Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2024

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai híven tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását. A kiadványok szerzői széles körben elismert nyelvészek, szakemberek: egyetemek, akadémiai kutatóhelyek munkatársai. A szótárak összeállítói a legújabb módszerekkel vizsgálják nyelvünket és foglalják szótárakba gazdag szókincsünket. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1. Érettségi tételek magyar nyelvből (Újdonság) 2. Madách-enciklopédia (Újdonság) 3. Magyar szókincstár 4. Mit jelent? Diákszótár 5. Kihalt szavak kisszótára (Újdonság) 6. Kínai bölcsességek (Újdonság) 7. A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig 8. Három könyv együtt: Idézetvadász I-II-III. 9. A nyelvész emberközelből: Grétsy László 10. Anya-nyelv-játék 11. Miért értjük félre egymást? 12. Poétikai kisszótár 13. Semmelweis, az anyák megmentője 14. Nemzetközi kapcsolatok angol-magyar szaknyelvi szótára (Újdonság) 15. Nemzetközi kapcsolatok magyar-angol szaknyelvi szótára (Újdonság) 16. Tesztsorok angol nyelvből (Újdonság) 17. Tarts nyugatnak és más történetek (Újdonság) 18. Angol-magyar szókincsbővítő ellentétszótár (Újdonság) 19. Phrasal verbs magyar-angol szótár 20. Magyar-olasz beszédfordulatok 21. Német-magyar közmondásszótár (Újdonság) 22. Megelőzöm a számolási zavart 23. Megelőzöm a diszlexiát 24. Négy anyanyelvi felmérő együtt: az 5.,6.,7. és a 8. évfolyam számára 25. Két anyanyelvi felmérő együtt: a 9-10. és a 11-12. évfolyam számára 26. Rejtvényes szókincsteszt munkafüzet (Újdonság) 27. Közmondások munkafüzet (Újdonság) 28. Az írásjelek munkafüzet (Újdonság) 29. Gyerekmondókák (Újdonság) 30. Japán népmesék (Újdonság) 31. Három mesekönyv együtt: Fundi a nagymamánál, Fundi kirándulni megy, Fundi óvodába megy 32. Meseszótár 33. Kutyaszótár 34. Palóc motívumok kifestőkönyve (Újdonság)

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 20 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2024. február 5-től 2024. március 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2024. március 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A könyvekkel együtt küldött számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek.
A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tinta.hu honlapon.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem