XIV. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden olyan alkotó, aki a pályázat témájában megjelölt szakágakban készít tárgyakat és a szeptember 11-i zsűri napra (hatósági minősítésre) benyújtja a pályázatra jelölt alkotásait

XIV. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat


A Hagyományok Háza meghirdeti a XIV. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázatot
I. A pályázat célja
A Hagyományok Háza a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kulttv.) 87/B. §-ában meghatározott - alapító okiratában részletezett - közfeladatok ellátására köteles, ezen belül ellátja az alábbi feladatokat: (i) a néphagyomány gondozása és a hagyományőrzés érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, a népművészet, a népi iparművészet és a néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése, (ii) a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, fenntartása, a magyar és a Kárpát-medencei népművészet, népi iparművészet és a néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése, országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezése.
Jelen pályázati felhívás és általában az ún. szakági pályázatok általános célja a Hagyományok Háza közfeladatainak ellátása, ezen belül kiemelten a hagyományőrzés érdekében a népi tárgyalkotó művészet hagyományait ápoló és továbbadó alkotók elismerésével a tárgyalkotó népművészet iránti figyelem felébresztése, népszerűsítése, a népművészeti alkotó tevékenység ösztönzése.
Jelen pályázati felhívás egyedi célja: a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományainak és technológiáinak megmentése, megújítsa és továbbfejlesztése.
Fontos, hogy olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

II. A pályázat címe: "Mesterségek Művészete"

III. A pályázat témája
- népi bútorműves, festettbútor-készítő, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, kádár, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, hálókötő tevékenységek
- vessző, csuhé, gyékény, sás, szalma, tárgykészítők alkotásai
- népi öltözetkiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia, nemezelő, paszománykészítő;
- a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó mesterségek: népi hangszer készítő, tojásfestő, gyertyamártó;
- fémműves alkotások - kovácsolt vas és egyéb fém tárgyak (pl. réz), valamint kés-bicska készítők alkotásai

IV. Határidők
A pályázat jelentkezési határideje: 2024. augusztus 2.
A Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe a határidő után érkező pályamunkákat.
A pályázati anyagok, a tárgyak beadásának határideje: 2024. július 29.-től augusztus 2-ig,
előzetes telefonos időpont egyeztetéssel az alábbi helyszínen:
Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 73/B.
e-mail: kultura@tolna.hu
telefonszám: +36 30 960 8772, +36 74 540 036
szombat-vasárnap kivételével 10-16 óra között
A pályázati zsűri időpontja: 2024. szeptember 11.

V. Pályázati feltételek
- Részvétel az ugyanazon a napon (szeptember 11.) zajló népi iparművészeti minősítésen (zsűrin).
- A pályázat nyilvános, melyen részt vehet minden olyan alkotó, aki a pályázat témájában megjelölt szakágakban készít tárgyakat és a szeptember 11-i zsűri napra (hatósági minősítésre) benyújtja a pályázatra jelölt alkotásait.
- Pályázni csak olyan alkotással lehet, amelyek más, Hagyományok Háza által kiírt országos szakági pályázatokon, illetve népi iparművészeti zsűrin (hatósági minősítésen) korábban nem vett részt.

VI. Pályázati követelmények
A pályázatra jelentkezés a nevezett alkotások és legalább egy oldalas (A4) leírásuk benyújtásával történik:
A. A pályázati jelentkezésként beküldött leírásban be kell mutatni a pályamunkák anyagát és minimálisan ki kell fejteni az alábbiakat:
- Néprajzi vonatkozások, előképek megjelölése.
- Miért tartja ezeket különlegeseknek, remekeknek?
A leírásoknak a megadott jelentkezési határidőig (2024. augusztus 2.) be kell érkeznie e-mailben, a nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu e-mailcímre.
B. A pályázatra benyújtott alkotásokkal kapcsolatos követelmények:
- A beküldött tárgyakat / tárgyegyütteseket egyesével, az ugyanezen a napon zajló hatósági minősítésre jelentkezés lapján feltüntetett sorrendben be kell sorszámozni.
Az online jelentkezési felület a https://zsuri.hagyomanyokhaza.hu/ linken érhető el.
A pályaművek szállításáról a pályázók gondoskodnak. A postán feladott tárgyakért, az esetleges sérülésekért, kézbesítési problémákért a Hagyományok Háza felelősséget nem vállalnak. Az elutasított pályamunkák az eredményhirdetés napján, Tolnán, a Tolna Művelődési Központ és Könyvtárban (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 73/B) átvehetők.

VII. Díjazás, eredményhirdetés, kiállítás
A zsűri által javasolt színvonalas és példaértékű munkák közül a legkiemelkedőbb pályaművek és alkotóik díjazásban részesülnek.
Nagydíj: 300 000 Ft
I. díj: 250 000 Ft (várhatóan 3 I. díj kiadására kerül sor)
II. díj: 200 000 Ft (várhatóan 3 II. díj kiadására kerül sor)
III. díj: 150 000 Ft (várhatóan 3 III. díj kiadására kerül sor)
A zsűri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdető szervezetek kiállítást rendeznek Tolnán.
A pályázati kiállítás megnyitójának időpontja: 2024. szeptember 27.
Helyszín: Tolna Művelődési Központ és Könyvtár (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 73/B)
A pályázat eredményhirdetésére a kiállításmegnyitó keretein belül kerül sor.

VIII. Egyéb információk:
1. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkák elbírálása érdekében azokról a Hagyományok Háza fényképfelvételeket készítsen, amelyeket jogosult az elbírálás során és céljából, továbbá a minősítő tevékenységéhez és a szakági pályázatokhoz kapcsolódó marketing- és promóciós célra, bármely ismert módon felhasználni, valamint archiválni.
2. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben beküldött pályamunkáját (pályamunkáit) a bizottság erre a célra kiválasztja, az(ok) kiállításra kerüljenek.
3. A pályázók a jelentkezési lap beadásával vállalják, hogy nyertességük esetén, díjazásuk érdekében a Hagyományok Házával az erre vonatkozó szerződést megkötik, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek előkészítése érdekében a Hagyományok Háza a jelentkezés során megadott adataikat felhasználja.
4. A nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár pályázó nyertessége esetén vállalja, hogy a Hagyományok Háza a nyerteseknek a díjat kizárólag forintban történő átutalással fizeti meg, így pályázó a díj átutalása érdekében vállalja, hogy ennek fogadására alkalmas bankszámlaszámot ad meg.
5. A jelentkezési lap beküldésével a nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár kérelmező elfogadja, hogy a pályázati felhívásra benyújtott kérelmek elbírálására és az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog szabályai irányadóak, a jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
6. A jelentkezési lap beküldésével a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket, emellett hozzájárul személyes adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez, valamint a minősített alkotások nyilvántartásában a jogszabályban meghatározott módon felhasználja. A pályázatot beküldő tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója (https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatvedelem) tartalmazza.

IX. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért forduljon a Hagyományok Háza munkatársaihoz
- Csákányi Zoltán - szakmai munkatárs (szakmai kérdésekkel)
e-mail: csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu
telefonszám: +36 30 570 5198
- Molnár Fanni - kulturális szervező (operatív szervezési kérdésekkel)
e-mail: molnar.fanni@hagyomanyokhaza.hu
telefonszám: +36 30 570 6509
- Honlap: https://hagyomanyokhaza.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem