Pályázatok keresése

Miniszterelnöki Hivatal
Összetett kereső

Fenntartható humán infrastruktúra / TOP_PLUSZ-3.4.1-23

A Felhívás keretében támogathatóak a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formák (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése. A felhívás az új bölcsődei férőhelyek létrehozását a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköztől (Recovery and Resilience Facility, RRF) lehatároltan támogatja. Továbbá a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, valamint szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése támogatható, illetve köznevelési intézmények esetében infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés.

Érvényes

Árvízvédelmi fejlesztések / KEHOP-1.4.0-15

Jelen Felhívás átfogó célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtése, legalább a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítése, a műtárgyak fejlesztése, a medrek vízlevezető képességének javítása az ökológiai szempontokat figyelembe véve. Az árvízi kockázatoknak kitett települések esetében a fejlesztéseknek az ideiglenes védvonalak állandósított védelmi rendszerekkel, körtöltésekkel, árvízvédelmi falakkal történő felváltására kell irányulnia.

Érvényes

A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása / KEHOP-1.6.0-15

A konstrukció célja a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás elősegítése, a szélsőséges időjárási körülmények és egyéb, klímaváltozáshoz köthető katasztrófák következményeinek megelőzésére és mérséklésére, valamint az azokhoz való alkalmazkodóképesség javítására irányuló fejlesztés

Érvényes
Kategória
Közigazgatás

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása / KEHOP-1.3.0-15

A Felhívás célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése.

Érvényes

Országos Sítanpálya-építési Program 2024

A Program célja: hogy olyan magyarországi településeken, melyekben még nem található műanyag borítású üzemelő sítanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.

Érvényes

Országos Mászóterem-építési Program 2024

A Program célja: A Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvendő, olimpiai sportággá fejlődött falmászás szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, sportmászást támogató, megfelelő sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett, új beltéri mesterséges mászótermek építése 10.000 fő vagy afeletti lakosságszámú magyarországi településeken.

Érvényes

Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése / MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése, valamint szolgálati lakás kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló bővítése.

Érvényes
Kategória
Pályázhat

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése / MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF

A kategória célja az az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú településeken önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő közterületi játszóterek, közterületi fitneszparkok, óvodai játszóudvarok építése, felújítása, fejlesztése, korszerűsítése, eszközök és felszerelések beszerzése.

Érvényes

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése / MFP/ÖTIFB/2024/TFB

A kategória célja a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) számára a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag­fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

Érvényes

Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése / MFP/ÖTIFB/2024/TKIF

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő és működő temetők állapotának kisléptékű felújítására irányuló támogatás nyújtása.

Érvényes

Kommunális eszközök beszerzése / MFP/ÖTIFB/2024/KOEB

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok számára önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) olyan új eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a településtisztasági és a köztisztasági szolgáltatásokhoz.

Érvényes

Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés / MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan korszerűsítése, felújítása, valamint óvodai férőhelyek bővítése.

Érvényes

Országos Bringapark Program

A Program célja: a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringapark (kivéve a fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

Érvényes

Kőrösi Csoma Sándor Program

A Miniszterelnök általános helyettese, mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program keretében pályázatot hirdet.

Érvényes
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem