Helyi gazdaságfejlesztés / TOP_Plusz-1.1.1-21

Határidő
2022. 11. 30., 2022. 12. 09.
Érvényes
Pályázhat
- helyi önkormányzat (GFO 321) - helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) - helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) - területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) - nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57)2 - Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)

Felhívás
A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására a megyékben

Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-1.1.1-21

Nemzetközi pályázat kortárs táncművészeknek és koreográfusoknak
Pályázatot hirdetnek fiatal koreográfusoknak és táncosoknak a 2023 márciusában Stuttgartban megrendezendő Solo Tanz Theater Festival kortárs táncművészeti fesztiválon való részvételre.

2023. március 16. és 19. között rendezik meg Stuttgartban (Németország) a Solo Tanz Theater Festival Stuttgart című kortárs táncművészeti fesztivált, amelyre szóló darabokkal várják kortárs koreográfusok és fiatal táncosok jelentkezését. A fesztiválra legalább kilenc, de legfeljebb 12 perces előadásokkal lehet nevezni. A koreográfusoknak saját maguknak kell előadniuk a darabot. A fellépő táncosok nem lehetnek idősebbek 30 évnél. A kiválasztott jelentkezők számára biztosítják a szállást reggelivel és az utazási költségeket. A fesztivál díjazására szánt költségvetés összesen 16 ezer euró. A díjazottak 2023. november 17. és 30. között egy németországi turnén vesznek részt.

Pályázati határidő: 2022. november 11.
Bővebb információ:
I: https://www.solo-tanz-theater.de/2022/07/04/registrierung-2023-fuer-solo-tanz-theater-festival-stuttgart/
Forrás: Kreatív Európa Iroda
1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A) Főtevékenységhez kapcsolódóan:
- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57)2
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában is van lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központ költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr tevékenységek megvalósítására:
- Megyei önkormányzat (GFO 321)
- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

B) Főtevékenységhez kapcsolódóan
- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11, 57)3
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699).
Illetve a fent felsorolt szervezeteknek a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőségük B) főtevékenységhez kapcsolódóan.

C) Főtevékenységhez kapcsolódóan
- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)
- helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 11)4
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)5.
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet C) főtevékenységhez kapcsolódóan az alábbi szervezetek:
- önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
- szociális szövetkezetek (GFO 121)
A TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó megyék esetén a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások - a fentiektől eltérő módon - a területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletben találhatóak meg. A Felhívás 13.3. pontja tartalmazza a területspecifikus mellékleteket, külön jelölve a TKR kiemelt eljárásrendben hirdető megyéket.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Ha Ön Magyarországon bejegyzett cég, gazdasági társaság vagy olyan szervezet nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely iratkezelő rendszere nem csatlakozott AVDH-DHSZ-hez6, akkor az alábbiak szerint járjon el.
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/.
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.
Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH, AVDH-DHSZ) igénybevételéhez) a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

Ha Ön önkormányzat nevében nyújt be támogatási kérelmet, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH- DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését az Önkormányzati ASP rendszer Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben (Rendszer/Felhasználók menüpontban), annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és az önkormányzat neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.
Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez) a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!
Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) és ezen szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) csatlakozott AVDH-DHSZ7-hez, akkor a szervezet nevében támogatási kérelmet benyújtó ügyintéző/képviselő az "ügyintézői" AVDH-DHSZ segítségével tudja hitelesíteni a nyilatkozatot. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH- DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését a szervezet Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és a szervezet neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.
Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez) a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 2.3. pontja szerint.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
d) Az ipari park / iparterület elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 2.3. pontja szerint.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
d) Az iparterület elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
Elsődleges cél a meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztése, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, új üzleti infrastruktúra kialakítása csak indokolt, szakmai szempontok alapján alátámasztott esetben támogatható. A szakmai szempontokat az üzleti terv útmutató tartalmazza.

B) Inkubátorházak fejlesztése
a) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása. Ezzel olyan háttérinfrastruktúra létrehozása valósul meg a betelepülő, induló vállalkozások számára, amely segíti 5 éves túlélésüket, piacra jutásukat és növekedésüket.
b) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek8 kialakítása, amelyek a kiemelt ipari ágazatokban tevékenykedő betelepülő, induló vállalkozások számára, a hagyományos inkubációs szolgáltatásokon felül a legmodernebb technológiai követelményeknek megfelelő eszközök, berendezések elérhetőségét is biztosítja.
c) Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek), ill. telekhatáron kívüli alapinfrastruktúra beruházás a Felhívás 2.3. pontja szerint.

C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.
c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.
d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.

II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Főzőkonyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
A főtevékenységen belül támogatható:
a) A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl.: raktár kapacitások bővítése).
https://www.palyazat.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem