Felhívás Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének Monitoring Bizottságában való részvételre

Határidő
Érvényes
Kategória
Minden más
Pályázhat
közhasznú szervezetek

Felhívás Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének
Monitoring Bizottságában való részvételre


A Miniszterelnökség Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára, mint a Nemzeti Hatóság vezetője, nyílt pályázatot hirdet a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről kormányrendelet 13. alfejezetében foglaltak szerint létrehozandó Monitoring Bizottság civil tagjainak kiválasztására.

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1 PÁLYÁZÓK KÖRE
A felhívásra pályázatot nyújthatnak be a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó, a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek, amelyek szerepelnek civil szervezetek közhiteles névjegyzékében: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke.

1.2 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázatot 2023. 01. 16. 00:00-tól - 2023. 01. 31. 23:59-ig lehet benyújtani.
A pályázat újranyitására kerül sor, amennyiben a Felhívás 2.2 a)-m) pontjában meghatározott szakterületek valamelyikére egyetlen pályázat sem érkezik. Az újranyitás változatlan feltételekkel, a jelen Felhívásban rögzítettek újbóli megjelentetésével történhet az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

1.3 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Pályázatot a szervezet az rrf.maf.titkarsag@tfm.gov.hu email címen keresztül nyújthatja be.
A pályázó szervezetnek a pályázatot és minden mellékletét minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan hitelesített pályázatot és mellékleteit nem kell kinyomtatni és papír alapon is aláírni.

2. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
1 .1 ELLÁTANDÓ FELADATOK
A pályázati felhívás célja, hogy a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) végrehajtása során megvalósuljon a helyi és regionális hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a civil szervezetekkel, az ifjúsági szervezetekkel és más, a HET végrehajtása szempontjából releváns érdekelt felekkel folytatott társadalmi konzultáció. Ennek megfelelően a pályázó civil szervezet feladata a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet Magyarország
Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről kormányrendelet 15. § (1) bekezdése szerint létrejövő Monitoring Bizottság munkájában való részvétel. A Monitoring Bizottság:
a) nyomon követi a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtását,
b) véleményezi a felhívások tervezetét, különös tekintettel a delegált tagok szakterületeit érintő kérdésekre,
c) megtárgyalja és véleményezi a HET módosítására tett javaslatokat,
d) a tagok egyszerű többségének egyetértésével ajánlásokat tesz a nemzeti hatóság részére.
A Monitoring Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, és megkap minden, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos lényeges információt.
A Monitoring Bizottság működésének részletes szabályait a nemzeti hatóság vezetője által meghatározott és a Monitoring Bizottság által elfogadott ügyrend állapítja meg. A Monitoring Bizottság titkársági feladatait a nemzeti hatóság látja el, elnökét a miniszterelnök nevezi ki.

2 .2 A PÁLYÁZÓ SZERVEZETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
A Monitoring Bizottság tagjának választható minden olyan szervezet, amely a kormánytól és az állami szervektől független képviselője az alábbi területek közül legalább egynek, vagy többnek is, illetve egy vagy több területen igazoltan és kellően hosszú ideje releváns tevékenységet folytat:
a) szociálpolitika,
b) oktatás,
c) munkaerőpiac,
d) egészségügy,
e) környezetvédelem,
f) éghajlatváltozás elleni küzdelem,
g) energia,
h) fenntartható fejlődés,
i) fenntartható közlekedés,
j) az alapvető jogok,
k) az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség előmozdítása,
l) átláthatóság,
m) korrupcióellenes küzdelem,
A pályázathoz csatolni kell a szervezet tagsági részvételének megalapozását, az alábbi szempontok szerint:
3.) A szervezet szakmai kapcsolódása a HET fejlesztéspolitikai területéhez.
4.) Szervezet szakmai tevékenységeinek, a releváns területen végzett érdekképviseleti tapasztalatának összefoglalása (ha van, nyilvánosan elérhető referenciákkal).
5.) Monitoring feladatok ellátásában végzett szakmai tapasztalat bemutatása.
A szakmai bemutatkozás nem haladhatja meg az 5 oldalt (Times New Roman, normál betűtípus, 12-es méret, 1-es sortávolság).

3. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A bizottsági tagsággal járó feladatok ellátásáért a tagok bizottsági ülésenként bruttó 100 000 Ft díjazásban részesülnek.

4. A TAGSÁG IDŐTARTAMA
4.1 A TAGSÁG KEZDETE
A tagság kezdete a pályázati értékelést követő döntésről szóló értesítés kézhezvétele. A Monitoring Bizottság 2023 - 2026 években évente legalább kétszer ülésezik.

4.2 A TAGSÁG VÉGE
A Monitoring Bizottság feladata a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének záró jelentését követő értékelés elfogadásával ér véget. A záró jelentés elfogadására és a Monitoring Bizottság megszűnésére legkésőbb 2026. december 31-én kerül sor.
A tagság megszűnését jelenti továbbá, ha a szervezet képviselője két egymást követő bizottsági ülésen nem vesz részt, képviselő delegálásáról a szabályoknak megfelelően nem gondoskodik. A tagság lemondással is megszüntethető.

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az RRF Végrehajtási Főosztályhoz a 06 (1) 795-5032 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától 14:00 óráig fogadják hívását.
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat.rrf@me.gov.hu

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Kérjük, a pályázathoz csatolja a szervezet tagsági részvételének megalapozását a Felhívás 2.2 pontjában leírtak szerint.
https://www.palyazat.gov.hu/RRF_monitoring_bizottsag_reszvetel#

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem