Belterületi utak fejlesztése / TOP_Plusz-1.2.3-21

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a) a települési önkormányzatok (GFO 321). b) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573) c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114) d) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362) e) Megyei önkormányzat (GFO 321) f) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. h) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21


1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) a települési önkormányzatok (GFO 321).
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
b) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)
c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)
d) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) építtetőjét.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:
e) Megyei önkormányzat (GFO 321)
f) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
h) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az "ÁÚF 21-27" "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltak.
2) Azon támogatást igénylő, amely: a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, amennyiben releváns. b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns.
3) Azon támogatási kérelemre nem ítélhető meg támogatás, amely:
a) megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
b) azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből (pl.: Magyar Falu Program keretéből), vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.
Ez alól kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
4) Csekély összegű állami támogatás esetén:
a) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
b) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
5) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás,
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
6) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
d) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.
A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie.
Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl.: ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1) Önkormányzati tulajdonú belterületi - az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt - gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:
a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
d) új gyűjtőút kiépítése.
Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése a Felhívás 7.5. pontjában meghatározott szakmai jellegű belső költségvetési korlát mértékéig támogatható. A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók.
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-123-21-belterleti-utak-fejlesztse#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem