Pályázatok keresése

Természetes személyek
Összetett kereső

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-23

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására.

Érvényes

Réka Darida Ösztöndíj Program

A New York-i székhelyű, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon tevékenykedő Tulipán Foundation (bejegyzési nevén Réka Darida Foundation) célja, hogy oktatási, művészeti és közösségi progra­mokon keresztül új lehetőségeket teremtsen a tudásátadás területén, támogassa a magyar művészeti, külö­nösen a népművészeti és az abban gyökerező kortárs művészeti kezdeményezéseket, alkotókat és szervezete­ket, ezeket bemutassa a szélesebb amerikai közönségnek, valamint programjaival szolgálja az amerikai magyar diaszpórát.

Érvényes

Kiutak a hajléktalanságból

Célunk, hogy anyagi eszközökkel és egyéni segítő munkával támogassunk hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű embereket annak érdekében, hogy kikerüljenek hajléktalan helyzetükből. Olyan tervek megvalósítására adunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést jelentenek a hajléktalanságból való kivezető úton, illetve tartós, minőségi változást jelentenek.

Érvényes
Kategória
Szociális

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

Érvényes

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - felsőoktatási hallgatók számára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

Érvényes

Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány díja

a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány díjának elnyerésére Néhai Katona Kiss Ferenc nyug. műszaki egyetemi tanársegéd, középiskolai rajztanár, festőművész, feleségével néhai Túri Júlia tanítónővel közösen képzőművészeti alapítványt hozott létre 1 500 000 Ft-os tőkével, 45 éven aluli festőművészek részére, abból a célból, hogy tehetségüket gondtalan körülmények között teljesíthessék ki. Az alapítvány ösztöndíját, 250 000 Ft-ot - azaz kettőszázötvenezer Ft-ot - a Szentesen rendezett pályázati kiállításon lehet elnyerni.

Érvényes

Honvédségi ösztöndíj

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Érvényes

Formáld Te is a jövőt!

Mesterséges intelligencia, agy-számítógép interfész, vagy kvantum-számítástechnika? A Naprendszer gyarmatosítása, bucsú a szénhidrogénektől, esetleg leszámolás az öregedéssel? Melyik technológiára kellene az emberiségnek összpontosítania az erőfeszítéseit a következő 15-20 évben? Most a Te érveidre vagyunk kíváncsiak!

Érvényes

ART transfer-díj 2023

A projekt célját különféle pedagógiai tevékenységek, eszközök, munka- és szervezeti formák is megvalósíthatják, mint pl. múzeumpedagógiai foglalkozás, iskolai óra, nyári alkotótábor, témanap, programsorozat, workshop, kiadvány, játék stb. Mivel a kortárs képzőművészet igen változatos színtereken jelenhet meg - múzeum, magángaléria, osztályterem -, a projektek megvalósulásának helyszínével kapcsolatban nincsenek elvárások.

Érvényes

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévre az általános iskola 2-3. osztályos tanulói számára. A pályázat célja rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

Érvényes

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium nyílt pályázata

Pályázati cél: A Hangfoglaló Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő élőzenei felléptetésének, nemzetközi PR-kampányának, stratégiai alapon tervezett sajtójelenlétének, nemzetközi szakmai együttműködéseinek támogatása (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné, marketingkampány, szakmai eseményekre előre gyártott videóanyagok készítése, dal- és lemezkészítés nemzetközi producerrel).

Érvényes

Halmos Béla Program Kollégium nyílt pályázata

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében

Érvényes

X. Szeretett világunk

X. Szeretett világunk címmel tizedik alkalommal hirdeti meg jubileumi fotópályázatát MAFOSZ védnökséggel a DaDalia Galeria Fotóköre, a Dr Brusznyai Árpád Művelődési ház és Könyvtár és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

Érvényes
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem