Országos Sítanpálya-építési Program 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében - 113 - Korlátolt felelősségű társaság - 114 - Részvénytársaság - 116 - Közkereseti társaság - 117 - Betéti Társaság - 228 - Egyéni cég - 231 - Egyéni vállalkozó - 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - 573 - Nonprofit részvénytársaság - 575 - Nonprofit közkereseti társaság - 576 - Nonprofit betéti társaság II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében - 311 - Központi költségvetési irányító szerv - 312 - Központi költségvetési szerv - 321 - Helyi önkormányzat - 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv - 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) - 327 - Helyi önkormányzatok társulása - 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás - 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat - 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv - 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet - 515 - Országos sportági szakszövetség - 516 - Egyéb sportszövetség - 517 - Egyéb szövetség - 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége - 521 - Sportegyesület - 525 - Vallási egyesület - 528 - Nemzetiségi egyesület - 529 - Egyéb egyesület - 551 - Bevett egyház - 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye - 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye - 556 - Bejegyzett egyház - 557 - Nyilvántartásba vett egyház - 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye - 559 - Egyéb egyházi szervezet - 561 - Közalapítvány - 562 - Közalapítvány önálló intézménye - 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye - 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége - 566 - Kormány által létrehozott alapítvány - 569 - Egyéb alapítvány - 591 - Egyesülés - 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Országos Sítanpálya-építési Program 2024


- Felhívás

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) a Síoktatók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: SMSZ) bevonásával 2024. évre kiírja az Országos Sítanpálya-építési Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja: hogy olyan magyarországi településeken, melyekben még nem található műanyag borítású üzemelő sítanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.
Jelen Felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli megvalósítási helyszínek támogathatók. A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy a létesítmény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló területen kerüljön kialakításra.
Azon új építésű sítanpálya megvalósítása támogatható, amely:
a) megvalósítási helyszínének közúton számított 30 kilométeres sugarú körzetében nem található más szervezet vagy vállalkozás által üzemeltetett, műanyag borítású sítanpálya,
b) szélessége minimum 10 méter, amelybe a felvonó nyomvonala, valamint a pálya és a felvonó közötti biztonsági sáv minimum 1,6 méteres szélessége nem számít bele,
c) terepegyenetlenségektől mentes lejtője minimum 45 méter hosszú és ezen felül a tanpálya tetején vízszintes, legalább 5 méter hosszú liftkiszálló és induló hely, a pálya alján minimum 8 méter hosszú kifutó található,
d) felvonóval és pályavilágítással ellátott, a lift használatára vonatkozó biztonsági előírások és a pálya kialakítására vonatkozó balesetvédelmi előírások megfelelnek a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben foglaltaknak,
e) legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épülettel rendelkezik, melyben öltöző, mosdó és kölcsönző kap helyet.

1. Támogatható tevékenységek
A Program keretében olyan tevékenység támogatására van lehetőség, amely közvetlenül kapcsolódik a sítanpálya építéséhez és működtetéséhez az alábbi felsorolás szerint:
a) Területelőkészítés a sítanpálya alapjának meglévő vagy kialakításra kerülő dombon történő megépítéséhez tereprendezés a műszaki leírásban megadott paraméterek szerinti lejtő kialakításához, vízelvezetés megoldása
b) A műanyag csúszófelület beszerzése és installálása
c) Felvonó vásárlása, telepítése (alacsony kötélvezetéses sífelvonó, vagy futószalagos felvonó)
d) Pályavilágítás az 1. számú mellékletben lévő műszaki leírásban foglaltak szerinti kiépítése
e) Balesetvédelem kialakítása (az 1. számú mellékletben lévő műszaki leírásban foglaltak szerint)
f) Legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épület építése, használati cél szerinti berendezéseinek, eszközeinek beszerzése (öltöző, mosdó, tárolási eszközök a kölcsönzőbe)
g) Kölcsönözhető sí-, és snowboardfelszerelés beszerzése a kölcsönzőbe
h) Műszaki ellenőrzés
i) Tervezés
j) Engedélyek beszerzésével kapcsolatos eljárási és egyéb díjak
k) A kivitelezés során felmerülő egyéb, itt meg nem jelölt és a Felhívás 4. pontjában felsorolt, kapcsolódó költségek.

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke, támogatási intenzitás:
- A sítanpálya támogatás összege legfeljebb 16,5 millió forint, amennyiben a sítanpálya természetes dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához csak kismértékű (100 mł alatti) földmunka szükséges.
- A sítanpálya támogatás összege legfeljebb 22 millió forint, amennyiben a sítanpálya épített dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához nagymértékű (100 mł feletti) földmunka, vagy egyéb építmény (pl. állványzat) szükséges.
A Támogató nyertes támogatási kérelem esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást nyújt.
Támogatási intenzitás: Az összköltség legfeljebb 30%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.
Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

3. A Támogatást igénylők köre:
A Támogatást igénylő sítanpálya kialakítására alkalmas saját vagy bérelt ingatlannal rendelkezik.
Egy Támogatást igénylő egy megvalósítási helyszínre adhat be támogatási kérelmet.
Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatók el:
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
- 113 - Korlátolt felelősségű társaság
- 114 - Részvénytársaság
- 116 - Közkereseti társaság
- 117 - Betéti Társaság
- 228 - Egyéni cég
- 231 - Egyéni vállalkozó
- 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 - Nonprofit részvénytársaság
- 575 - Nonprofit közkereseti társaság
- 576 - Nonprofit betéti társaság
II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
- 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- 312 - Központi költségvetési szerv
- 321 - Helyi önkormányzat
- 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
- 327 - Helyi önkormányzatok társulása
- 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
- 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 525 - Vallási egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület
- 551 - Bevett egyház
- 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
- 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
- 556 - Bejegyzett egyház
- 557 - Nyilvántartásba vett egyház
- 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
- 559 - Egyéb egyházi szervezet
- 561 - Közalapítvány
- 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 566 - Kormány által létrehozott alapítvány
- 569 - Egyéb alapítvány
- 591 - Egyesülés
- 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

4. Az elszámolható költségek köre:
Áfa levonási jog:
a) Amennyiben a Támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a Támogatást igénylő áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
a) Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül külső résztvevők, beszállítók vagy partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
b) A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének részét képező biztonsági eszköz, pl. kerítés, háló, szivacspárna, szalmabála, padlószőnyeg, csúszásgátló borítások.
c) Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök nem elszámolhatók.
d) Bérleti díj vagy az ingatlan vásárlásának költsége nem elszámolható.
e) Amennyiben a fakivágás a sítanpálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.
f) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó 50 000 Ft.
g) Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50 000 000 Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.
h) A Programban rezsi, üzemeltetési költségek pl. havi területi bérleti díj, mobiltoalett bérleti díja, szemétszállítási díj nem számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a Támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozatban vállalja.
i) Az Országos Sítanpálya-építési Program 2024 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját forrás terhére.
Piaci ár alátámasztása:
Minden nettó 500 000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:
- az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
- az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
- az ajánlat kiállításának dátumát,
- az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.
Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl. forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl. online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel - 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.
Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:
- közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
- hatósági díjak, adók, közterhek,
- helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai.

5. Támogatási kérelem benyújtása:
A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges.
A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra.
A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

6. A Támogatási kérelem elbírálása:
A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

7. Támogatás biztosítása:
A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

8. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:
a) Az elkészült létesítmény esetén a működés során alkalmazandó szakmai előírások (személyi és tárgyi feltételek), illetve a működtetés során előírt oktatási szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések:
aa) A havas sportok oktatási szolgáltatását nyújtó vállalkozás vagy egyesület (a továbbiakban: Síiskola) rendelkezik a jogszabályokban előírt használatbavételi engedéllyel és az SMSZ igazolásával arról, hogy a sítanpálya a Felhívás 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelően készült el.
ab) A Síiskolában zajló sportfoglalkozások szervezésével, vezetésével kapcsolatos feladatokat önállóan kizárólag olyan oktatók végezhetik, akik a 157/2004. (V.18.) Korm. rendeletben felsorolt szakmai képesítéssel rendelkeznek (sportoktató sí vagy snowboard sportágban, SMSZ Síoktató* vagy Snowboard oktató*, edző), és tagjai az SMSZ-nek, ahol az oktatói működési engedély fenntartásához háromévente részt vesznek a továbbképzésen.
ac) A Síiskola a tanpályán folytatott oktatási szolgáltatás koordinálásához síiskolavezetőt alkalmaz vagy bíz meg, akinek feladata a szakmai előírások betartása mellett a Síiskolában dolgozó oktatók szakmai irányítása, felügyelete. A szakmai vezető szakképesítése a sítanpálya működésének megkezdésekor legalább SMSZ Síoktató** szintű kell legyen. A működés indulásától eltelt 3 éven belül a szakmai vezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és megszerezni az SMSZ Síoktató*** minősítési fokozatot
ad). A sportfoglalkozások lebonyolításában a szakképzett oktatók felügyelete mellett segítőként csak olyanok működhetnek közre, akik rendelkeznek az alábbi végzettségek valamelyikével: sí segédoktató (SMSZ vagy ISE tanfolyamon szerzett igazolással), sítúravezető (ISE), sí- vagy snowboardoktató tanfolyami képzésben lévő gyakornok. Cél, hogy minél több állami végzettségű és az SMSZ továbbképzéseket elvégző, működési engedélyes oktató oktasson a sítanpályákon. Ezért a Síiskola vállalja, hogy az alacsonyabb végzettségi szintű oktatók és közreműködők számára előírja a szükséges képzés, illetve továbbképzés elvégzését, melyre az oktatónak 2 év határidőt ad és szükség esetén anyagi támogatást nyújt neki a tanfolyam elvégzéséhez.
ae) A Síiskola szakmai vezetője felelős azért, hogy a vendégek a foglalkozás ideje alatt folyamatosan biztonságban legyenek. Ennek érdekében felügyeli a csoportbeosztások kialakítását életkor, tudásszint és létszám szerint, valamint folyamatosan ellenőrzi, hogy az oktatók a síoktatás tematikája mentén helyes módszertannal, megfelelő kommunikációval és biztonságosan végzik-e tevékenységüket. Különös figyelmet fordít arra, hogy az oktatók a technikai tudás átadása mellett vendégeiket folyamatosan neveljék a sípályákon betartandó viselkedési, közlekedési szabályokra, a megfelelő síkultúra elsajátítására.
af) A Síiskola szakmai vezetője ellenőrzi a pálya biztonsági berendezéseit, valamint a síelés során javasolt védőfelszerelések használatát.
ag) A Síiskola honlapot üzemeltet, amelyen feltünteti a Síoktatók Magyarországi Szövetségének logóját és elérhetőségét.
b) A Támogatást igénylő vállalja a megépített sítanpálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).
c) A Támogatást igénylő az üzemeltetés során vállalja, hogy a jelen Felhívásban és annak 1. számú mellékletében foglalt műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően üzemelteti a létesítményt a fenntartási időszak teljes időtartama alatt.
Az SMSZ szakmai ellenőre ennek ellenőrzésére a fenntartási időszakon belül bármikor, de legalább évente ellenőrzést végez a megvalósítási helyszínen. Amennyiben a létesítményen a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt talál, felszólítja üzemeltetőt annak haladéktalan javítására, valamint jogosult a hiba mértékétől függően a létesítmény lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról a felszólítást követő 15 napon belül, úgy az SMSZ jogosult a hibát saját hatáskörben javíttatni, és annak költségét az üzemeltetőre áthárítani. Amennyiben a Síiskola megsérti az e pontban írt szakmai követelményeket, az SMSZ felszólítja a Síiskolát arra, hogy a hiányosságot 15 napon belül rendezze. Amennyiben a Síiskola a felszólítás ellenére sem felel meg a szakmai követelményeknek, az SMSZ a Síiskola működésének felfüggesztése érdekében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és egyidejűleg tájékoztatja a Támogatót.
d) A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 1 alkalommal rendezvényt szervez, amelyen az érdeklődők ingyenesen vehetnek igénybe sí-, és snowboard oktatást.

9. A támogatás biztosításának feltételei:
a) A létesítmény kivitelezése előtt a Kedvezményezettnek az SMSZ felé a tervezett létesítmény kiviteli terveit be kell mutatni, melyek közül csak az SMSZ által jóváhagyott tervek számolhatók
b) A sítanpálya létesítéséhez szükséges földmunka mennyiségének (kismértékű vagy nagymértékű földmunka) megalapozottsága érdekében a Támogató beszerzi az SMSZ szakmai véleményét.
c) A Támogatást igénylő vállalja, hogy olyan sítanpályát alakít ki, amely megfelel gyermekek és felnőttek kezdő és középhaladó szintű oktatási feltételeknek; kölcsönzőt üzemeltet, amelyben korszerű és karbantartott felszereléseket biztosít a vendégek számára, továbbá a vendégek fogadásához megfelelő méretű, tiszta, kulturált és elegendő ülőhellyel ellátott helyiséget biztosít.
d) A Támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben szükséges közbeszerzési eljárást folytatni a kivitelezés kapcsán, úgy a közbeszerzési kiírás műszaki tartalmát előzetes ellenőrzésre elektronikus úton, szerkeszthető formában megküldi az SMSZ számára.
e) A Támogatást igénylő köteles a kivitelezés során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az útmutatásai szerint eljárni.
f) A Támogatást igénylő a kivitelezés során köteles a vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni és a kivitelezést a kiírás mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint lefolytatni.
g) A Támogatást igénylő a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a kivitelezés megkezdéséről az SMSZ-t tájékoztatni.
h) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.
i) A Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült létesítmény átadására sajtónyilvános eseményt szervez, és arról tájékoztatja a Támogatót.
j) A Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. Az elkészült létesítményben az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót a sítanpálya bejáratánál, egy jól látható felületen két színnel (piros alapon fehér logó), a kivitelezés anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés költsége a támogatás keretében elszámolható. A felfestés technikai specifikációjáról és az Aktív Magyarország logóról a Támogatói okirat rendelkezik.

10. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:
1. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a sítanpálya tervezett helyszínéről (elegendő a „nem hiteles szemle típusú” tulajdoni lap).
2. Idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában.
3. Az önkormányzatok és szerveik esetében az önkormányzat támogató testületi döntésének benyújtása.
4. A projekt bemutatása:
a) helyszínrajz (a létesítmény területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel
b) létesítmény műszaki koncepcióterve, látványterve (3D nézet előny) a létesítmény főbb méreteivel (felül és oldalnézetben)
c) költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
d) a létesítmény szakirányú tervezési/kivitelezési referenciával rendelkező tervező bemutatása
5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés).
6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás).
7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
8. A Támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a Támogatási kérelem részeként már engedély terv szintű tervdokumentáció is benyújtásra kerül.

11. Pénzügyi elszámolás:
A támogatott tevékenység megvalósítását követően a pénzügyi beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.
Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges a Támogatói okiratban meghatározott záradékolási szövegrésszel. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően az SMSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

12. Az Országos Sítanpálya-építési Program 2024 időrendje, határidői:
Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja 2023. november 13.
Regisztrációs határidő 2024. január 17. 16:00
Benyújtási határidő 2024. január 19. 16:00
Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma 2024. január 1.
Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma 2024. december 31.
Beszámoló benyújtásának határideje
Megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap.
A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

13. Kapcsolattartás
A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: iroda@sioktatas.hu
2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu
https://aktivmagyarorszag.hu/orszagos-sitanpalya-epitesi-program-2024-felhivas/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem