamint a 10. § szerint egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye - zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, amelyeknek tagjai többsége Magyarországgal határos országban állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, vagy magát magyar nemzetiségűnek valló természetes személy

Vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek (mint alkotók) támogatása


KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
IGÉNYBEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek (mint alkotók) támogatására
A Kormány a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozattal támogatja a vallásos könnyűzene alkotói megvalósulást elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását.

1. A Program célja
A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be.
Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene támogatása által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért, hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra nézve pozitív hatást fejt ki.

2. Elvárt hatások
A Kormány kiemelt nemzetstratégiai célja, hogy a keresztény kulturális hagyományok a 21. század mindennapjaiban is társadalomformáló erőként, Magyarország lelki megújulásának fundamentumaként jelenjenek meg.
Cél továbbá:
- A hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi elismertsége.
- A vallási közösségek megerősítése, megújítása és aktivizálása.

3. A támogatás feltételrendszere
A támogatás forrása: 350 000 000 Ft, azaz Háromszázötven millió forint, amely a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/13/1 számú Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, /2. Előadó-művészeti tevékenység támogatása részfeladata előirányzaton (Áht. azonosító: 386473) áll rendelkezésre.
A támogatás nyújtója (támogató): Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Támogatási kérelmek befogadója (lebonyolító): Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK)
A támogatás feltétele a regisztráció, valamint támogatási kérelem benyújtása az NKTK honlapján (www.emet.gov.hu) keresztül elérhető Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER).
A támogatási kérelem benyújtása során az EPER felületen kötelezően benyújtandó:
- az érintett vallási közösség megnevezése,
- a megvalósítandó vállalás célja,
- szakmai indoklás és programterv,
- költségterv,
- az érintett vallási közösség helyi (plébánia, egyházközség, lelkészség, gyülekezet) vezetőjének ajánlása,
- zeneművészeti szakvégzettséget igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
- számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (amennyiben releváns)

4. Az igényelhető és elnyerhető támogatás
- A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.
- A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem került előírásra.
- A támogatás vissza nem térítendő, előlegfinanszírozott támogatásnak minősül.

5. Támogatási kategóriák
a. Hangszervásárlás és felújítási program
Alkategóriák:
aa.) Hangszervásárlási program
ab.) Hangszer felújítási program
aa.) Hangszervásárlási program
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 150 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 3 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft

A támogatás célja:
A zenei produkciók megvalósulásához szükséges hangszerek és eszközök beszerzésének támogatása.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- magánszemélyek:
- magyar állampolgárságú természetes személyek
- magyar állampolgárságú, vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló természetes személyek, akik Magyarországgal határos országban állandó lakóhellyel rendelkeznek.
- zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyház, egyházi szervezet
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) alpontjai szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is).
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.
- egyház, egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház, valamint a 10. § szerint egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye
- zenekarként működő civil szervezetek, gazdasági társaságok, amelyeknek tagjai többsége Magyarországgal határos országban állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, vagy magát magyar nemzetiségűnek valló természetes személy
Amennyiben kiskorú magánszemélyként nyújtanak be támogatási kérelmet és a kérelmező kiskorúnak nincs saját bankszámlaszáma, úgy lehetőség van kiskorú kérelmező esetén a számlatulajdonos engedményes nyilatkozatát benyújtani, melyben az engedményes a kérelmező részére rendelkezésre bocsátja számlaszámát az elnyert támogatás igénybevételéhez. Továbbá abban az esetben, ha házaspárok közösen használják az adott bankszámlát, szintén lehetőség van a házastárs számlaszámának megjelölésére, feltéve, hogy a számlatulajdonos engedményes nyilatkozata mellett a kérelmező nyilatkozatban kijelenti, hogy az adott számlaszám házastársa tulajdona, vagy afelett ketten jogosultak rendelkezni.

Elszámolható költségek köre:
- Dologi kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség o kis értékű (200 000 forint alatti)
- hangszerek, valamint
- kellékek, kiegészítők beszerzése pl.
- hangtechnikai eszközök, mikrofonok, mikrofon állványok, erősítők beszerzése
- kottavásárlás, kottatartó beszerzése
- egyéb kiegészítő eszközök beszerzése
- informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor, audiovizuális eszközök beszerzése.
- Felhalmozási kiadások, eszközbeszerzés - használt eszköz beszerzésére nincs lehetőség o nagy értékű (200 000 forint fölötti)
- hangszerek, valamint
- kellékek, kiegészítők beszerzése pl.
- hangtechnikai eszközök, mikrofonok, mikrofon állványok, erősítők beszerzése
- kottavásárlás, kottatartó beszerzése
- egyéb kiegészítő eszközök beszerzése
- informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor, audiovizuális eszközök beszerzése.
- gépjármű beszerzésére nincs lehetőség
A Kedvezményezett a támogatási időszakban köteles rendszeres működést felmutató egyházi szolgálatok teljesítését vállalni - a támogatás folyósítását követően havonta legalább egy, de összesen a kategóriákban minimum öt alkalommal a támogatási időszak alatt.
ab.) Hangszer felújítási program

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 50 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft

A támogatás célja:
A közösségi szolgálatban lévő egyházi hangszerek (pl. orgona, harmónium) kisebb javításainak megvalósításának támogatása.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: zenekarként működő civil szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, egyház, egyházi szervezet (pl. parókia), helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) alpontjai szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is).
- egyház, egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház, valamint a 10. § szerint egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye

Elszámolható költségek köre:
- Személyi jellegű kiadások:
o Bérszámfejtéses megbízási díj (bruttó)
o Bérszámfejtéses megbízási díj munkáltatót terhelő járulékai
- Dologi kiadások
o Megbízási díj (számlás kifizetés)
o a hangszerfelújításhoz kapcsolódó felügyeleti feladatok ellátása - maximum a támogatás 2 százaléka számolható el erre a célra
o kis értékű (200 000 forint alatti) eszközbeszerzés - hangszeralkatrészek, tartozékok, szerszámok
- Felhalmozási kiadások:
o nagy értékű (200 000 forint fölötti) eszközbeszerzés - hangszeralkatrészek, tartozékok, szerszámok
b. Vallásos tematikájú zenei rendezvények támogatása
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 150 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
A támogatás célja:
Vallásos tematikájú zenei rendezvények, programok, produkciók megvalósulásának támogatása.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
- jogi személyiséggel rendelkező szervezetek: civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházi fenntartású intézmények, egyház, egyházi szervezet
- civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. b) és c) alpontjai szerinti civil szervezetek, vagyis alapítványok és egyesületek (szövetségek is).
- gazdasági társaságok: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.
- egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)

Elszámolható költségek köre:
- Közreműködők, előadók:
o tiszteletdíja valamint annak adói és járulékai vagy számlás kifizetése
o szállásköltsége (idegenforgalmi adóra nem igényelhető támogatás)
o utazási költsége
o csoportos étkezése
o szolgáltatásvásárlása.
- Szállítás
- A produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
- Szerzői jogdíj valamint annak adói és járulékai vagy számlás kifizetése
- Reklám- és PR-költség

6. Benyújtható támogatási kérelmek száma
Jelen támogatás keretében összesen legfeljebb két támogatási kérelem nyújtható be, amelyek értéke együttesen nem haladhatja meg a 11 000 000 forintos összeghatárt. Egy támogatási kategóriába csak egy támogatási kérelem nyújtható be. A támogatási kérelmek az alábbi 4 kategóriába nyújthatók be:
Támogatási kategória megnevezése
VKT-HANG-24-SZERV
Hangszervásárlási program (SZERVEZETEK)
VKT-HANG-24-SZEM
Hangszervásárlási program (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
VKT-FELUJITAS-24
Hangszer felújítási program (SZERVEZETEK)
VKT-ZENE-24
Vallásos tematikájú zenei rendezvények támogatása (SZERVEZETEK)
Amennyiben egy szervezet által benyújtott támogatási kérelmek összértéke meghaladja a 11 000 000 Ft-os összeghatárt, úgy legfeljebb a kisebb összegű támogatási kérelem kerül elbírálásra.

7. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen támogatás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden támogatási kérelemmel kapcsolatos üzenetet elküld az NKTK az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Támogatási kérelmének nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek először EPER­ben az „olvasatlan” fülre kerülnek.

7.1 Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben.
A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a „Regisztráció kereső” funkció segítségével kaphat. Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a „Saját adatok” menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát a 7.1.2. pontban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni az NKTK címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, használja az „Elfelejtett jelszó” menüpontot.
7.1.1 Regisztráció menete
A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mailcímre) van szükség. Lépjen a
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, majd kattintson a nyomógombra.
A regisztráció során a bal oldali füleken végiglapozva meg kell adnia a regisztrálni kívánt szervezet, illetve természetes személy regisztrációja esetén a természetes személy legfontosabb adatait, amely a támogatási eljáráshoz nélkülözhetetlen.
Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha 24 órán belül nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon az NKTK-hoz.
7.1.2 Regisztrációs nyilatkozat
Amennyiben a támogatást igénylő szervezet új partnerként regisztrál vagy a korábban regisztrált adataiban változás történik, köteles az NKTK-nak benyújtani az EPER-ből kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselője által aláírt és bélyegzővel ellátott egy eredeti példányát.
Természetes személy regisztrációja esetén az EPER-ből kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a Kérelmező, vagy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes Kérelmező esetén a törvényes képviselője által is aláírt egy eredeti példányát szükséges az NKTK-nak benyújtani.
A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie az NKTK postacímére (Postacím: 1387 Budapest, Pf. 1466.).
Kérjük, a borítékon feltétlenül tüntesse fel: „Vallásos könnyűzenei támogatás (VKT-24)”
A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a
menüpontban a [Nyilatkozat nyomtatása] gombot. A gomb
megnyomásával a rendszer PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.
7.1.3 Regisztrációval kapcsolatos határidők
FIGYELEM! Amennyiben nem rendelkeznek még érvényes Regisztrációs Nyilatkozattal, úgy kérjük, hogy azt a 7.1.2. pontban leírtak alapján haladéktalanul szíveskedjenek az NKTK címére megküldeni.
7.1.4 Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése
A beküldött regisztrációs nyilatkozatot az NKTK munkatársai ellenőrzik és iktatják az EPER-ben. Ameddig nem kap „érvényes” jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata. Amennyiben már postázta az NKTK számára a nyilatkozatot, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem az egyedi kérelem elkészítését vagy véglegesítését, sem más művelet elvégzését nem korlátozza ez a figyelmeztetés.

8. A megvalósítás időszaka
A Hangszervásárlási Program, a Hangszer felújítási program és a Vallásos tematikájú zenei rendezvények támogatása esetében is a támogatási időszak:
2024. január 1. - 2025. június 30.
A felhasználási időszak (a megvalósult tevékenységhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének időszaka): a támogatási időszak végét követő harmincadik nap.

9. Az igénybejelentések benyújtásának határideje
Az internetes igénybejelentések benyújtásának határideje: 2024. június 6. 23:59
Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amely a benyújtási határidő napján -
2024. június 6. 23 óra 59 percig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon kérelmek, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza „megkezdett” maradt), az NKTK nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után az igénybejelentést véglegesíteni nem lehet.

10. A kérelmek benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
A kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER felületen keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen támogatási program tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden kérelemmel kapcsolatos üzenetet elküld az NKTK az EPER-ben, amely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e­mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Kérelmének nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az „olvasatlan” fülre kerülnek.

11. A kérelem érvényességének vizsgálata, hiánypótlás
A benyújtott (véglegesített) kérelmeket az NKTK internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és egyedi azonosítóval látja el.
Amennyiben a kérelem teljességi ellenőrzése során az NKTK megállapítja, hogy a kérelem nem teljes körűen felel meg a felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, azaz a kérelmet hiányosan nyújtották be, az Igénybejelentőt egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel 5 napos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Az internetes igénybejelentési adatlaphoz kötődő hiánypótlást az Igénybejelentő az EPER-ben végzi el úgy, hogy a szükséges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a bejelentést, legkésőbb a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napjának 23:59 órájáig.
Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására, kiegészítésére szólít fel (pl. regisztrációs nyilatkozat beküldése), úgy az Igénybejelentőnek a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint kell eljárnia.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 23:59 órájáig) elektronikus úton az NKTK internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett, illetve a papíralapú melléklet hiánypótlása, amelyet a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő utolsó napján postára adtak vagy eddig az időpontig az NKTK székhelyén személyesen benyújtottak.
FIGYELEM! Amennyiben az Igénybejelentő nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, az NKTK a kérelmet további vizsgálat nélkül elutasítja.
Érvénytelen a beadott támogatási kérelem és hiánypótlás keretében sem javítható, amennyiben nem a megfelelő kategóriában került benyújtásra, így ha a VKT-HANG-24-SZERV, VKT-ZENE-24 vagy a VKT-FELUJITAS-24 kategóriákban magánszemély nyújtja be a kérelmet, illetve akkor is, ha VKT-HANG-23-SZEM kategóriákban szervezet nyújtja be a kérelmet.

12. Az elbírálás szempontjai
- a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása,
- a költségvetés realitása,
- a program várható társadalmi és hitéleti hasznossága,
- az elbíráláskor előnyt jelent: zeneművészeti szakvégzettség, széleskörű társadalmi hasznosulás
Az érvényes támogatási kérelmek szakmai bírálatát kuratórium végzi, amelynek tagjait a kultúráért felelős államtitkár kéri fel. A kuratórium javaslatát mérlegelve a kultúráért felelős miniszter a pályázatok benyújtási határidejét követően legkésőbb 65 napon belül dönt a támogatásról.

13. Az igénybejelentők döntést követő kiértesítése
A miniszteri döntést követően az NKTK írásbeli (elektronikus) értesítést küld a kérelem elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a támogatási döntést, a kérelemben megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek indokait, a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatói okirat kiadására vonatkozó, a támogató által megállapított ésszerű határidőre utalást.
A kérelmekkel kapcsolatos döntések a www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

14. Támogatói okirat kiadása
A támogatási jogviszony létrejötte érdekében a Kedvezményezett részére a támogatói okirat kiadásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az NKTK a támogatói okiratot kiadja. A támogatói okirat kiadásának feltételeit a támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák.
Az NKTK a Kedvezményezett által benyújtott iratokat megvizsgálja, és amennyiben a szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, az NKTK a Kedvezményezettet 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
A támogatói okirat kiadásához a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok továbbá a Támogató, illetve az NKTK által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat.
A Támogató eltekint a Kedvezményezettek biztosítékadási kötelezettségétől az Ávr. 84. § (1) bekezdés b), és d) pontjai alapján az alábbi esetekben:
- költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet kedvezményezett esetén,
- ha a költségvetési támogatás együttes összege - több támogatói döntés esetében összeadódva - nem haladja meg a húszmillió forintot
A Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdése alapján, a határon túli támogatások esetében az Áht. 50/A. §- a szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

15. A támogatási összeg folyósítása
A támogatás a támogatási időszakban felmerült, a támogatott program, projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági esemény költségeihez nyújtott, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben történik.
Figyelem! Amennyiben a támogatás utalásának időpontjában az államháztartáson kívüli Kedvezményezettnek köztartozása van, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a Kincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A Kedvezményezett részére a köztartozással csökkentett összeg kerül átutalásra. A beszámoló készítése során az elszámolást a teljes megítélt és támogatói okirat szerint rendelkezésre bocsátott összeg vonatkozásában kell elkészíteni.

16. Támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatói okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt az NKTK-nak.
A módosítási kérelmet az EPER-ben kell elkészíteni. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a támogatói okiratban meghatározott határidőig van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 10%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai közötti - a Kedvezményezett írásbeli indoklási kötelezettsége mellett. A 10%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén módosítási kérelmet kell benyújtaniuk. A módosítási kérelem benyújtásának határideje a támogatás felhasználásának véghatárideje.

17. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatói okiratban foglaltak és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor az NKTK ellenőrzés nélkül hiánypótlást küld a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, az okiratban rögzített keretek között került felhasználásra. Kedvezményezett vállalja, hogy a helyszíni ellenőrzések során teljes körűen bemutatja mind a pénzügyi elszámolását (könyvelés), mind a megfelelően leltárba vett és nyilvántartott beszerzéseket.

18. Egyéb feltételek
A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.
Az NKTK a program jellegétől függően - a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a megvalósított eredmények tekintetében projektlátogatásokat folytathat.

19. További információ
A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben az elkülönített célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett igények száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított igénybejelentési felhívás keretében.
A támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapjáról (www.emet.gov.hu).

20. Információ
A támogatással kapcsolatban szakmai kérdésekben felvilágosítást nyújt:
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Művészeti Főosztálya: muveszeti@kim.gov.hu
A pályázat lebonyolításával és az EPER-rel kapcsolatos megkeresések kapcsán felvilágosítást valamint további információt ügyfélszolgálati időben (hétfő, péntek: 8:00-12:00 között; kedd, csütörtök: 12:00-16:00 között, szerda: 8:00-16:00 között) a 06-1-550-2830 telefonszámon, illetve az vkt@nktk.hu e-mailcímen nyújtunk.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
1387 Budapest, Pf. 1466.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem