Pályázatok keresése

Mezőgazdaság
Összetett kereső

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések / KAP-RD34-1-24

A Natura 2000 erdő hálózattal és a védett és fokozottan védett erdő területekkel kapcsolatos kifizetések célja, hogy az erdőgazdálkodók számára ellentételezze a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv, továbbá a Tvt. végrehajtásából eredően felmerülő többlet költségeket és elmaradó bevételeket. A beavatkozás alkalmazásának célja továbbá az is, hogy ösztönözze az erdőgazdálkodók jogkövető magatartását, amely hozzájárul a közösségi jelentőségű vagy védett élőhelyek és fajok állapotának fenntartásához, javulásához is.

Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság

Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás / KAP-RD16-1-24

A kedvezőtlen időjárási jelenségek és a klímaváltozás okozta termelői károk kezelése, valamint a termelői öngondoskodás elősegítése és további fenntartása érdekében az időjárási kockázatokból fakadó, 20%-os hozamcsökkenést elérő mezőgazdasági károkat fedező növénybiztosítási szerződések kötésének ösztönzése a biztosítási díjainak támogatásán keresztül.

Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések / KAP-RD23-1-24

A Natura 2000 hálózattal kapcsolatos gyepterületekre vonatkozó kifizetések célja, hogy a mezőgazdasági termelők és az egyéb földhasználók számára ellentételezze a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi irányelv (továbbiakban: Madárvédelmi Irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv (továbbiakban: Élőhelyvédelmi Irányelv) végrehajtásából eredően felmerülő többlet költségeket és elmaradó bevételeket.

Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság

Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása / KAP - RD41-2-24

A gyors ütemben változó klimatikus adottságok és az ezzel összefüggő környezeti hatások miatt az erdőállományok komoly kihívásokkal néznek szembe. Az éghajlatváltozás sebessége meghaladja azt a mértéket, amelyhez a fafajok természetes folyamatok révén alkalmazkodni képesek, így aktív beavatkozások szükségesek. Az erdőállományok egészségi állapotát és ökoszisztéma szolgáltató képességét leginkább befolyásoló tényezők és az azokra adható fejlesztéspolitikai válaszok a következők: a fokozódó és egyre szélsőségesebbé váló abiotikus környezeti károsító körülmények és események (mint pl. vízhiány és aszály következtében kialakuló erdő- és vegetációtüzek, fagykárok és viharkárok) továbbá új biotikus kórokozók és károkozók elterjedésének ellensúlyozása azok ellenállóbb irányú helyreállításával.

Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság

LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása / KAP-RD57-24

A felhívás a vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, a vidéki térségekben működő HACS-ok számára biztosít támogatást az IH által véglegesen jóváhagyott HFS-eik végrehajtása, irányítása és értékelése céljából. Jelen felhívás keretében kerülnek meghatározásra a HACS-csal szembeni elvárások és a HACS feladatai a KAP ST időszakában, továbbá a támogatási kérelem alapján létrejött támogatási okiratban kerülnek rögzítésre a HACS működési és fejlesztési forrásai.

Érvényes
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem