Hírlevél

Ingyenes hírlevelünkkel értesülhet legfrissebb híreinkről, kiemelt pályázatokról.

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére / GINOP-4.1.5-22

Határidő
2022. 06. 10.  (19 nap)
Érvényes
2022. 06. 10.  (19 nap)
Pályázhat
Vállalkozások
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság b) 114 Részvénytársaság c) 129 Egyéb szövetkezet d) 116 Közkereseti társaság e) 117 Betéti társaság f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság h) 573 Nonprofit részvénytársaság i) 575 Nonprofit közkereseti társaság j) 576 Nonprofit betéti társaság

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére
/ GINOP-4.1.5-22


FELHÍVÁS
Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére
GINOP-4.1.5-22
Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 75 millió Ft és 500 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 500 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez;
- a kapott vissza nem térítendő3 támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energetikai korszerűsítést a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánjuk elérni.
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben.
Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány intézkedések foganatosítását vázolta fel.
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 160 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1.A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése4
i. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:
Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.
Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.
ii. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget tesznek.
Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.
i. A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Egyebek mellett VRV és VRF típusú fűtési rendszerek telepítése is elszámolható.
ii. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni azzal, hogy a fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer csőhálózatának korszerűsítése opcionális. .

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
i. Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h) 573 Nonprofit részvénytársaság
i) 575 Nonprofit közkereseti társaság
j) 576 Nonprofit betéti társaság
jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. a) és b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
1) Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
d) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
f) amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható;
g) amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP_PLUSZ-1.3.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható.
h) amely vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében24.
i) amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;
j) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik25;
k) amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul,;
l) amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 14.) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
m) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
n) amely 2019. december 31-én a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült, kivéve azt a mikro- vagy kisvállalkozást, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn;
o) amely esetében a támogatás támogatástartalma az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság közlemény26 (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó, valamint a halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások kivételével - meghaladja a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
p) amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
q) amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
b) A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújthat be, kérelmenként legfeljebb egy székhely illetve telephely vagy fióktelep vonatkozásában.. Újabb támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyszínre vonatkozóan az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre::
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.5 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége: 600 millió Ft.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.
Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). A feltételeket a felhívás 4.4.2.5. fejezetében találhatja meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.
Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való 45 támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a tényleges visszatérítendő (kamatmentes) támogatás összegét legkésőbb a záró kifizetési igénylés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül visszafizeti. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumokat a felhívás 4.4.2.5. fejezete tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-415-22-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kkv-k-rszre-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Ingyenes forrásteremtés email tanfolyam

Legalább ennyit a forrásteremtésről e-mail tanfolyam videókkal és egyéb hasznos segédanyagokkal.

Teszt üzenet