Vásáry pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
szólóhang, kórus és zenekar

Vásáry pályázat


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vásáry Tamás pályázatot hirdet oratóriumírásra a Planctus Sanctae Mariae (Ómagyar Mária-siralom) szekvencia megújult szövegkönyvéből.
A pályázati követelmény egy nagyszabású zenei kompozíció alkotása - szakrális és félig szent (világi) témában - szólóhangnak, kórusnak és zenekarnak és további szövegre.

A kutatás mai álláspontja szerint az ütemhangsúlyos és kötetlen szótagszámú verssorokból építkezik a Lőweni-kódexben található első ismert magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom. Horváth János szerint: "Az ősi magyar vers és a latin himnusz "misztikus nászá"-ból született meg a magyar poézis" (A magyar irodalom története 1600-ig, szerkesztette KLANICZAY Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest,1964, 117.)

Ezzel szemben:
- Mező Tibor költő útmutatása a latin Planctus Sanctae Mariae anyaszöveg alapján elénk tárja az időmértékes metrumot az Ómagyar Mária-siralomban,
- és önálló szöveget alkot a hangalakból, jelentésből és ritmusból a korrespondencia szabályai szerint.
- Az uralkodó jambus és daktilus két tagra osztja a művet, amelynek eredetére máshol még nem találtunk.
- A világ középpontjába állított Jézus, ill. passió előadás megengedi, hogy Mária az anyaságát és jegyességét a fiához való viszonyában életáldozatként mutassa be, ezzel örök időkre a béke hírnöke lesz az erőszakkal szemben.
- Az Ómagyar Mária-siralomnak mint irodalmi műnek a történelmi háttere a tatárjárást követő országépítő munka sorába illeszkedhet.
- Így a szerzőt az 1241-42-t követő évektől 1270-ig keressük a felvidéki (palóc) nyelvjárás területén (talán a pálos remete Boldog Özséb).
- A magyar szöveg világirodalmi nézőpontból az előkelő korai szakaszba illeszkedik a Planctus-műfajában.
- Szövegrokonságot találunk még belőle Magyarországon például a Nádor-kódexben (Nádor-kódex 270-277 - Nytár 15, 217-218) és a Sermóban (Sermo apocrifus de passione Domini. Madas Edit, 2007.)

A pályázat célja:
- Megzenésíteni Mező Tibor szövegkönyve alapján az Ómagyar Mária-siralmat, és latin anyaszövegét, a Planctus Sanctae Mariae-t.
- Olyan oratórium íródjék, amely méltó a világszínvonalú zenei múlthoz.
A pályázók köre:

Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.
A pályaműre vonatkozó feltételek:
- kiszenekari oratórium (nagyzenekari oratórium ad libitum)
- kiszenekar felépítése: vonószenekar (1. hegedű,2. hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) 2 trombita, timpani, ad libitum - fafúvósok
- kórus: vegyeskar, szólisták ad libitum
- A zenemű jellege: A pályázat céljához méltó egyházi zenemű.
- Egy jelentkező több művel is pályázhat.
- A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka.
- A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet. A továbbiakban a darabot ezentúl "Planctus Sanctae Mariae (Ómagyar Mária-siralom) c. oratórium" néven szerepelteti.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- Pályázati adatlap
- Kotta: pdf formátum
- A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
- Fájlnév minta: omscentenarium_kotta.pdf
- Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség
- Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 5 MB
- A pályaműre vonatkozóan pár mondatos - maximum 1500 karakter, szóközökkel - összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.
- Fájlnév minta: omscentenarium_summa.pdf
A benyújtott kotta, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.
A díjazott darabokat a Novum Publishing Kiadó (novum publishing gmbh, Ausztria, Neckenmarkt) szabadon felhasználhatja.
Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. év, Budapest, ill. Debrecen. (Petőfi Sándor születésének és a Himnusz keletkezésének bicentenáriumi, illetve az Ómagyar Mária-siralom közzétételének centenáriumi évében.)
A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása:
- A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a mezo.tibor@rehabpartner.hu e-mailcímre.
- A zenemű megírásához a szövegkönyvet is ezen az emailcímen igényelhetik a pályázók.
Felelős munkatárs: Mező Tibor

A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. december 21. 24.00 CET
Az elbírálás határideje: 2023. január 15.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2023. január 29., Debrecen.
A támogatás formája: a szerző az előadáshoz fűződő szerzői jogdíjban részesül.
A pályázatban nem vehetnek részt: A pályázatban lebonyolítóként eljáró munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.
Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
- határidőn túl történik a benyújtása
Nevezési díj: nincs.
Lebonyolító: Mező Tibor e.v.
A pályázatok elbírálása: A pályázók a döntésről legkésőbb 2023. január 18-ig értesítést kapnak e-mailben.
A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy díjat ne adjon ki.
A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.
Díjazás: az előadásokhoz fűződő szerzői jogdíj.
A forrást biztosítja: Novum Publishing Kiadó
Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A pályázati felhívás és Pályázati Adatlap letölthető a Vásáry Tamás (www.omscentenarium.hu), vagy a Mező Tibor e.v. (www.rehabpartner.hu) honlapjáról.
Palyazati Adatlap Vasary palyazathoz.pdfVasary_palyazat.pdf
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem