Szociális célú városrehabilitáció / TOP_Plusz-1.2.2-21

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) - Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569) - egyházi jogi személy (GFO 55) - helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) - önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 572, 573, 575, 576, 599) - Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692) - Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 57) - Megyei önkormányzat (GFO 321)

Szociális célú városrehabilitáció / TOP_Plusz-1.2.2-21


Szociális célú városrehabilitáció
TOP_Plusz-1.2.2-21

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorcium tagja lehet:
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
- egyházi jogi személy (GFO 55)
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
- önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 572, 573, 575, 576, 599)
- Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 57)
- Megyei önkormányzat (GFO 321)
Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a közút vagyonkezelőjével a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben szükséges, konzorciumi partnerként be kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) építtetőjét.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban.
Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet: a. a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy b. azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie.
Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl.: ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Lakófunkciót erősítő tevékenységek I. Szegregátum, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület esetében:
a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:
- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
- az alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság javításával egybekötött felújítása a következő tevékenységeken keresztül:
tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;
épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.);
megújuló energia alapú korszerűsítések
- telken belüli hiányzó közművek kiépítése.
b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása, felújítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek:
- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;
- megújuló energia alapú korszerűsítés
- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;
- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;
- burkolatok cseréje;
- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;
- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezés.
- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott;
- telken belüli hiányzó közművek kiépítése;
- feltöltős/prepaid kártyás közüzemi mérőeszközök felszerelése (kizárólag a szegregált területeken elhelyezkedő, magántulajdonú lakóépületekben történő beépítés is engedélyezett);
- megújuló energiaforrások használatához szükséges építés és eszközbeszerzés
- kapcsolódó udvar rendezése, kerítés helyreállítás vagy építés.
c) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése:
- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése);
- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).
d) Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása a jelenlét típusú szociális munkát végző szakember számára szolgálati lakásként (vásárlás, kialakítás (meglévő épületben), felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára.

II. A beavatkozási helyszín(ek)en (akcióterületen kívül meghatározott integrált városi területek, kiköltözés esetén):
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek:
- vásárlása,
- építése,
- komfortosítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia alapú korszerűsítést is), felújítása, belső átalakítása,
- kapcsolódó udvar rendezése, kerítés helyreállítás vagy építés,
- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-122-21-szocilis-cl-vrosrehabilitci#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem