Országos Mászóterem-építési Program 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében - 113 - Korlátolt felelősségű társaság - 114 - Részvénytársaság - 116 - Közkereseti társaság - 117 - Betéti Társaság - 228 - Egyéni cég - 231 - Egyéni vállalkozó - 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - 573 - Nonprofit részvénytársaság - 575 - Nonprofit közkereseti társaság - 576 - Nonprofit betéti társaság II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében - 311 - Központi költségvetési irányító szerv - 312 - Központi költségvetési szerv - 321 - Helyi önkormányzat - 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv - 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) - 327 - Helyi önkormányzatok társulása - 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás - 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat - 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv - 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet - 515 - Országos sportági szakszövetség - 516 - Egyéb sportszövetség - 517 - Egyéb szövetség - 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége - 521 - Sportegyesület - 525 - Vallási egyesület - 528 - Nemzetiségi egyesület - 529 - Egyéb egyesület - 551 - Bevett egyház - 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye - 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye - 556 - Bejegyzett egyház - 557 - Nyilvántartásba vett egyház - 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye - 559 - Egyéb egyházi szervezet - 561 - Közalapítvány - 562 - Közalapítvány önálló intézménye - 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye - 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége - 566 - Kormány által létrehozott alapítvány - 569 - Egyéb alapítvány - 591 - Egyesülés - 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Országos Mászóterem-építési Program 2024

- Felhívás
A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (a továbbiakban: MHSSZ) bevonásával 2024. évre kiírja az Országos Mászóterem-építési Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja: A Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvendő, olimpiai sportággá fejlődött falmászás szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, sportmászást támogató, megfelelő sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett, új beltéri mesterséges mászótermek építése 10 000 fő vagy afeletti lakosságszámú magyarországi településeken.
Jelen Felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli megvalósítási helyszínek támogathatók. A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy a létesítmény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló épületben (pl. bevásárlóközpont, barnamezős beruházás helyszíne) kerüljön kialakításra.

1. Támogatható tevékenységek
A Program keretében olyan tevékenység támogatására van lehetőség, amely közvetlenül kapcsolódik a mászófal építéséhez az alábbi felsorolás szerint:
a) Új beltéri mesterséges mászófal építése
b) A falban lévő, mászáshoz szükséges eszközök beszerzése (pl. standok, köztesek, karabinerek, fix kötelek, fogások)
c) Szellőzőrendszer kiépítése, elszívó berendezések beszerzése és beszerelése
d) Automata biztosító eszközök beszerzése és beszerelése
e) Boulder mászóterem esetében a leesést csillapító szivacsok beszerzése és elhelyezése
f) Kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozása

2. A Program keretein belül olyan létesítmény támogatására van lehetőség, melyek:
a) Boulder mászóterem esetében legalább 300 m2, legalább nettó 3,5 és legfeljebb nettó 4,5 méter magas falfelület.
b) Nehézségi (köteles) mászóterem esetében legalább 350 m2, legalább nettó 12 méter magas falfelület.
c) Kombinált mászóterem esetében legalább 450 m2, melyből nehézségi és gyors mászófal legalább 300 m2, legalább nettó 12 méter magas falfelület.
Meglévő mászóterem bővítésére kizárólag akkor lehet támogatást igényelni, amennyiben boulder terem kerül nehézségi mászófallal bővítésre a 2. b) pontban leírt előírások teljesítésével.
A Felhívás kapcsán az egyes fogalmak meghatározása és értelmezése:
Mászóterem: Az az épületegyüttes (komplexum), ahol a beruházás megvalósul. Ezalatt értendő a mászóhelyiségek és a kiszolgáló helyiségek együttese. A mászásnak három kategóriája van: boulder, nehézségi és gyorsmászás.
Mászófal: A mászóhelyiségekben létrehozott mászásra alkalmas falfelület. Külön mászófalnak minősül egy nehézségi mászóhelyiségben a gyorsmászó útvonalnak létrehozott falfelület.
Boulder mászóterem: Olyan mászóterem, ahol kizárólag boulder mászást lehet gyakorolni, biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását. Boulder mászás mesterséges mászófalon történik, jelen Felhívás keretében 3,5-4,5 méteres magasságig egy kitalált mozdulatokból álló feladat (különböző nehézségi fokozatokban) szabad megmászásával, kötél biztosítás nélkül, leesést csillapító szivacs segítségével.
Nehézségi (köteles) mászóterem: Olyan mászóterem, ahol a nehézségi és a gyorsmászást lehet gyakorolni, biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását. Mesterséges mászófalon a mászó feladata a falon kijelölt út kimászása, kötél, biztosító pontok és biztosító ember segítségével. Az útvonal nehézsége a döntő, így az a cél, hogy a mászó minél tovább jusson az útvonal megmászásánál. Ebben az esetben az idő másodlagos szempont. A nettó falmagasság 12 méter.
Kombinált (vegyes) mászóterem: Olyan mászóterem, amely egyaránt tartalmaz boulder és nehézségi mászófalat (a leírt követelmények figyelembevételével), biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását.
Gyors mászófal: Egy sztenderd 15 méter magas falon, minél gyorsabban kell feljutni, kötélbiztosítás segítségével. Az útvonal kialakítása, a fogások és azok elhelyezése szabvány szerint egységes. Általában két gyorsmászó útvonalat helyeznek el egymás mellé, egységesen használt és elhelyezett fogásokból, melyeken a mászók felső biztosítással, egyszerre indulnak el. Verseny körülmény alkalmával az útvonal megmászásánál a fal tetején megnyomnak egy időmérő gombot, amely ezred másodperc pontossággal mér. Gyakorlás szempontjából egy gyorsmászó útvonal is elegendő.
A kialakítás minden esetben megfelel az MSZ EN 12572-1, -2, -3 szabvány, továbbá az egyes szórakozási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) előírásainak.

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke, támogatási intenzitás:
A Programra összesen 150 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre.
A támogatás alapja a mászófal m˛ alapú finanszírozása.
a) Boulder mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 30 millió forint
b) Nehézségi (köteles) mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió forint
c) Kombinált mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 45 millió forint
Amennyiben a támogatási kérelemben, egy beruházáson belül több típusú terem szerepel, a magasabb - legfeljebb 45 millió forint - összeget alapul véve részesülhet támogatásban a Támogatást igénylő.
Több típusú mászóterem esetén egyértelműen el kell határolni az egyes típusokra vonatkozó műszaki-szakmai és költségvetési tételeket.
A Támogató nyertes támogatási kérelem esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást nyújt.
Támogatási intenzitás: Az összköltség legfeljebb 30 %-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.
Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

4. A Támogatást igénylők köre:
A Támogatást igénylő mászófal kialakítására alkalmas saját vagy bérelt ingatlannal rendelkezik.
Egy Támogatást igénylő egy megvalósítási helyszínre adhat be támogatási kérelmet.
Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatók el:
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
- 113 - Korlátolt felelősségű társaság
- 114 - Részvénytársaság
- 116 - Közkereseti társaság
- 117 - Betéti Társaság
- 228 - Egyéni cég
- 231 - Egyéni vállalkozó
- 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 - Nonprofit részvénytársaság
- 575 - Nonprofit közkereseti társaság
- 576 - Nonprofit betéti társaság
II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
- 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- 312 - Központi költségvetési szerv
- 321 - Helyi önkormányzat
- 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
- 327 - Helyi önkormányzatok társulása
- 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
- 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 525 - Vallási egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület
- 551 - Bevett egyház
- 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
- 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
- 556 - Bejegyzett egyház
- 557 - Nyilvántartásba vett egyház
- 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
- 559 - Egyéb egyházi szervezet
- 561 - Közalapítvány
- 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 566 - Kormány által létrehozott alapítvány
- 569 - Egyéb alapítvány
- 591 - Egyesülés
- 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

5. Az elszámolható költségek köre:
Elszámolható minden olyan költség, amely az alábbi elemekhez kapcsolódik:
a) A létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek
b) Új mászóterem építés anyagköltsége (a falszerkezet kialakításához kapcsolódó anyagköltségeket, nittfüleket, közteseket, fix köteleket és standokat is beleértve)
c) Szellőző rendszer, elszívó berendezések
d) Fogáskészlet, automata biztosító eszközök, leesést csillapító szivacsok anyagköltsége
e) Kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozása
f) Meglévő mászóterem bővítése, amennyiben boulder terem kerül nehézségi mászófallal bővítésre a 2. b) pontban leírt előírások teljesítésével
Áfa levonási jog:
a) Amennyiben a Támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a Támogatást igénylő áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
a) Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
b) A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének részét képező biztonsági eszköz, pl. standok, köztesek, karabinerek, fix kötelek, fogások. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök nem elszámolhatók.
c) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó 50 000 Ft.
d) Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50 000 000 Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.
e) A Programban rezsi, üzemeltetési költségek pl. havi területi bérleti díj, mobiltoalett bérleti díja, szemétszállítási díj nem számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a Támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor nyilatkozatban vállalja.
f) Az Országos Mászóterem-építési Program 2024 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját forrás terhére.
Piaci ár alátámasztása:
Minden nettó 500 000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:
- az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
- az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
- az ajánlat kiállításának dátumát,
- az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.
Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel - 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.
Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:
- közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
- hatósági díjak, adók, közterhek,
- helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai.

6. Támogatási kérelem benyújtása:
A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges.
A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

7. A Támogatási kérelem elbírálása:
A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

8. Támogatás biztosítása:
A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

9. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:
a) A létesítés és az üzemeltetés során meg kell felelni az ITM rendelet előírásainak. Az üzemeltetés a műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak való megfelelést igazoló, hatályos megfelelőségi tanúsítvány birtokában kezdhető meg, melyet megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezet állít ki. Mászófal üzemeltetése esetén a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet előírja az egyes szórakoztatási célú berendezések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatást és kezelői igazolványok meglétét. Falmester jelenléte főleg csúcsforgalmi időszakban ajánlott.
b) A Támogatást igénylő vállalja a megépített mászófal rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).
c) A Támogatást igénylő az üzemeltetés során vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt az ITM rendelet előírásainak megfelelően üzemelteti a létesítményt a fenntartási időszak teljes időtartama alatt. A MHSSZ szakmai ellenőre a fenntartási időszakon belül bármikor, de legalább évente ellenőrzést végezhet a megvalósítási helyszínen. Amennyiben a létesítményen a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt talál, az ITM rendelet szerinti megfelelőség ellenére is felszólítja üzemeltetőt annak haladéktalan javítására, valamint jogosult a hiba mértékétől függően a létesítmény lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról a felszólítást követő 15 napon belül, úgy a MHSSZ jogosult a hibát saját hatáskörben javíttatni, és annak költségét az üzemeltetőre áthárítani.
d) A Támogatást igénylő vállalja a fejlesztések funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését - biztosítva a fejlesztésben érintett mászótermek MHSSZ által kijelölt maximum 6 fő versenymászó válogatott tagjai számára, annak díjmentes használatát a fenntartási időszakban.
e) A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 1 alkalommal ingyenesen látogatható rendezvényt szervez a létesítményben.

10. A támogatás biztosításának feltételei:
a) A létesítmény kivitelezése előtt a MHSSZ-nek a tervezett létesítmény kiviteli terveit be kell mutatni, melyek közül csak a MHSSZ által jóváhagyott tervek számolhatók
b) A Támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben szükséges közbeszerzési eljárást folytatni a kivitelezés kapcsán, úgy a közbeszerzési kiírás műszaki tartalmát előzetes ellenőrzésre elektronikus úton, szerkeszthető formában megküldi a MHSSZ számára.
c) A Támogatást igénylő köteles a kivitelezés során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az útmutatásai szerint eljárni. A műszaki ellenőr költsége nem haladhatja meg a teljes projekt összköltség 1%-át.
d) A Támogatást igénylő a kivitelezés során köteles az ITM rendelet és a vonatkozó szokványok, szabványok előírásai szerint eljárni.
e) A Támogatást igénylő a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a kivitelezés megkezdéséről, valamint a meghatározott mérföldkövek dátumáról a MHSSZ-t tájékoztatni.
f) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.
g) A Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült létesítmény átadására sajtónyilvános eseményt szervez, és arról tájékoztatja a Támogatót.
h) Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. Az elkészült létesítményben az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót két helyen, a mászóterem mászó felületén, valamint a mászóterem installációjának egy jól látható felületén két színnel (piros alapon fehér logó), a kivitelezés anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés költsége a támogatás keretében elszámolható. A felfestés technikai specifikációjáról és az Aktív Magyarország logóról a Támogatói okirat rendelkezik.

11. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:
1. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a mászóterem tervezett helyszínéről (elegendő a "nem hiteles szemle típusú" tulajdoni lap).
2. Idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában.
3. Az önkormányzatok és szerveik esetében az önkormányzat támogató testületi döntésének benyújtása.
4. A projekt műszaki-szakmai bemutatása:
a) helyszínrajz (a létesítmény területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel
b) létesítmény műszaki koncepcióterve, látványterve (3D nézet előny) a létesítmény főbb méreteivel (felül és oldalnézetben)
c) költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
d) a létesítmény szakirányú tervezési/kivitelezési referenciával rendelkező tervező bemutatása
5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés).
6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás).
7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
8. A Támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a Támogatási kérelem részeként már engedély terv szintű tervdokumentáció is benyújtásra kerül.

12. Pénzügyi elszámolás:
A támogatás megvalósítását követően a pénzügyi beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.
Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges a Támogatói okiratban meghatározott záradékolási szövegrésszel. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja.
A beszámoló benyújtását megelőzően a MHSSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

13. Az Országos Mászóterem-építési Program 2024 időrendje, határidői:
Regisztrációs és Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja 2023. november 6.
Regisztrációs határidő 2024. január 17. 16:00 óra
Benyújtási határidő 2024. január 19. 16:00 óra
Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma 2024. január 1.
Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma 2024. december 31.
Beszámoló benyújtásának határideje: A megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap.
A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

14. Kapcsolattartás
A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: maszotermek@mhssz.hu
2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu
https://aktivmagyarorszag.hu/orszagos-maszoterem-epitesi-program-2024-felhivas/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem