Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása / TOP Plusz-1.3-1-21

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Önkormányzatok
Pályázhat
városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
/ TOP Plusz-1.3-1-21


1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Stratégiai projektet önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben kijelölt és nevesített.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén.
- Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a települési önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik
- önkormányzati gazdasági szervezet (GFO 113), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni résszel rendelkezik.

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően fő kedvezményezettként a stratégia készítésére kijelölt központi város (stratégiagazda) által is benyújtható.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az "ÁÚF 21-27" "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltak.
2) Az a város, amely városként vagy várostérség részeként nem került kijelölésre a megyei Integrált Területi Programban.
3) Azon támogatást igénylő, amely:
a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, amennyiben releváns.
b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns1.3.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési eszköz alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 számú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletének 11. cikke. Az eszközben részt vevő városok lehetőséget kapnak fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumaik kidolgozására. A felhívás keretében e dokumentumok elkészítését finanszírozó forrás elnyeréséhez a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), valamint ki kell dolgozniuk a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját (operatív szint) az Irányító hatóság által megadott módszertan (Városfejlesztési Kézikönyv) szerint. Jelen felhívásra önállóan e két dokumentum kidolgozására lehet kérelmet benyújtani.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
- az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése
- a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése.
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem