Visa She’s Next program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyar női vállalkozó

Visa She’s Next program


A Visa She’s Next program folytatódik Magyarországon
Pályázz te is a Visa She's Next programra, amely női vállalkozásoknak nyújt finanszírozási és vállalkozásfejlesztési támogatást. A női vállalkozók számos akadállyal néznek szembe szerte a világon és hazánkban is. A legtöbb nő számára továbbra is kihívás vállalkozásának finanszírozása, a munka és a magánélet egyensúlya, valamint a túlterheltség. Ezen problémák leküzdésére a Visa az Impact Hub Budapesttel együttműködve idén is elindítja pályázati programját Magyarországon.
Jelentkezz a Visa She's Next támogatási programra, amely öt magyar női vállalkozó számára teremt lehetőséget, hogy
egyenként 2 millió forint összegű támogatásban, valamint
egyéves szakmai mentorálásban részesüljenek.
Az idei programban két további különdíj is gazdára talál, az MBH Bank és az OTP Bank jóvoltából.
A jelentkezés határideje: 2024. április 30.

A VISA "SHE'S NEXT" MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATÁNAK HIVATALOS
SZABÁLYAI
("Általános támogatási feltételek")
A PÁLYÁZAT
LEÍRÁS: A Visa "She's Next" magyarországi támogatási pályázat lebonyolítását (továbbiakban: "Pályázat") a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány (Impact Hub Budapest) (továbbiakban: “Lebonyolító") végzi
Alkalmazandó jogszabályok és joghatóság
A Lebonyolító egy Magyarországon (EU) bejegyzett nonprofit szervezet, amely a jelen Általános Pályázati Feltételek (rövidítve: "ÁPF") végrehajtására jogosult. Az ÁPF elfogadása után felmerülő bármely jogvita rendezésére a magyar jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv [i] az irányadó. A Lebonyolító által végrehajtott adatkezelési tevékenységekre az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") [ii] irányadó, amely Magyarországon közvetlen hatályú európai uniós rendelet. A Lebonyolítóval szemben vagy nevében bármilyen panasz vagy jogvita a magyar hatóságok és a magyar polgári bíróság illetékességi körében rendezendő. A Pályázat létrehozója, pl. "VISA" nem kezeli, illetve nem fogja kezelni a résztvevők (továbbiakban: "Résztvevők", illetve "Pályázó", vagy "Pályázók") személyes adatait a Pályázat előtt, során és lezárultát követően. "VISA" vagy a "VISA" nevében a Lebonyolító kérheti az Ön kifejezett eseti hozzájárulását, ha a Pályázattal kapcsolatos tevékenységek vagy promóciós, kommunikációs lehetőségek esetén az Ön személyes adatainak feldolgozása szükségessé válik. A versenyt kizárólag a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány (Impact Hub Budapest) bonyolítja le.
1. A részvételi pályázatokat 2024. március 20-tól, közép-európai idő szerint ("CET") 18:00 órától lehet benyújtani, és azokat folyamatosan fogadják 2024. április 30. 23:59 óráig
2. A jelentkezés elfogadása attól függ, hogy a Pályázó megfelel-e a kritériumoknak.
3. A Pályázatra Magyarország és az Európai Unió területén hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁPF
rendelkezései érvényesek. A benyújtott Pályázat érvénytelen egészben, vagy részben ott, ahol az jogellenes, vagy jóerkölcsbe ütköző tartalmat foglal magába.

4. A JOGSZABÁLYOK ÉS PÁLYÁZATI SZABÁLYOK ELFOGADÁSA: A Pályázatra való jelentkezéssel minden Pályázó vállalja, hogy a Pályázaton való részvételével kapcsolatban betartja az összes vonatkozó rendelkezést. A Pályázatra való jelentkezéssel minden Pályázó feltétel nélkül elfogadja és vállalja, hogy betartja és betartatja a jelen ÁPF-ben foglaltakat, valamint a Lebonyolító vonatkozó döntéseit elfogadja, amelyek a Pályázathoz kapcsolódó minden kérdésben véglegesek és kötelező erővel bírnak. A Pályázatra való jelentkezés nem jelent semmilyen más promócióban, nyereményjátékban vagy versenyben történő részvételt.

5. RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK: A Pályázaton kizárólag vállalkozások vehetnek részt: cégek és egyéni vállalkozók egyaránt indulhatnak a Pályázaton. Az adott vállalkozás részvételi jelentkezését bármely nemű, a vállalkozás képviseletére jogosult természetes személy vagy egyéni vállalkozás formájában vállalkozást vezető nő (a "Pályázó") nyújthatja be, aki megfelel a részvételi jogosultság alábbi feltételei mindegyikének:
1. A Pályázó a nevezés időpontjában nagykorú (18 éves),
2. A Pályázó magyarországi lakóhellyel rendelkezik,
3. A Pályázó vállalkozásának a törvény által előírt vagy elismert jogi formák valamelyikének keretében működik. A Pályázó vállalkozási tevékenysége nem szünetelhet.
4. Cégek esetén a Pályázó vállalkozásának legalább 51%-ban női tulajdonban kell lennie. Egyéni vállalkozás esetén az üzleti tevékenységet nőnek kell végeznie.
5. A Pályázó vállalkozásának termékeket vagy szolgáltatásokat kell kínálnia, és legalább az előző naptári évben bevételt kell termelnie.
6. A Pályázó vállalkozásának legalább 2022. január 1. előtt jogszerűen bejegyzettnek kell lennie.
7. A Pályázó vállalkozásának jogszerű és meggyőző digitális jelenléttel kell rendelkeznie, mint például weboldal, online rendelési funkció vagy platform, közösségi média jelenlét, vagy képesnek kell lennie digitális fizetések fogadására

6. JELENTKEZÉS: A Pályázatra való jelentkezéshez minden résztvevőnek ki kell töltenie és be kell nyújtania a Pályázati honlapon (https://budapest.impacthub.net/sheisnext/) található "Pályázati jelentkezési űrlapot", és ki kell tölteni a Pályázati jelentkezési űrlap összes elemét (továbbiakban: "Jelentkezés"). Személyenként csak egy Jelentkezés engedélyezett. A Jelentkezés írásbeli része nem haladhatja meg az 1000 szót (kb. 7000 karakter, szóközökkel együtt), amely a kérdésekre adott válaszok teljes hosszára vonatkozik (a kérdésekre adott válaszokhoz meghatározott hely áll rendelkezésre). A Pályázó fotókat vagy videókat is csatolhat, ha ezt az űrlap kéri. A Lebonyolító vállalja, hogy a kiválasztás során a megküldött fotókat és videókat kizárólag a pályázat zárt értékelése céljából használja fel, azt külső média felületeken az elbírálás befejezéséig nem osztja meg, vagy teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

7. TOVÁBBI JELENTKEZÉSI KÖVETELMÉNYEK; A PÁLYÁZÓK ÁLTAL TETT NYILATKOZATOK:
1. A Jelentkezési időszak végéig minden Jelentkezésnek be kell érkeznie. A Jelentkezések beérkezését nem nyugtázzuk és azokat nem küldjük vissza. A Jelentkezés elküldésének igazolása nem jelenti azt, hogy a Jelentkezés beérkezett. A hiányos, olvashatatlan, későn beérkező vagy nem érthető Jelentkezések érvénytelenek, és kizárásra kerülnek.
2. Személyenként legfeljebb egy (1) Jelentkezés nyújtható be.
3. A Pályázó személyazonosságával vagy részvételi jogosultságával kapcsolatos vita esetén úgy tekintjük, hogy a Jelentkezést az abban megadott e-mailcím "Jogosult email fiók birtokosa" nyújtotta be, feltéve, hogy a jelen Hivatalos szabályok szerint jogosult a részvételre. A "Jogosult fiókbirtokos" az a természetes személy, aki számára az adott szolgáltató vagy más szervezet (például egy vállalkozás vagy oktatási intézmény) az e-mailcímet kiadta. A Pályázó nem használhat több e-mail vagy közösségi média fiókot a jelentkezéshez, ellenkező esetben az adott résztvevő összes Pályázata kizárható.
4. A Pályázó a Jelentkezésben olyan üzleti márkákat és logókat is feltüntethet, amelyek nem tartalmaznak a Pályázó azonosítását lehetővé tevő személyes információkat, mint pl. név, vezetéknév, könnyen felismerhető becenév stb. A Pályázó szavatol azért, hogy a Jelentkezésben beküldött üzleti márkajelzéseket, logókat, egyéb jogilag védett tartalmakat, megoldásokat, vagy eszközöket jogszerűen használ, azok felhasználása során sem a szellemi alkotások védelméhez fűződő jogokat, sem iparjogvédelmi jogokat nem sért.
5. Minden Jelentkezésnek (beleértve a Jelentkezési űrlapot és a Jelentkezésben szereplő minden egyéb adatot, információt, képet, tartalmat és egyéb anyagot) meg kell felelnie a következőknek: A. Teljes mértékben a Pályázó eredeti munkájának kell lennie.
8. Nem tartalmazhatja egyetlen személy fényképét, képmását, nevét, hangját vagy személyiségének és identitásának más elemét sem, kivéve, ha a Pályázó az adott személytől (vagy kiskorú ábrázoltak esetében a szülő/ törvényes gyámtól) megszerezte a Pályázatra való jelentkezéshez szükséges összes felmentést és hozzájárulást, valamint a jelen Hivatalos szabályokban meghatározott, a Jelentkezéshez kapcsolódó jogok engedélyezését.
9. Ha hivatásos szakember által készített képet vagy videót nyújtanak be, a Pályázó felelős azért, hogy a fotóstól vagy videóstól megszerezze a felhasználási jogokat arra, hogy a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány, illetve adott képviselői reprodukálhassák, terjeszthessék, megjeleníthessék és származékos műveket hozhassanak létre által a Pályázattal és a Pályázat promóciójával kapcsolatban, bármely jelenlegi vagy későbbi ismert médiumban.
10. Nem sértheti meg, nem sajátíthatja ki harmadik felek szellemi tulajdonjogait, magánélethez fűződő jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait vagy egyéb tulajdonhoz fűződő jogait.
11. A Jelentkezésben megadott valamennyi információnak minden tekintetben igaznak, pontosnak és helyesnek kell lennie.
12. A Jelentkezést nem lehet script, makró vagy más automatikus módszer segítségével létrehozni vagy beküldeni. A Jelentkezés Mesterséges Intelligencia felhasználásával generált szövege azonnali elutasításra kerül.
13. Meg kell felelnie a jelen Hivatalos szabályoknak és az összes vonatkozó törvénynek.
14. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a nagyközönség számára közzé tegyék, és nem tartalmazhat olyan elemet, ami:
a) jogsértő, emberi méltóságot sértő, jogellenes, rágalmazó, pornográf, szexuális tartalmú, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét sértő, gyűlöletkeltő vagy más módon kifogásolható;
b) faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, szexuális irányultságon, fogyatékosságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést tartalmaz;
c) erőszakot vagy nem biztonságos vagy illegális tevékenységet népszerűsít;
d) fenyegető, zaklató vagy megalázó jellegű;
e) azt sugallja, hogy más személy vagy szervezet nevében jár el, illetve más személyhez vagy szervezethez való tartozást megmásítja; vagy
f) a Lebonyolító, a Támogató, illetve ezek tisztségviselőinek, igazgatóinak, munkavállalóinak, termékeinek vagy szolgáltatásainak hírnevét vagy jó hírnevét becsmérli vagy sérti.
6. Azok a Jelentkezések, amelyek nem felelnek meg ezeknek a fenti követelményeknek (ahogy azt a Lebonyolító saját belátása szerint meghatározza), érvénytelenek és kizárásra kerülnek. A Pályázatra való jelentkezésben meghatározott képanyagnak nagy felbontásúnak kell lennie, és fájlonként nem lehet nagyobb 10 MB-nál. A fényképeket PNG vagy JPG formátumban, a videókat egy linken kell csatolni. A Pályázóknak igazolást kell benyújtaniuk arról, hogy megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és ha kérésre nem nyújtják be az erre vonatkozó igazolást, a Lebonyolító saját belátása szerint kizárhatja a Pályázó Jelentkezését.
7. Sem a Jelentkezés benyújtása, sem a Pályázatban való egyéb részvétel nem hoz létre semmilyen bizalmas, bizalmi, ügynöki, munkaviszony vagy egyéb kapcsolatot, vagy létesít szerződést a Lebonyolító és bármely Pályázó között, és a Jelentkezés benyújtásával minden Pályázó elismeri, hogy ilyen kapcsolat vagy szerződés nem áll fenn.
8. A Pályázaton való részvétellel minden Pályázó kijelenti és szavatolja a Lebonyolítók felé, hogy:
A. A Pályázó Jelentkezése megfelel a 7. szakaszban foglalt, fent részletezett valamennyi követelménynek.
B. A Pályázó megfelel a Pályázat valamennyi részvételi jogosultsági feltételének; és
C. A Pályázó a Pályázatra való jelentkezés és a pályázaton való részvétel során betartotta a jelen
Hivatalos szabályokat és az összes vonatkozó törvényt.

8. ELBÍRÁLÁS ÉS A DÍJAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA:
Elbírálási időszak - A jelentkezési időszakot követően, legkésőbb 2024. május 23-ig választják ki a tíz legtöbb pontot kapott pályázót, aki a zsűri előtt mutatkozhat be a vállalkozásával.
Elbírálók - A támogatható Jelentkezéseket a kizárólag a Lebonyolító szervezet által kijelölt elbírálók értékelik.
Elbírálási módszer és kritériumok - Az elbírálók a következő kategóriák mindegyikében 0-25 közötti pontértékek (25 pont a legmagasabb pontszám) odaítélésével hozzák meg döntésüket:
A. Meggyőző vállalkozói történet (25 pont)
B. Erős üzleti mérőszámok (25 pont)
C. Meggyőző digitális jelenlét (25 pont)
D. Probléma, amelyet a vállalkozás meggyőzően megold (25 pont)
A potenciális támogatottaknak minden esetben meg kell felelniük a jelen ÁPF-ben foglalt követelményeknek ahhoz, hogy hivatalosan is díjazottaknak minősüljenek.
A Jelentkezések értékelési folyamatának:
- 1. szakaszában az elbírálók a jelen ÁPF-ben ismertetett formai feltételeknek való megfelelés
szempontjából értékelik a Jelentkezéseket;
- a 2. szakaszban pedig a Jelentkezések tartalmi értékelése történik a jelen (8.) pontban feltüntetett elvek alapján;
- a tíz legtöbb pontot kapott pályázó 2024. június 4-én mutatkozik be a zsűri előtt, aki kiválasztja az öt nyertest
Azok a Jelentkezések, amelyek nem felelnek meg a formai értékelésen, nem kerülnek be a tartalmi értékelési szakaszba.

9. Kihirdetés - A Pályázat díjazottjainak kihirdetésére a kiválasztást követően a Impact Hub Budapest által üzemeltetett nyilvános kommunikációs csatornákon keresztül 2024. június 4-ig kerül sor.

10. TÁMOGATÁS ÉS HOZZÁVETŐLEGES KISKERESKEDELMI ÉRTÉKEK ("HKÉ"): A zsűri összesen 5 díjazottat (továbbiakban: "A támogatás nyertesei" és "Nyertes") választ ki a 8. pontban meghatározott eljárás szerint. A díjnyertesek azoknak a Pályázóknak a vállalkozásai (és nem egyéni Pályázók), akiknek a pitch napon, ahol a 10 shorlisten szereplő mutatkozhat be, a legmagasabb pontszámot adta a zsűri.
A nyertesek mindegyike a következő támogatásokban részesül:
- 2 000 000 forint támogatás:
- Egyéves mentorálás, amely tartalmazza a kizárólag magyar nyelven nyújtott szolgáltatásokat, a Pályázat honlapján leírtak szerint (alkalmazás hivatkozása), amely értéke 500 000 Ft.
A fent említett nyertesekhez kapcsolódóan:
- Öt (5) támogatást osztanak ki a támogatás nyertesei között, így az öt egymást követő legmagasabb pontszámot elért Pályázó vállalkozása kap támogatást.

11. A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI: A támogatás(ok) minden olyan részletét és egyéb korlátozását, amelyről a jelen ÁPF nem rendelkezik, a Lebonyolító saját belátása szerint határozza meg. A támogatások odaítélésének nem célja, és nem is tekinthető úgy, hogy bármilyen munkaviszonyt, hasonló szerződést vagy jogviszonyt hozna létre a Lebonyolító és bármelyik Támogatott között. A támogatás nem cserélhető el, nem ruházható át, és más módon sem adható tovább, kivéve a Lebonyolító kizárólagos döntése alapján. A Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy bármely támogatást egy vagy több azonos vagy nagyobb értékű tétellel vagy szolgáltatással helyettesítsen. Az egyes támogatások értéke az adott Támogatottak számára jövedelemként adóköteles lehet. A Lebonyolító a kapott támogatás(ok) értékére vonatkozóan az egyes nyertesekkel támogatási szerződést köt. Minden egyes nyertes kizárólagosan felelős minden adóért és azok bejelentésének elmaradásából eredő következményekért, a vonatkozó díj(ak)hoz kapcsolódó bármely egyéb illetékért vagy költségért, valamint a díjakkal kapcsolatban felmerülő bármely más kötelezettségért.
Minden egyes Shortlist-en (ld. előzetes kiválasztáson átesett) szereplő pályázó (továbbiakban: "Shortlist-en szereplő pályázó") írásos értesítést (Shortlist értesítés) kap a Lebonyolítótól, amely tartalmazza többek között a következőket is:
A. Hozzájáruló Nyilatkozat, amely tartalmazza a potenciálisan Shortlist-en szereplő pályázó hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a Lebonyolító kezelheti a személyes adatait.
B. A Támogató Adatkezelési Tájékoztatóját
- Minden kiértesített Shortlistán szereplő pályázónak öt (5) munkanap áll rendelkezésére, hogy írásban válaszoljon a Shortlist értesítésre, amelyhez a Pályázónak csatolnia kell a személyes adatainak a Támogató általi feldolgozásához való Hozzájáruló Nyilatkozatát aláírásával ellátva. A potenciálisan Shortlistán szereplő pályázó írásbeli válaszát csak akkor veszik figyelembe, ha a pályázó aláírta a személyes adatok feldolgozásához való Hozzájáruló Nyilatkozatot. Az említett Hozzájáruló Nyilatkozat benyújtásának elmulasztása a Pályázók kizárását és az írásbeli válasz automatikus törlését eredményezi, és a Lebonyolító a fennmaradó Pályázók közül a jelen ÁPF-ben leírt bírálati szempontok alapján egy másik nyertes pályázót határozhat meg.
- A Lebonyolító az említett eljárásnak megfelelően egymás után legfeljebb öt (5) potenciálisan Shortlisten szereplő pályázóval kísérelheti meg felvenni a kapcsolatot, és ha az ilyen próbálkozások után még mindig nincs megerősített Shortlisten szereplő pályázó, a Lebonyolító bejelentheti, hogy az adott támogatás odaítélésének egyéb módját választja.
- Miután a Támogató kézhez vette a pályázó személyes adatainak feldolgozására vonatkozó Hozzájáruló Nyilatkozatot, további információkat kérhet a támogatások folyósításához kapcsolódóan. A Lebonyolító és a Támogató nem vonhatók felelősségre az elveszett vagy nem kézbesített Shortlist értesítések miatt, vagy amelyet a potenciálisan Shortlisten szereplő pályázó nem vesz kézhez, nem kap meg.
- A Lebonyolító kérésére minden, a potenciálisan Shortlisten szereplő Pályázó nevében eljáró jelentkezőnek - amennyiben ez jogilag megengedett - alá kell írnia és vissza kell küldenie egy két tanú által aláírt meghatalmazást.
- Ha egy potenciálisan Shortlistre kerülő Pályázóról kiderül, hogy nem jogosult a részvételre (lásd a 6. pontban található részvételi feltételeket), és/vagy nem felel meg az ÁPF-ben foglaltaknak, vagy bármilyen okból visszautasítja a támogatás(oka)t, mielőtt az odaítélésre kerülne, az ilyen potenciálisan Shortlistán szereplő Pályázó kizárásra kerül és elveszíti támogatását, és a Lebonyolító a fennmaradó Pályázatok közül a jelen Általános Támogatási Feltételekben leírt bírálati szempontok alapján egy másik, a Nyertes Pályázó helyére kerülő Pályázót jelölhet ki.
- A Támogató az említett eljárásnak megfelelően egymás után legfeljebb öt (5) potenciálisan Shortlistán szereplő pályázóval kísérelheti meg felvenni a kapcsolatot, és ha az ilyen próbálkozások után még mindig nincs megerősített Shortlistán szereplő pályázó, a Lebonyolító bejelentheti az adott díj odaítélésének alternatív módját.
- A Shortlist összeállítása a Lebonyolító kizárólagos döntése alapján történik azon személyek között, akiket a Lebonyolító a jelen Általános pályázati feltételekkel összhangban a Pályázat nyertesének tekint.
A felek kölcsönösen vállalják, hogy a megszerzett személyes adatokat az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel, belső adatvédelmi politikáikkal és az ezekben a cikkekben meghatározott adatvédelmi záradékokkal összhangban, meghatározott célokra és kizárólag a megszabott és megfelelő jogalapok alapján kezelik (lásd a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) - f) pontját). A személyes adatok a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozókon kívül, megfelelő jogalap nélkül, nem kerülnek átadásra harmadik félnek.
A pályázat hatékony lebonyolítása céljából történő adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a Lebonyolító jogos érdeke.
Abban az esetben, ha egy Pályázót a Shortlist-re kiválasztottak, az érvényes visszaigazolást követően a kapcsolódó adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban a Pályázó hozzájárulása. A kiválasztott Pályázó kifejezett hozzájárulásának elismeréséhez elengedhetetlen feltétel a Hozzájáruló Nyilatkozatnak a jelen ÁPF-ben foglalt feltételek 12. pontban meghatározott időben történő visszaküldése.

12. ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA: A Pályázók által megadott valamennyi személyes adatot kizárólag a Lebonyolító kezeli a Pályázatok elbírálásának céljaira, a jelen ÁPF- ben és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott keretek között.
A felek kölcsönösen vállalják, hogy a birtokukba jutott személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (röv. "GDPR") rendelkezéseinek, a belső adatvédelmi szabályzatainak és jelen cikkekben rögzített adatvédelmi kikötéseknek megfelelően konkrét célokból, kizárólag megfelelő jogalapok meghatározása alapján kezelik. A személyes adatokat megfelelő jogalap (ld. GDPR 6. cikk (1) a-f. pontjaiban foglaltak) nélkül harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé.
A Pályázat hatékony lebonyolítása céljából megvalósuló adatkezelések jogalapja a Lebonyolító GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Abban az esetben, ha egy Pályázót a Shortlist-re kiválasztottak, az érvényes visszaigazolást követően a kapcsolódó adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban a Pályázó hozzájárulása.
A felek továbbá rögzítik, hogy ezen ÁPF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél munkavállalói, önkéntesei és egyéb munkatársainak vagy egyéb közreműködő, vagy érintett személyek személyes adatainak kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával járnak el. Az informatikai eszközök igénybevétele során és a kockázatokkal arányos informatikai biztonsági követelményeknek megfelelve járnak el.
A felek annak tudatában működnek együtt, hogy a személyes adatok kezelése során fokozott gondossággal kell eljárniuk, mely tevékenység során az esetlegesen elkövetett mulasztások polgári jogi objektív kártérítési és/vagy büntetőjogi következménnyel (pl. Btk. 219. § - személyes adattal visszaélés) is járhatnak.
Amennyiben bármelyik szerződő Fél érdekkörében és működése során adatvédelmi incidens (adatvesztés, zsarolóvírus támadás, informatikai leállás stb.) következik be, arról a tudomásszerzést követő legrövidebb időn belül értesíti partnerét, hogy az incidensre vonatkozó kockázatértékelést elvégezhesse és az esetleges adatvédelmi hatósági bejelentést haladéktalanul megtehesse.
Amennyiben a kezelt személyes adatok kapcsán az érintettek részéről érintetti joggyakorlás (pl. “adatigénylés") történik, a felek kötelesek ezt 30 napon belül teljesíteni és a kért személyes adatokat az érintett rendelkezésre bocsátani.
A felek kivételes esetben - így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, vagy ezek alapos gyanúja miatti érdekek sérelme, vagy szolgáltatások nyújtásának veszélyeztetése esetén - harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintettek személyes adatait.
A fenti kikötések csak a GDPR 28. cikkében foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazhatók és nem helyettesítik a vonatkozó adatfeldolgozói megállapodás(ok) megkötését.
Jelen adatvédelmi rendelkezések alól kivételt képeznek az adatok anonimizált, statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintettek beazonosítására alkalmas adatait, vagy adattöredékeit semmilyen formában nem tartalmazza.
A jogszabályi tilalom hatálya alá tartozók kivételével minden egyes Nyertes hozzájárulásával elfogadja és egyben biztosítja a Lebonyolítónak és minden megbízottjának a jogot arra, hogy az adott Pályázó vállalkozás céljára szolgáló nevét és címét (lakóhelye szerinti város és állam/tartomány), fényképét (ha megadta), logóját, márkanevét és márkajelzését, cégnevét, a pályázattal kapcsolatos minden jelentkezési és díjra vonatkozó információt nyilvánosságra hozzon, bármely jelenlegi vagy a későbbiekben megismert médiában, az egész világon, örök időkre, minden további ellenszolgáltatás, térítés vagy engedély nélkül. Mindezen feltételek tudatában a Pályázó és a Nyertes dönthet úgy, hogy e feltételeket nem fogadja el. Ebben az esetben a Pályázaton nem indulhat és a Díjra nem jogosult, illetve az elnyert Díjat vissza kell szolgáltatnia.
A Pályázati támogatás hatékony lebonyolítása érdekében a Lebonyolító által gyűjtött valamennyi személyes adat továbbítható azon szervezetek számára, akiket a Lebonyolító a jelen Pályázat szervezésével kapcsolatban a Pályázók személyes adatainak kezelésével bíz meg, pl. olyan szolgáltatók, mint adótanácsadók, ügyvédi irodák, reklámügynökségek és más szervezetek. A Pályázaton való jelentkezéskor a minden egyes Pályázó a jelen ÁPF-ben és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, ezekben foglaltaknak megfelelő biztosítja a Lebonyolító számára a jogot, hogy ezeket az adatokat továbbítsa az adott szervezeteknek, mint adatfeldolgozóknak. Mindezen feltételek tudatában a Pályázó és a Nyertes dönthet úgy, hogy e feltételeket nem fogadja el. Ebben az esetben a Pályázaton nem indulhat és a Díjra nem jogosult.
A Pályázatra történő jelentkezéshez és elbíráláshoz kapcsolódó adatkezelés kapcsán a Pályázónak az érintetti jogainak gyakorlása keretében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben a vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben a Pályázó visszalépett és a továbbiakban már nem szeretné, hogy a vonatkozó adatokat a Lebonyolító kezelje, azok törléséhez való jogát (más néven az elfeledtetéshez való jogát) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy a Lebonyolító nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi (pl. adózási, számviteli szabályok), vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges, vagy olyan már publikált tartalmakat, melyek hozzáférhetetlenné tétele aránytalan költséggel járna.
Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné a Lebonyolító által kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérheti digitális formában (ld. adathordozhatósághoz való jog).
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogalap nélkül történik, vagy azok a kezelése hozzájárulásától eltérően történik, ez ellen tiltakozhat.
A Pályázónak joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ennek a tájékoztatónak a soron következő bekezdésében olvasható.
Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e szabályzat (1) pontjában megjelölt értesítési címre küldheti meg. Megkeresésére egy hónapon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerül.
A személyes adatainak megadása a jelen ÁPF-ben foglalt Díj és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása érdekében történik.

Panasztétel és jogorvoslat adatvédelmi ügyekben
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétel, vagy panasza merül fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a meghatározott elérhetőségünkön keresztül!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (röv. NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A hatóság elérhetősége a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: http://www.naih.hu
Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az ön számára illetékes bíróságról ITT találhat közérdekű tájékoztatást.
Az e cikkben foglalt tájékoztatás nem teljeskörű. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és védelmére vonatkozó részletes információkat a https://budapest.impacthub.net/sheisnext/ weboldalon, a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban ismerheti meg.

13. ENGEDÉLY MEGADÁSA: A Jelentkezés beküldésével minden Pályázó kijelenti, hogy kizárólagos és korlátlan személyes szerzői jogok illetik meg a jelen pályázaton való részvétellel kapcsolatban létrehozott alkotások (ld." Jelentkezés"), valamint a Szomszédos Jogok alapján a Jelentkezés beküldésével kapcsolatban létrehozott anyagok (pl. fotók, videók, hangfelvételek) vonatkozásában, továbbá, hogy azokat nem terhelik harmadik személyek követelései és egyéb jogai.
A Jelentkezés beküldésével minden Pályázó visszavonhatatlanul átruházza a Lebonyolítóra az elidegeníthetetlen, nem kizárólagos, időben és területileg korlátlan és jogdíjmentes jogot a Jelentkezés és az abban szereplő bármely más adat, információ, kép, tartalom vagy anyag felhasználására, bármely jelenlegi vagy később létrejövő médiumban, az egész világon, márka promóciós célokra és kapcsolódó tevékenységekre. A Lebonyolító nem köteles a fent említett adatokat, információkat, képeket, tartalmakat vagy anyagokat felhasználni, de ezt megteheti, és a Lebonyolító saját belátása szerint szerkesztheti azokat, minden további kötelezettség vagy ellentételezés nélkül. Minden Pályázó lemond minden olyan szellemi tulajdonjogról, magánélethez/nyilvánossághoz fűződő jogról vagy egyéb jogi vagy erkölcsi jogról, amely kizárhatja, hogy a Lebonyolító felhasználja a Jelentkezést, vagy gyakorolja a Lebonyolítónak biztosított jogokat, és minden Pályázó beleegyezik, hogy sem perben, sem más módon nem érvényesít semmilyen követelést a Lebonyolítóval és a Felekkel szemben az említett felhasználás tekintetében.
A. a Pályázaton való részvétel;
B. a jelen ÁPF, vagy az alkalmazandó jogszabályok Pályázó általi megszegése vagy egyéb megsértése;
C. bármely díj (vagy a díj bármely részének) elfogadása, átvétele, birtoklása és/vagy felhasználása vagy azzal való visszaélés;
D. bármilyen hibás, hiányos, elferdített vagy pontatlan információ nyújtása, vagy bármilyen információ rögzítésének elmulasztása, függetlenül attól, hogy azt a Pályázó, nyomtatási hiba, emberi hiba, a versenyhez kapcsolódó vagy a versenyben használt bármely berendezés vagy programozás okozta;
E. a Pályázó berendezéseiben (például számítógépes rendszerében vagy mobileszközében) bekövetkezett bármilyen kár, amely a Pályázat honlapjához való hozzáférés vagy a Pályázatban való részvétel miatt következett be;
F. félreértett kommunikáció, vagy bármilyen meghiúsult, zavaros, késedelmes vagy félreirányított számítógépes, telefonos, kábeles vagy egyéb átvitel (korlátozás nélkül beleértve az e-mailben, közösségi médiában (például privát vagy közvetlen üzenetek, bejelentkezések, tweetek és posztok) és azonnali üzenet formájában történő átvitelt);
G. bármilyen technikai meghibásodás, hiba, késedelem, nehézség vagy egyéb, bármilyen jellegű hiba;
H. bármilyen olyan Jelentkezés, e-mail, nyereménycsomag vagy egyéb anyag vagy levelezés, amelyet manipuláltak, elloptak, félreirányítottak, hiányos, elveszett, késedelmes, nem megfelelő, nem jogosult vagy sérült;
I. bármely postai vagy kézbesítési szolgáltatás bármilyen hibája;
J. a Pályázó személyes adatainak és Jelentkezésének a jelen ÁPF-ben megengedett módon történő felhasználása; vagy
K. bármely más, a Lebonyolítók észszerű ellenőrzésén kívül eső esemény.

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A LEBONYOLÍTÓK NEM FELELNEK SEMMILYEN
KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT (VIS MAIOR), AMELY A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBÓL, BÁRMELY TÁMOGATÁSBÓL, VAGY A JELEN ÁPF-BŐL ERED. A FELELŐSSÉG, FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL, KIZÁRT SÉRÜLÉS, KÁR, VESZTESÉG VAGY VAGYONI HÁTRÁNY ESETÉN, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, AKÁR SZIGORÚ (OBJEKTÍV) KÁRFELELŐSSÉGEN ALAPULÓ, AKÁR MÁS JOGELMÉLET ALAPJÁN KELETKEZIK, ÉS KIZÁRT FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A LEBONYOLÍTÓK AZ ÖN FIGYELMÉT FELHÍVTÁK-E AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A LEBONYOLÍTÓ EZÚTON KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE, VAGY A NEM JOGSÉRTŐ TARTALOMRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS VAGY KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT) A PÁLYÁZAT, AZ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK VAGY BÁRMELY TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELLEL MINDEN RÉSZTVEVŐ VISSZAVONHATATLANUL ELFOGADJA A FENTI FELELŐSSÉGI VISZONYOKBÓL EREDŐ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS KIZÁRÁSÁT.

16. KIZÁRÁS: A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon minden olyan Pályázót, aki a Lebonyolító szerint jogtalanul beavatkozik a részvételi folyamatba illetve a Pályázat vagy a Pályázat honlapjának működésébe, megsérti a jelen Hivatalos szabályokat, etikátlanul vagy zavaró módon viselkedik, vagy azzal a szándékkal jár el, hogy megzavarja vagy aláássa a Pályázat törvényes működését, vagy visszaélést provokál, más személyeket fenyeget vagy zaklat, továbbá a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kártérítést és egyéb jogorvoslatot követelje bármely ily módon eljáró személytől.

17. MEGSZÜNTETÉS/MÓDOSÍTÁS: A Lebonyolítónak joga van a Pályázatot saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni, korlátozás nélkül ideértve a következő okokat: természeti katasztrófa, berendezés meghibásodása, zavargások, csalás, pénzügyi vagy adminisztratív nehézségek, technikai problémák (például számítógépes vírus/hiba), a Pályázat kiírását, biztonságát, tisztességességét, integritását vagy megfelelő lefolyását megzavaró illetéktelen beavatkozás, vagy egyéb, a Lebonyolító által nem befolyásolható okok. Továbbá, ha a Lebonyolító kizárólagos megítélése szerint a Pályázat (vagy annak bármely része) bármilyen módon veszélybe kerül, a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje a Pályázatot, érvénytelenítse a csalárd módon benyújtott Jelentkezéseket és/vagy a Pályázatot veszélyeztető cselekményt megelőzően beérkezett, nem gyanús, részvételre jogosult Jelentkezések közül válassza ki a Díjazottakat. Amennyiben a Pályázat a Díjazottak kiválasztása előtt megszűnik, a Lebonyolító értesítést tesz közzé a Pályázat honlapján, és a bírálati szempontok alapján alternatív intézkedéseket hoz a díjak odaítélésére. A Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Általános támogatási feltételeket módosítsa és a Pályázat honlapján ismételten közzé tegye. Bármely ily módon végrehajtott módosítás akkor lép hatályba, amikor a Pályázat honlapján online közzététel útján vagy más, széles körben terjesztett módon azt közzéteszik. Az eljárási szabályzat módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba 2024. március 20-án.

18. ÉRTELMEZÉS: A jelen ÁPF bármely egyedi rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezés vagy az ÁPF egészének érvényességét vagy végrehajthatóságát. Abban az esetben, ha bármely rendelkezés érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul, a jelen Általános támogatási feltételek hatályban marad, és azt a benne foglaltakkal és a törvények rendelkezéseivel összhangban úgy kell értelmezni, mintha az érvénytelen vagy jogellenes rendelkezés nem szerepelne benne. A fentiek nem vonatkoznak olyan helyzetekre, amikor a körülményekből nyilvánvaló, hogy az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések nélkül a Pályázatot nem lehetne lebonyolítani. Amennyiben a Lebonyolítók elmulasztják a jelen Általános támogatási feltételek bármely rendelkezésének érvényesítését, az nem jelenti az adott rendelkezésről való lemondást.

19. JOGVITÁK: Eltérő törvényi rendelkezés hiányában, kivéve, ahol azt jogszabály tiltja, minden Pályázó elfogadja, hogy:
1. a jelen ÁPF-ből, a jelen Pályázatból vagy bármely díjból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát, igényt és kereseti okot egyénileg, csoportos kereset bármely formájának igénybevétele nélkül, az illetékes bíróságok előtt kell rendezni, és a Pályázó ezennel lemond az adott bíróságokkal szembeni bármilyen kifogásról, akár a helyszín, a személyes joghatóság, a forma nem megfelelősége vagy egyéb okok miatt;
2. a Pályázó által benyújtott bármilyen követelés, valamint a Pályázó Jelentkezése javára hozott minden elbírálás és díj a ténylegesen felmerült költségekre korlátozódik, beleértve a Pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségeket, de semmiképpen sem az ügyvédi díjakra;
3. a Pályázó számára semmilyen körülmények között sem ítélhető meg, és a Pályázó ezennel lemond minden arra vonatkozó jogáról, hogy közvetett, büntető, járulékos és következményes károkat, valamint a tényleges költségein kívül bármilyen más kártérítést követeljen, valamint minden olyan jogáról, hogy a kártérítést megtöbbszörözzék vagy más módon megnöveljék. A Pályázattal, a jelen ÁPF felépítésével, érvényességével, értelmezésével és végrehajthatóságával, illetve az egyes Pályázók és a Lebonyolító jelen ÁPF-fel vagy a Pályázattal kapcsolatos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos minden jogvitára a hatályos magyar Polgári törvénykönyv (röv. “Ptk.) az irányadó, és azzal összhangban értelmezendő.
23. adminisztrátor: A Pályázat Lebonyolítója a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány (Impact Hub Budapest)
https://www.visa.hu/mukodtesse-vallalkozasat/shes-next.html
(A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti pályázat a kiíró honlapján található. A Szerk.)

 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem