Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) / TOP_Plusz-3.1.2-21

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); - Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569); - egyházi jogi személy (GFO 55); - helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); - önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 121, 129, 572, 573, 575, 576, 599); - megyei önkormányzat (GFO 321) Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) / TOP_Plusz-3.1.2-21


1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)
A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.
Konzorcium tagja lehet:
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
- egyházi jogi személy (GFO 55);
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
- önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 121, 129, 572, 573, 575, 576, 599);
- megyei önkormányzat (GFO 321) Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Ha Ön önkormányzat nevében nyújt be támogatási kérelmet, az alábbiak szerint járjon el:
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését az Önkormányzati ASP rendszer Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben (Rendszer/Felhasználók menüpontban), annak érdekében, hogy az aláíró beosztása és az önkormányzat neve együtt megjelenhessen a hitelesített dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultságának megállapítása.
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után:
a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.
Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez) a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok,
f) akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, megszüntetését célzó programok
g) kölcsönös támogató együttműködés kidolgozása a települési intézményhálózattal és a településen működő szociális célú városrehabilitációban érintett releváns szereplőkkel.

B. Folyamatos szociális munka megteremtése:
a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni (szükség esetén családi) fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási fejlesztésben részesített családok nyomonkövetése;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások felkészítése és szupervíziója;
e) együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal.
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal:
a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programokban való részvétel támogatása);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése a lehetséges munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző tevékenységek érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakozást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre;
d) a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási költségek támogatása, a munkába jutás megszervezése és egyedi ingázási megoldások finanszírozása;
e) a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;
f) a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása (pl. gyermekellátás, idősgondozás, családoknak tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás);
g) inaktívak felkutatása és elhelyezkedésüket támogató egészségügyi, szociális szolgáltatások;
h) az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése.

D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:
a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális szolgáltatások kötelező feladatellátáson túli, helyi igényekre reagáló szolgáltatásainak kialakítása az adott helyszínen, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása;
b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, különös tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda és Roma Lány programokra. Mindhárom tevékenység azonos településen is végezhető amennyiben a tanoda és Roma Lány programok célcsoportja nem fedi át egymást.

E. Törekvés az egészség fejlesztésére:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz;
c) az alapellátásban dolgozó védőnők kompetencia fejlesztése;
d) a várandósok attitűd váltásainak elősegítése;
e) egészségügyi szűrések megszervezése, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele;
f) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szakellátásba kerülés segítése és folyamatkísérés;
g) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzése;
h) A koraszülés megelőzésére irányuló védőnői minimál intervenció kiterjesztése (indokolt eszközbeszerzéssel és képzéssel együtt).

F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);
d) a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra;
e) a digitális ügyintézés segítése, a digitális ügyintézéshez szükséges kompetenciák fejlesztése.
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-312-21-szocilis-cl-vrosrehabilitci-esza-#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem