XXVIII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia és Tábor

Határidő
Érvényes
Pályázhat
7-12. évfolyamos diákok

XXVIII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia és Tábor


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hazai és határon túli diákok történelmi-honismereti tudásának erősítésére

A Honismereti Szövetség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve

2024. augusztus 5 és 9 között rendezi meg

a XXVIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT Nyíregyházán

Az akadémia - tábor témája: LÁTHATÓ CSODÁK

Természeti értékek szülő- és lakóhelyemen

Az ötnapos akadémia során szakemberek előadásaival, műhelyfoglalkozásaival hazánk természeti értékeinek sokszínűségét járjuk körül, időnk legnagyobb részében azonban e témakörben végzett kutatási területedről szóló kiselőadást szeretnénk hallani (maximum 15 percben).
Feladatod, hogy mutasd be a szülőhelyeden, településeden, a szűkebb környezetedben fellelhető természeti értékeket.

A téma megközelítésére, lehetőségként a következő fő témaköröket ajánljuk:
- földtani és felszínalaktani értékek - képződésük, anyaguk, kiterjedésük, geológiai rétegsorok, ásványok, talajtípusok, barlangok és képződményeik, felszínalaktani rétegek
- víztani értékek - felszíni és felszín alatti vizek, vizes élőhelyek: források, folyóvizek, tavak, vízesések, fertők, mocsarak és lápok
- növénytani értékek - természetes társulások, vizes élőhelyek (nádasok szerepe), gyeptársulások (szikes puszták, sziklagyepek jelentősége), erdőtársulások, gombák, zuzmók
- állattani értékek - hüllők, madarak, gerinctelenek, gerincesek
Kiegészítésként javasoljuk még az alábbi témákat:
- védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) természeti terület - nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, natúrpark - bemutatása
- lakóhelyeden a természeti értékek megmentésére irányuló tevékenységek története, elemzése, bemutatása (pl. értéktári tevékenységek /megyei, helyi értékek/ elemzése)
- Túraútvonal tervezése. Látványtérkép készítése a természeti értékek rajzos, vagy fotó segítségével történő megjelenítésével. A térkép segítségével 2-3 óra alatt teljesíthető túra leírása az útközben érinthető természeti értékekhez kapcsolódó játékos feladatokkal.
A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:
- egy választott témát bemutató minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret,
1,5-es sortáv, szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
- szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
- egy játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).
Nevezési díj nincs.
Pályázni lehet egyénileg, illetve 2-3 fős csapatokban.

A legjobb pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői és felkészítő tanáraik meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyenesen vehetnek részt. A legjobb pályaművek bemutatásra kerülnek a Honismeret című folyóiratban.

Pályázati határidők:
- Pályamunkák beküldése: 2024. március 15.
- Értékelés, bírálat: 2024. április 15.

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a palyazat@honismeret.hu e-mailcímre. A diákok/csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket (e-mailcímüket, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mailcímét)!

A pályázati felhívással kapcsolatos szakmai további kérdések esetén elérhető
Dr. Gesztesi Enikő
a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának elnöke
+36 20 3193171

A pályázattal kapcsolatos további információk
a titkar@honismeret.hu email címre írva vagy a +36 70 645-11-50-es telefonszámon
kérhetők.
http://www.honismeret.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem