Otthonfelújítási Program / RRF-REP-10.13.1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki. A használatbavétel alátámasztására a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató hiteles energetikai tanúsítványban feltüntetett épület építési ideje fogadható el irányadónak. Ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít.

FELHÍVÁS
Otthonfelújítási Program
Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához
Azonosító jel: RRF-REP-10.13.1-24
1. Hitelprogram keretösszege
108,24 milliárd forint
20 milliárd forintot nem haladhatja meg a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára nyújtott kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások együttes összege. Az erre a hitelcélra allokált forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig történő kölcsönszerződéskötés esetén érhető el, ezt követően a fel nem használt forrás automatikusan átcsoportosításra kerül az Otthonfelújítási Programon belüli további támogatható hitelcélokra történő felhasználásra.
Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint.
2. Hitelprogram célja
A Hitelprogram a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetének A lakóépületek energiahatékonyságának javítására és az energiaszegénység kezelésére szolgáló pénzügyi eszköz létrehozása intézkedését valósítja meg Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RRF rendelet) szerint.
A Hitelprogram célja a magánberuházások ösztönzése és a magyarországi lakóépületek energiahatékonysági ágazatában a háztartások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, továbbá a lakossági szektor energiafelhasználásának csökkentése egyműveletben kombinált kölcsönnel és vissza nem térítendő támogatással.
Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki. A használatbavétel alátámasztására a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató hiteles energetikai tanúsítványban feltüntetett épület építési ideje fogadható el irányadónak. Ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít.
A beruházás eredményeként legfeljebb 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg.
Az egyműveletben kombinált kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtásának alap jogosultsági feltétele, hogy a Projekt megvalósítását megelőző fejlesztés előtti (kiinduló) állapothoz képest épületenként legalább 30%-os mértékű primerenergia-fogyasztás csökkenést szükséges elérni az Otthonfelújítási Program keretében finanszírozott energetikai korszerűsítés eredményeként, melyet hiteles energetikai tanúsítvánnyal szükséges alátámasztani. A 30% primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a megújuló alapú villamosenergia előállításra számított energiamegtakarítás.
3. Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációja.
4. Finanszírozási összeg
A finanszírozási összeg (kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás együttesen): minimum bruttó 2,5 millió forint - maximum bruttó 6 millió forint.
A nyújtható Finanszírozási összeg megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi az Európai Uniós forrású Lakossági Hitelprogramok Eljárási Rendjében (a továbbiakban: Lakossági Eljárási Rend) meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót.
5. Vissza nem térítendő támogatás mértéke a Finanszírozási összegen belül
A vissza nem térítendő támogatás aránya a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének az országos átlagjövedelemhez viszonyításától függően, sávosan kerül meghatározásra az alábbi (maximális beruházási összköltségre vonatkozó) példák szerint.
Amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége alacsonyabb 7 000 000 forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.
1. Az országos átlagjövedelem 75%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 58,33%.
Beruházás elszámolható összköltsége (100%)
7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%)
1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%):
6 000 000 Ft
- ebből vissza nem térítendő támogatás (58,33%)
3 500 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (41,67%)
2 500 000 Ft
2. Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 50%.
Beruházás elszámolható összköltsége (100%)
7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%)
1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%)
6 000 000 Ft
- ebből vissza nem térítendő támogatás (50%)
3 000 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (50%)
3 000 000 Ft
3. Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 41,67%.
Beruházás elszámolható összköltsége (100%)
7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%)
1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%)
6 000 000 Ft
- ebből vissza nem térítendő támogatás (41,67%)
2 500 000 Ft
- ebből kamatmentes kölcsön (58,33%)
3 500 000 Ft
Amennyiben - bármely járásban - a Kölcsönigénylő, vagy Kölcsönigénylő és Adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511 810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), úgy a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.
Amennyiben - bármely járásban - a Kölcsönigénylő, vagy Kölcsönigénylő és Adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettő havi átlagjövedelem nem éri el a 295 275 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 75%-a), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.
Amennyiben a Projekt megvalósítását követő záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján a primerenergia-felhasználás csökkenés eléri, illetve meghaladja a kiindulási állapothoz képesti 40%-ot, úgy a Végső Kedvezményezett által felhasználható vissza nem térítendő támogatás a fent meghatározott feltételekhez képest további, a Finanszírozási összegre vetített 5%ponttal emelkedik, egyúttal a kölcsönrész összegszerűen ugyanilyen mértékben csökken.
A finanszírozási összeg megítélése a 4. pontban jelzettek szerint történik.
A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása együtt történik a kölcsönszerződésben meghatározott arányok szerint.
A kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás arány jogosultságának ellenőrzésére (eredményességmérés) projektmegvalósítást követően, de legkésőbb a Türelmi idő lejáratát megelőző 60. napig benyújtott dokumentumok alapján a türelmi idő lejáratát megelőző 30. napig kerül sor az Eredményességi kritérium vizsgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legalább 30%-os primerenergia-megtakarítás elérése alap jogosultsági feltétele a kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének, tehát az ettől való elmaradás esetén szabálytalanná válik a Projekt és a teljes folyósított Finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül a Lakossági Eljárási Rendben foglaltak szerint (a Lakossági Eljárási Rend megtalálható a felhívás mellett a palyazat.gov.hu oldalon).
6. Kölcsön devizaneme
Magyar forint (HUF)
7. Kölcsönkérelmek benyújtása
A Finanszírozási összeget kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik a Kölcsönigénylők. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem nyújtható be.
A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (Lakossági MFB Pont Plusz) nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján (www.mfb.hu) teszi közzé.
A Hitelprogram keretében 2024. július 1-től 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani. A rendelkezésre álló forrás kimerülésével a Hitelprogram felfüggesztésre kerül.
Jelen Hitelprogram keretében egy természetes személynek Adósként legfeljebb egy kölcsönkérelme részesülhet támogatásban. Ugyanazon ingatlan vonatkozásában maximum egy kölcsönkérelem részesülhet támogatásban, ideértve a vállalkozások számára meghirdetett 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó energetikai programokat is.
Ugyanazon Kölcsönigénylő kizárólag egyetlen 2021-2027-es programozási időszakra szóló uniós forrású energetikai célú lakossági programból kaphat támogatást.
8. Igénybevételi lehetőség
Az Otthonfelújítási Program keretében utoljára 2026.04.30-ig, illetve a forráskeret kimerüléséig lehet kölcsönszerződést kötni.
9. Saját forrás
A Saját forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 14,3%-a, melynek felhasználását az első folyósítás előtt igazolni szükséges.
A 30% primerenergia-megtakarítás elérése érdekében az elszámolható saját forráson felül további el nem számolható egyéb forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez.
A Saját forrás a Lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összegből is teljesíthető.
https://www.palyazat.gov.hu/programok/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-terv/rrf/rrf-rep-10131-24/dokumentumok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem