Hírlevél

Ingyenes hírlevelünkkel értesülhet legfrissebb híreinkről, kiemelt pályázatokról.

Budapest Tuning - városi ötletpályázat

Határidő
2022. 05. 20.  (2 nap)
Érvényes
2022. 05. 20.  (2 nap)
Pályázhat
Társadalmi szervezetek és alapítványokVállalkozásokTermészetes személyek
- Magánszemélyek (ideértve pl. városi közösségeket/kollektívákat), - Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (pl. gazdaságitársaságok, társasházak), amelyek megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltaknak

Budapest Tuning - városi ötletpályázat


Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Brand Nonprofit Zrt. a főváros köztereinek “felturbózására” új közösségépítő szabadtéri eseményeket és kreatív városi kísérletiprojekteket kíván megvalósítani. A Budapest Brand Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Kiíró vagy Budapest Brand nZrt.) a projektek létrehozásában részt vevő együttműködő partnereket keres, ezért Budapest Tuning néven kreatív ötletpályázatot hirdet különleges, közterületen megvalósuló városélményt nyújtó programok megvalósítására.
Jelen felhívás célja, hogy a kiválasztott projektek új, rendhagyó városhasználati helyzeteket teremtsenek, akár időszakos vagy kisebb léptékű végleges beavatkozások megvalósításával. Budapest Brand nZrt. a nyertes jelentkezőkkel kötendő együttműködési megállapodáskeretében segíti a projektek megvalósulását annak érdekében, hogy a városi közterületeken eltöltött idő minőségének javulását, gyalogos célú használatának előmozdítását, továbbá a városlakói aktivitás, a szomszédsági kapcsolatok és a budapesti identitás erősítését ösztönözze a kultúra, a művészetek, az urbanisztika és az innováció eszköztárán keresztül.

Jelentkezők köre
- Magánszemélyek (ideértve pl. városi közösségeket/kollektívákat),
- Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (pl. gazdaságitársaságok, társasházak), amelyek megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltaknak! Nem vehet részt a programban politikai célú vagy politikai célokat támogató szervezet.
A magánszemély jelentkezők figyelmét felhívjuk arra, hogy nyertességük esetén azegyüttműködési megállapodás megkötéséhez megfelelő lebonyolítói szervezeti háttérrel kell rendelkezniük.

kategória - Kispálya
1. Pályázati kategóriák
Egyedi koncepcióval rendelkező szabadtéri kulturális-közösségi programok. Az egyes projektek megvalósításához Kiíró projektenként legfeljebb bruttó 3 000 000 Ft összeggel járul hozzá. A Selection Camp napját követően a kategóriában legfeljebb 10 projekt kerül kiválasztásra.

2. kategória - Nagypálya
Közösségi aktivitás szervezését is magában foglaló, rendhagyó városélményt nyújtó, a várostereit közvetlenül formáló közterületi, kísérleti, egyedi beavatkozások. Az egyes projektek megvalósításához Kiíró projektenként legfeljebb bruttó 10 000 000 Ft összeggel járul hozzá. A Selection Camp napját követően a kategóriában legfeljebb 3 projekt kerül kiválasztásra.

A jelentkezés tartalmi elvárásai
Az ötletpályázatra jelentkezni 2022. május 20-ig a www.budapesttuning.hu oldalon keresztül lehetséges az alábbi dokumentumok benyújtásával:
az ötlet koncepcionális leírása (max. 15 mondat),
a projektcsapat tagjai és közreműködő partnerei,
a választott fővárosi helyszín indoklása, területi lehatárolása (térképen), valamint a helyszínről készített fotók,
a projekt megvalósításának ütemezése (tervezéstől megvalósításig) és tervezett bruttóköltségvetése,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat elfogadása
opcionális mellékletek: a projekt megvalósításában közreműködő partnerszervezetek és befogadó helyszínek által kiadott támogatói és szándéknyilatkozatok.

Jelentkezési díj
A kiválasztási eljárásban való részvétel feltétele a jelentkezési díj befizetése, mely a projektötlet tervezett költségigényének 1%-a. A jelentkezési díjat az alábbi számlára szükséges átutalás útján teljesíteni legkésőbb az online jelentkezéssel egy időben:
Budapest Brand Nonprofit Zrt., 11600006-00000000-76457414
A jelentkezési díjból befolyó bevételt a kiíró többek között a szakértő zsűri honoráriumát, a kiválasztási folyamat szerves részét képező közös projektfejlesztési workshop napot (Selection Camp) és az online konzultációs, közösségi felülethez való hozzáférést finanszírozza. A jelentkezési díj meg nem fizetése a jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelési szempontok
A beérkezett ötletpályázatokat 5 tagú zsűri értékeli. A zsűritagok az értékelés során azalábbi szempontok szerint bírálják el és pontozzák a benyújtott ötletpályázatokat. A pontszámok alapján kialakult sorrend szerint kerülnek kihirdetésre a nyertesek, akik személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek részt venni a Selection Camp(projektfejlesztési workshop) napon.
Kiemelt szempontok (Pontozás: 1-5 pontig)
1. A benyújtott ötletek kulturális, társadalmi hatása az ott élő és működő közösségek életére, környezetére,
2. Az adott (köz)terület közösségi funkcióinak bővítése,
3. Fókuszában a közösségépítés, közösségek együttműködése, aktivitások ösztönzése áll,
4. Progresszivitás, kísérletezés, rendhagyó megoldások alkalmazása,
5. a projektjavaslatokból megvalósuló programok és beavatkozások által elért és bevont emberek száma (KPI-ok),
6. A tervezett költségvetés realitása,
7. A projektcsapat összetételének alkalmassága.
További előnyt jelentő szempontok (Pontozás: 1-1 pont)
8. A városélmény új aspektusát mutatja fel, kilép a hagyományos városhasználatihelyzetekből, terekből, bátran lépi át a műfaji határokat,
9. A város élhetőségét javítja, a városarculatot jobbá teszi,
10. Burkolt felületen valósul meg,
11. Új zöldfelületeket létesít,
12. Illeszkedik fővárosi fejlesztési programokhoz (Otthon Budapesten, Radó Dezső terv, Budapesti Mobillitási Terv stb.)
13. Saját forrással, infrastruktúrával, szponzori támogatással rendelkeznek,
14. Lebonyolító szervezeti háttérrel rendelkeznek
15. A területen élő városlakók támogatásával bír.
16. Budapest központi helyszínei helyett a város kevésbé frekventált pontján valósul meg

A kiválasztás folyamata
Az ötletpályázatok kiválasztása, elbírálása, a megvalósítás előkészítése az alábbi módon zajlik:
1. Ellenőrzés: A jelentkezési adatlapok formai ellenőrzését a Budapest Brand nZrt. projektcsapat látja el.
2. Előszűrés: A formailag megfelelő és tartalmilag hiánytalan jelentkezési anyagokból azöttagú szakmai zsűri legfeljebb 20 olyan ötletpályázatot választ ki, amelyekben leginkább teljesülnek a lentebb felsorolt értékelési szempontok.
Kiértesítés: 2022. május 27. napjáig, e-mailben
3. Továbbfejlesztési szakasz: A zsűri által kiválasztott (shortlistes) ötletek projektgazdáinak feladata a beküldött koncepciót tovább fejleszteni a Selection Camp napjáig az alábbiak szerint:
a projektet bemutató max. 3 perces prezentáció összeállítása
a tervezett helyszín közterület-használati engedélyeztetésére való felkészülés, a dokumentáció összeállítása, a tér- és forgalomalakítási vázlattervvel
ha a jelentkező az ötlet beküldése után szerzi meg a projekt megvalósításában közreműködő partnerszervezetek és befogadó helyszínek által kiadott támogatói és szándék nyilatkozatokat, úgy azokat a Selection Camp napjáig benyújthatja a kiíró kapcsolattartójának.
4. Selection Camp (projektfejlesztési workshop nap): A zsűri által kiválasztott projektek képviselői egy közös projektfejlesztési napon vesznek részt, ahol a projektjavaslataikat megosztják és közösen fejlesztik tovább a többi résztvevővel és a mentorokkal. A Budapest Tuning lehetőséget ad arra, hogy a célokban, hatásban és tematikában összekapcsolódó -vagy dramaturgiailag összekapcsolható - önállóan benyújtott projektjavaslatok közösen valósuljanak meg.
A Selection Camp pontos időpontjáról Kiíró előzetesen tájékoztatja az érintetteket, arra előreláthatólag 2022. június 1. és június 3. napja között fog sor kerülni.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Selection Campen személyesen vagy meghatalmazott útján nem vesz részt, úgy azt Kiíró a jelentkezés visszavonásának tekinti.
5. Kiválasztás: A Selection Campen zajló projektfejlesztés alapján megvalósításra alkalmasnak tartott ötletek kiválasztása.
Kiértesítés: legkésőbb 2022. június 10-ig, e-mailben.
6. Szerződéskötés: a kiértesítést követően Budapest Brand nZrt. együttműködésimegállapodásokat köt a projekteket képviselő lebonyolító szervezetekkel a projektjavaslatokmegvalósítására.

A projektek megvalósítása
A kiválasztott jelentkezők a Budapest Brand nZrt.-vel kötött együttműködési megállapodásalapján 2022. július 1.- 2022. december 31. között valósítják meg a projekteket.

Kiíró vállalásai
A Kiíró együttműködő felekként az alábbi vállalásokkal támogatják a jelentkezést, a projektfejlesztést és a nyertes projektek megvalósítását:
egyszerű jelentkezési felületet és feltételeket biztosít az ötletek beküldésére
rendelkezésre bocsátja a projektötletek kidolgozását támogató tematikus tudásanyagot a www.budapesttuning.hu oldal digitális tudástár aloldalán
folyamatos konzultációs lehetőséggel segíti a projektjavaslatok minél teljesebb körűelőkészítését a lenti elérhetőségeken,
a jelentkezést követően hozzáférést biztosít egy online közösségi térhez, melyen azötletgazdák közvetlen kommunikációját, együttműködését és a tudásmegosztást kívánja előmozdítani
egy projektfejlesztési workshop-napot (Selection Camp, 1 alkalommal) tart a zsűri és további szakértők bevonásával, mely minden, a jelentkezési díjat befizető jelentkezőszámára elérhető, a zsűri által kiválasztott (shortlistes) ötletek képviselőinek pedig a részvétel kötelező
a szakmai workshop nap után a nyertes projektek képviselőivel a Budapest Brand nZrt.együttműködési megállapodást köt a projekt megvalósítására
a nyertes ötletek megvalósításához az egyedi együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint hozzájárul, a Kiíró által biztosított hozzájárulás legfeljebb 50%-át előlegformájában kifizeti
ismerve a közterület-használati engedélyeztetés adminisztratív folyamatát, azengedélyeztetés előkészítésében segítséget nyújt, a szükséges forgalomtechnikaitervezést saját költségén vállalja
a megvalósuló együttműködések kommunikációjában való aktív részvétel a kiíró sajátfelületein: enbudapestem.hu, enbudapestem facebook és insta oldalak, budapest_tuninginsta oldal, Budapest Városháza facebook és insta oldal.

Nem támogatható tevékenységek
politikai célú, politikai szervezeteket támogató tevékenységek
célzottan gazdasági érdekeltségű és célú tevékenységek

Egyéb rendelkezések
Figyelemmel a jelen felhívás közzétételekor érvényben lévő, a koronavírus járvánnyal összefüggésben hozott korlátozó jellegű kormányrendeletekre és hatóságiintézkedésekre, Budapest Brand nZrt fenntartja magának a jogot, hogy a nyertesekkel azegyüttműködési megállapodásmegkötésétől elálljon, illetve azt a megkötését követően felmondja, amennyiben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos vagy más, a Kiíró érdekkörén kívül bekövetkező okból olyan kormányzati vagy hatósági intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek a projekt megvalósítását lehetetlenné teszik. Jelentkezőtudomásul veszi, hogy az előzőekben írt esetben Kiíróval szemben felmerült költségei tekintetében kártalanítási vagy kártérítési igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a felhívást visszavonja, módosított új felhívást tegyen közzé, vagy a kiválasztási eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Kiíró fenntartja magának jogot, hogy a jelen felhívásban megjelöltnél kevesebb számúnyertest válasszon ki.
Jelentkező ötletpályázatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy esetleges nyertessége esetén, a projekt megvalósítását Budapest Brand nZrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján kezdi meg, nyertessége esetén a projekt megvalósításához, valamint az együttműködésimegállapodás megkötéséhez megfelelő lebonyolító szervezeti háttérrel kell rendelkeznie.
Jelentkező ötletpályázatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttsége 2022. december 31-ig áll fenn.
A jelentkezés során megadott személyes adatokat Kiíró kizárólag az ötletpályázatlebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

budapest.tuning@budapestbrand.hu
https://www.budapesttuning.hu
 

Ingyenes forrásteremtés email tanfolyam

Legalább ennyit a forrásteremtésről e-mail tanfolyam videókkal és egyéb hasznos segédanyagokkal.

Teszt üzenet