XVI. Alföldi Fazekas Triennálé

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A pályázat nyilvános, melyen részt vehet minden fazekas, keramikus és kályhás

XVI. Alföldi Fazekas Triennálé

- Pályázati felhívás
Jelentkezési határidő
2024. március 09. 23:59
A Hagyományok Háza, a Túri Fazekas Múzeum és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdeti a XVI. Alföldi Fazekas Triennálét.

A pályázat célja: a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, a 21. századi életmódba, lakáskultúrába történő beillesztése.

A pályázat címe: "Az én remeklésem"

A pályázat témája:
Az egykori céhremekek mintájára olyan tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítése, melyek összefoglalják az alkotó mesterségbeli tudását, egyfajta ars poeticaként bemutatják viszonyát a fazekassághoz, a hagyományhoz, a népi kultúrához és ezek 21. századi továbbviteléhez.
A tájegységek és edénytípusok vonatkozásában sem támasztunk megkötéseket a pályamunkákkal kapcsolatban.

A pályázaton történő részvétel előfeltétele:
Részvétel a pályázathoz kapcsolódó népi iparművészeti minősítésen (zsűrin).

Népi iparművészeti minősítés (zsűri):
A Hagyományok Háza a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 87/B. §-ában meghatározott állami feladatok ellátására kijelölt szervként, a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről (a továbbiakban együtt: "minősítés") szóló 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a hagyományos tárgyalkotó népművészet, valamint a népi iparművészet terén nyújtott teljesítményre tekintettel a jelen pályázati felhívásra jelentkezők alkotásait (a továbbiakban úgy is mint: "pályamunkák") - az erre felkért elméleti és gyakorlati szakemberekből álló zsűri (a továbbiakban: "zsűri") javaslatára - a következő kategóriákba sorolja:
- Hagyományos Mesterremek (HMR),
- Hagyományos Míves Termék (HMT),
- Modern Mesterremek (MMR),
- Modern Míves Termék (MMT),
- Ajándéktárgy (AJ)
- Elutasítva
A minősített és elfogadott alkotások zsűriszámot, valamint a besorolásuknak páva védjegyet kapnak.
További információk a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/minosito-tevekenysegunk linken érhetők el.

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. március 9.
A Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe a határidő után érkező pályamunkákat.

A pályázati anyagok, a tárgyak beadása: 2024. március 26.-tól április 5-ig,
előzetes telefonos időpont egyeztetéssel az alábbi helyszínen történik:
- Túri Fazekas Múzeum
5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 41.
szombat-vasárnap kivételével 10-16 óra között

A pályázati zsűri időpontja: 2024. április 10.

Pályázati feltételek:
- A pályázat nyilvános, melyen részt vehet minden fazekas, keramikus és kályhás.
- Pályázni csak olyan alkotással lehet, amelyek más, Hagyományok Háza által kiírt országos szakági pályázatokon, illetve népi iparművészeti zsűrin korábban nem vett részt.
- Egy pályázó minimum 3 db, maximum 5 db pályaművel pályázhat.
(A készlet egy pályaműnek számít, de háromnál több készlet nem adható be).
- A Hagyományok Háza az alkotó jelentkezési lapon benyújtott első 5 alkotását, tárgyegyüttesét fogadja be.
- A pályázathoz legalább egy oldalas (A4) leírást kell csatolni, amely bemutatja a pályamunkák anyagát:
- Néprajzi vonatkozások, előképek megjelölése.
- Mi késztette arra, hogy ezeket a kerámiákat válassza?
- Miért tartja ezeket különlegeseknek, remekeknek?
- A leírásoknak a megadott jelentkezési határidőig (2024. március 9.) be kell érkeznie e-mailben, a nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu email címre.
- A pályázaton online jelentkezési lap kitöltésével, valamint alkotásonként, vagy tárgyegyüttesenként 1500,- Ft zsűri díj megfizetésével lehet részt venni A díjat banki átutalással kell előzetesen teljesíteni a Hagyományok Háza bankszámlaszámára (10032000-01739716-00000000).
- A beküldött tárgyakat / tárgyegyütteseket egyesével a jelentkezési lapokon feltüntetett sorrendben be kell sorszámozni.
Az online jelentkezési felület a https://zsuri.hagyomanyokhaza.hu/ linken érhető el.

A pályaművek szállításáról a pályázók gondoskodnak. A postán feladott tárgyakért, az esetleges sérülésekért, kézbesítési problémákért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Az elutasított pályamunkák az eredményhirdetés napján, Mezőtúron a Túri Fazekas Múzeumban átvehetők.

Díjazás, eredményhirdetés, kiállítás:
A zsűri által javasolt színvonalas és példaértékű munkák közül a legkiemelkedőbb pályaművek és alkotóik díjazásban részesülnek.
A zsűri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdető szervezetek kiállítást rendeznek Mezőtúron.
A pályázati kiállítás megnyitójának időpontja: 2024. május 25.

Helyszín: Városi Galéria, 5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.

A pályázat eredményhirdetésére a kiállításmegnyitó keretein belül kerül sor.

Egyéb információk:
1. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkák elbírálása érdekében azokról a Hagyományok Háza fényképfelvételeket készítsen, amelyeket jogosult az elbírálás során és céljából, továbbá a minősítő tevékenységéhez és a szakági pályázatokhoz kapcsolódó marketing- és promóciós célra, bármely ismert módon felhasználni, valamint archiválni.
2. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben beküldött pályamunkáját (pályamunkáit) a bizottság erre a célra kiválasztja, az(ok) kiállításra kerüljenek.
3. A pályázók a jelentkezési lap beadásával vállalják, hogy nyertességük esetén, díjazásuk érdekében a Hagyományok Házával az erre vonatkozó szerződést megkötik, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek előkészítése érdekében a Hagyományok Háza a jelentkezés során megadott adataikat felhasználja.
4. A nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár pályázó nyertessége esetén vállalja, hogy a Hagyományok Háza a nyerteseknek a díjat kizárólag forintban történő átutalással fizeti meg, így pályázó a díj átutalása érdekében vállalja, hogy ennek fogadására alkalmas bankszámlaszámot ad meg.
5. A jelentkezési lap beküldésével a nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár kérelmező elfogadja, hogy a pályázati felhívásra benyújtott kérelmek elbírálására és az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog szabályai irányadóak, a jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
6. A jelentkezési lap beküldésével a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket, emellett hozzájárul személyes adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez, valamint a minősített alkotások nyilvántartásában a jogszabályban meghatározott módon felhasználja. A pályázatot beküldő tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója (https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatvedelem) tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért forduljon:
a Hagyományok Háza munkatársaihoz:
- Legeza Márta - szakmai munkatárs (szakmai kérdésekkel)
e-mail: legeza.marta@hagyomanyokhaza.hu
telefonszám: +36 30 731 1327
- Molnár Fanni - kulturális szervező (operatív szervezési kérdésekkel)
e-mail: molnar.fanni@hagyomanyokhaza.hu
telefonszám: +36 30 570 6509
Honlap: https://hagyomanyokhaza.hu
vagy
a Túri Fazekas Múzeum munkatársához:
- Pusztai Zsolt - néprajzkutató, főmuzeológus-fazekas
(5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 41.)
e-mail: fazekasmuzeum@gmail.com
telefonszám: +36 70 770 2322
Honlap: https://fazekasmuzeum.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem