Zenei pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A TRV Zrt. szolgáltatási területén élő általános iskolák felső tagozatos diákjai valamint a középiskolások

Zenei pályázat


A FELADAT RAP ZENEI SZÖVEG ÍRÁSA, MAJD ENNEK ELŐADÁSA.
TÉMA A VÍZ NÉPSZERŰSÍTÉSE, VÍZVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM.
A PÁLYÁZAT FOLYAMATA
A TRV Zrt. három rap alapot biztosít, melyek letölthetőek a www.kincsunkaviz.hu/zeneipalyazat weboldalon.
A rap alapok valamelyikére kérjük a megírt szöveget rögzíteni, majd elektronikus úton a www.kincsukaviz.hu/zeneipalyazat oldalon a beküldési űrlapot kitöltve feltölteni. Kérjük az adatok pontos megadását, hogy a későbbiekben a díjátadóról a pályázókat értesíteni tudjuk.
Egy pályázó összesen három alkotással nevezhet. A pályamunkákat kérjük mp3 vagy wav formátumban szíveskedjenek az oldalon feltölteni.
A pályaművek egyenként legfeljebb 3 percesek lehetnek.
A pályázaton manipulált zenei alapok használata (a megadott alap átszerkesztett változata) továbbá meglévő, más által megírt szöveg használata (plagizálás) kizáró ok.

ZENEI PÁLYÁZAT FELHÍVÁS
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a "A TRV Zrt. víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformáló programsorozata" (KEH O P-2.1.7-19-2019-00007) projekt keretein belül zenei pályázatot hirdet meg a szolgáltatási területen élő általános iskolák felső tagozatosai és középiskolásai számára.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Felhívni a figyelmet a tudatos vízhasználatra, valamint az ivóvíz minőségének védelme és a tudatos vízgazdálkodás mellett a szennyvízcsatorna megfelelő, tudatosabb használatára.
Kiemelten fontos a csapvíz fogyasztásának népszerűsítése.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK
A TRV Zrt. szolgáltatási területén élő általános iskolák felső tagozatos diákjai valamint a középiskolások.
A pályázó pályamunkájának benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a pályázat lebonyolítója (TRV Zrt.) szabadon felhasználhassa.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 31.

ZSŰRIZÉS
A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtó pályázó művét áttekinti. Többfordulós zsűrizés során kerülnek kiválasztásra a díjazott alkotások. A zsűrizés anonim módon történik és nem nyilvános. A zsűri a pályázati feltételeknek nem megfelelő zenei anyagokat kizárja. Az eredményhirdetésre a díjátadó napján kerül sor. A legjobb 3 pályamunka díjazásra kerül.
A zenei pályázat díjátadójára 2023. március 22-én kerül sor. A díjátadó részleteiről mindenkit a megadott e-mailben értesítünk.

SZERZŐI JOGOK
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázata semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért maga felel. Bármilyen feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen.
A pályázatok benyújtásával a pályázó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. fejezetében szabályozott "Személyhez fűződő jogok" kivételével minden, a pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. számára enged át. A pályaműre vonatkozóan pályázó területileg és időben korlátlan, kizárólagos és teljes körű, ingyenes felhasználási jogot ad át. Ennek megfelelően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. különösen jogot szerez arra, hogy a műveket átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a pályaművek felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá harmadik személynek a művek további felhasználására és átdolgozására engedélyt adhat.
Pályázó (szerzői jog jogosultja) a fent hivatkozott személyhez fűződő jogokon kívül egyéb szerzői jogi igény érvényesítésére nem jogosult.
https://kincsunkaviz.hu/zeneipalyazat/?fbclid=IwAR0pc21pfcrH-4E5vVBxIV5oz9DQTOX0y_R5uLyvpS7h4zmVqOjpCwO1IUk#palyazat_leirasa

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem